Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Hallitukselta tukea vähävaraisille perheille

 

Suomen Ice-Hearts ry sai koordinoimansa ja seitsemän yhdistyksen toteuttaman toimintamallinsa edistämiseen 139 000 euroa. Toimintamallissa tehdään pitkäkestoista, ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tahdon mukaisesti jakanut 1,1 miljoonaa euroa valtionapua kuudelle ruohonjuuritason hankkeelle erityisen tuen tarpeessa olevien auttamiseksi.

Rahoitusta saavat hankkeet ovat valtakunnallisia, ja niissä tehdään välitöntä asiakastyötä matalan kynnyksen periaatteella. Suurin osa varoista kohdennetaan ruoka-aputyöhön.

Yli 40 paikkakunnalla toimiva, ruoka- ja muuta aineellista apua antava Samaria rf sai 765 000 euroa ruoanjakelutoimintaan. Avustusta kohdennetaan muun muassa toiminnassa välttämättömien kylmäkuljetusautojen hankintaan ja kuljetuskuluihin. Samarian lisäksi työhön osallistuu ja määrärahaa kohdentuu 19 muulle yhdistykselle. Ruoka-apua saavat ovat pääosin pitkäaikaistyöttömiä ja heidän perheitään, päihde- ja mielenterveysongelmaisia, asunnottomia, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria sekä maahanmuuttajia.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

– Nyt on aika tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia käytännön teoilla.  Eriarvoistuminen ei lopu juhlapuheilla, taustoittaa kansanedustaja Mika Niikko (ps).

– Toivon avustukselle jatkuvuutta, toteaa kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi (ps).

Avustuksen toinen osa, 335 000 euroa, suunnataan vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaan. Avustus ohjataan muun muassa Nuorten Ystävät ry:n, Suomen Romanifoorumin ja Suomen Ice-Hearts ry:n kautta.

– Yhteiskunnan tulee mahdollistaa jokaiselle lapselle yksi mielekäs harrastus. Tämä on parasta lapsen osallistamista ikäistensä seuraan. Vaikutukset ulottuvat kauas. Liikunnallinen tekeminen ehkäisee syrjäytymistä, tukee terveyttä ja tuo joillekin ehkä sen ainoan kaverin, kuvaa Mika Niikko.

Lisätietoa avustusten kohdentamisesta löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.