”Gender-ideologia vahingoittaa ihmisiä ja yhteiskuntia”, toteavat USA:n kristilliset johtajat

 

Kuva: Istockphoto

Parisenkymmentä USA:n kristillistä johtajaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa varoitetaan niin sanotun gender-ideologian vaaroista: on valheellista väittää miehen voivan muuttua naiseksi tai naisen mieheksi.

Kristillisten johtajien mukaan ihmisen sukupuoli on joko mies tai nainen, eikä sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voida määritellä sukupuolta joksikin toiseksi. Johtajat pitävät gender-ideologiaa erityisen vahingollisena lapsille. (Tässä yhteydessä gender-ideologialla tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan ihminen voi valita oman sukupuolensa sen mukaan, kumpaan sukupuoleen hän identifioituu enemmän.) ”Erityisesti lapsille on vahingollista kun heille kerrotaan, että he voivat ’vaihtaa’ sukupuolensa – tai pidemmälle vietynä – kun heille annetaan hormoneja, jotka vaikuttavat heidän kehitykseensä ja mahdollisesti saavat aikaan hedelmättömyyttä aikuisiällä”, johtajat toteavat kirjeessään.

Kirjeen mukaan vanhemmat ansaitsevat nykyistä parempaa ohjausta tärkeissä sukupuoleen liittyvissä päätöksissä. Uskonnollisten johtajien mielestä: ”Gender-ideologia vahingoittaa ihmisiä ja yhteiskuntia kylvämällä hämmennystä ja epävarmuutta”. Heidän mukaansa lääketieteellisen hoidon perusperiaate ”älä aiheuta vahinkoa” jää tällä hetkellä toteutumatta.

Sansa kesäkeräys artikkelin alle

Johtajat ovat huolissaan myös siitä, miten yhteiskunnan ajattelu muuttuu suvaitsemattomammaksi.

”Nykyajan liikehdintä sen valheellisen ajatuksen vahvistamiseksi, että mies voi tulla naiseksi tai päinvastoin, on erittäin ongelmallinen. Se pakottaa ihmiset joko elämään järkensä vastaisesti – eli myöntämään jotain, mikä ei ole totta – tai kohtaamaan pilkkaa, marginalisoimista ja muita koston muotoja”, he kirjoittavat.

Huoli yhdistää yli tunnustuskuntarajojen

Gender-ideologiaa kritisoiva kirje sai alkunsa loppuvuodesta 2017 Yhdysvaltain katolisen piispainkokouksen (USCCB) avioliiton edistämiseen ja puolustamiseen pyrkivän alikomitean kokouksessa. Tapaamiseen oli pyydetty eri uskonnollisten yhteisöjen edustajia keskustelemaan gender-ideologiasta, jota myös paavi Fransiskus on aiemmin avoimesti kritisoinut.

Tapaamisen tuloksena syntyi kirje Luodut mieheksi ja naiseksi: Avoin kirje uskonnollisilta johtajilta. Kahdenkymmenen allekirjoittajan joukossa on neljä USCCB:n eri komiteoissa tai alikomiteoissa puheenjohtajina toimivaa katolista piispaa.

Muihin allekirjoittajiin kuuluvat viisi luterilaisten kirkkojen tai järjestöjen piispaa tai muuta edustajaa, kaksi ortodoksisten kirkkojen edustajaa, kolme Pohjois-Amerikan anglikaanisen kirkon piispaa sekä edustajat muun muassa presbyteeri- sekä baptistikirkoista. Eikä huolta tulevaisuudesta kanneta yksinomaan kristinuskon piirissä, sillä mukana on myös yksi islamia edustava imaami.

Miesten ja naisten luontaisia eroja tulisi arvostaa 

Kirjeessä toivotaan myös, että naisen ja miehen luontaiset sukupuoleen liittyvät erot voisivat olla arvostettuja ja tunnustettuja: ”Toivomme uudenlaista sukupuolisen erilaisuuden kauneuden arvostusta kulttuurissamme ja aitoa tukea niille, jotka kokevat ristiriitaa Jumalan heille antaman sukupuolisen identiteetin suhteen”, kristilliset johtajat kirjoittavat.

He kertovat ajattelevansa, että kaikilla ihmisillä on Jumalan luomina synnynnäinen ihmisarvo. He uskovat Jumalan luoneen ihmisen mieheksi tai naiseksi. Siksi naisen ja miehen väliset sukupuoliset erot eivät ole vahinko tai virhe, vaan Jumalan lahja, joka auttaa ihmisiä tulemaan läheisemmiksi toistensa ja Jumalan kanssa. ”Se mitä Jumala on luonut, on hyvää”, johtajat kirjoittavat. Kirjeessä siteerataan myös luomiskertomusta: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1.Moos.1:27)

Sukupuoli-identiteetin kanssa kamppaileva kohdattava rakkaudella ja rehellisyydellä

Sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia ja ne pitää kristillisten johtajien mukaan kohdata ”sensitiivisesti ja totuudellisesti”. Sukupuoli-identiteettiin liittyvien kysymysten kanssa painivien ihmisten kanssa on toimittava ”kärsivällisyydellä ja rakkaudella”.

”Jokainen ihminen ansaitsee tulla kuulluksi ja kunnioittavasti kohdelluksi; on meidän velvollisuutemme vastata heidän huoliinsa myötätunnolla, armollisuudella ja rehellisyydellä”, kirjoittajat kehottavat.

*

 Tekstiä editoitu 5.1. klo 9.55. Viimeistä väliotsikkoa korjattu. Terminologiaa tarkennettu.