Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Fida päihdevalistaa satoja tuhansia vuodessa

 

Fidan päihdevalistus on tavoittanut 15 vuodessa miljoonia varhaisnuoria seitsemässä Etelä-Amerikan maassa. Fida saa jatkuvasti pyyntöjä kouluttaa koulutyöntekijöitä uusiin maihin. Pelkästään viime vuoden aikana päihdevalistusta annettiin 300 000 varhaisnuorelle.

 

Huumeongelmien kanssa painivassa Etelä-Amerikassa tehtävän päihdevalistuksen isä on Ari Joensuu, joka perusti Boliviaan huumehoitolaitoksen vuonna 1986.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

– Huomasin huumehoitolaitosta vetäessäni, että ihmisten jo päätyessä hoitoon asioiden kulkuun on vaikeaa enää vaikuttaa. Sen pitää tapahtua jo paljon aikaisemmin, ja näin syntyi ajatus kouluissa tehtävästä päihdekasvatuksesta, Joensuu kertoo.

– Otin yhteyttä Bolivian kouluviranomaisiin ja kysyin, onko heillä tarvetta kouluissa tehtävälle päihdevalistukselle. Aluksi viranomaiset totesivat, ettei heillä ole huumeongelmaa. Vuosien mittaan heidän käsityksensä asiasta kuitenkin muuttui.

Yhteydenottoja on tullut eniten katolisilta nunnilta

Fidan ja paikallisseurakuntien päihdevalistusyhteistyö tunnetaan Etelä-Amerikassa Tucan-työnä. Tucan viittaa tukaaniin, jonka elinympäristö katoaa huumeviljelyn levitessä. Se on myös lyhenne espanjankielisestä virkkeestä: ”Kaikki yhdessä huumeita ja alkoholia vastaan!”

Aluksi työtä tehtiin harrastuspohjalta huumehoitolaitostoiminnan ohessa. Vuonna 1997 työ kuitenkin sai uutta pontta, kun päihdevalistus aloitettiin Fidan rahoituksella yhteistyössä Asambleas de Dios -kirkkokunnan kanssa.

Nykyään työtä tehdään kahdeksan kumppanin kanssa kuudessa maassa, ja Fidan ensisijainen rooli on auttaa eteläamerikkalaisia seurakuntia käynnistämään huumevalistus sekä kouluttaa uusia koulutyöntekijöitä.

Monet tahot muun muassa Argentiinasta ja Costa Ricasta ovat ilmaisseet Fidalle halunsa aloittaa huumeidenvastaisen koulutyön kotimaassaan. Eniten yhteydenottoja on tullut katolisilta nunnilta, jotka haluaisivat aloittaa Suomen helluntaiseurakuntien lanseeraaman päihdekasvatuksen katolisissa kouluissa.

– Tucan-työn voimavara on se, että se ei ole tilastotieteellistä luennointia, vaan nuorten luovuudelle annetaan tilaa. Nuoret tekevät itse muun muassa raittiuteen kehottavia videoita.

Tucan-työn tiedollisena pohjana on Ari Joensuun väitöskirja. Siinä Joensuu väittää, että koulun, perheen ja seurakunnan ei tule yrittää ulkoistaa kasvatusta toisilleen, vaan kaikkien tahojen on otettava vastuu lapsista ja nuorista. Minkään tahon ei myöskään tulisi omia kasvatusvastuuta itselleen.

– Enemmistö nuorista kokee päihteistä keskustelemisen vanhempiensa kanssa turhaksi, koska he uskovat kaveriensa tietävän asiasta vanhempiaan enemmän. Tästä syystä myös vanhemmat lukeutuvat Tucan-työn piiriin, tohtori Joensuu valottaa.