Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Espoon seurakuntayhtymä epäsi lähetysmäärärahat neljältä kirkon lähetysjärjestöltä

 

Lähetyskurssilaisia siunataan lähetystyöhön Suomen Raamattuopistolla tammikuussa 2020.

Espoon yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona 22.3., että neljälle kirkon lähetysjärjestölle ei myönnetä lainkaan lähetysmäärärahoja vuonna 2023. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kävi vilkkaan ja perusteellisen keskustelun kansainvälisen vastuun määrärahojen jakamisesta kokouksessaan 22.3. Puheenvuoroja käytettiin runsaasti sekä pohjaesityksen puolesta että vastaan. Esityslistan mukainen esitys oli, että määrärahoja ei myönnettäisi lainkaan neljälle kirkon viralliselle lähetysjärjetölle, vaan heidän hakemansa osuus jaettaisiin muiden neljän lähetysjärjestön ja Kirkon Ulkomaanavun kesken. Valtuuston jäsen Outi Krause teki vastaesityksen, jonka mukaan kaikille järjestöille myönnettäisiin lähetysmäärärahoja niiden esittämiin hankkeisiin. Valtuuston pohjaesityksen puolesta äänesti 39 valtuutettua ja vastaesityksen puolesta 20 valtuutettua. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

Tätä ennen äänestettiin kahden muutosesityksen kesken. Jarmo Niemisen esitys siitä, että SLEY:n (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys), Kansanlähetyksen, Kylväjän ja SLEF:n (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) osuudet olisi puolitettu edellisvuodesta, hävisi Krausen esitykselle äänin 20-8, 33 tyhjää.

KRS Raamattukonf. 3.-16.6.

Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarviossa lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan on varattu 4,1 prosenttia arvioidusta verotulosta eli 1.722.000 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti jakaa varat seuraavasti: Suomen Lähetysseura 700.000 euroa, Suomen Pipliaseura 100.000 €, Medialähetys Sanansaattajat 135.000 €, Kirkon Ulkomaanapu 730.000 € ja Evankelinen Lähetysyhdistys 17.000 €. Yhteensä Kirkon Ulkomaanavulle ja neljälle järjestölle myönnettiin määrärahoja 1.682.000 €.

Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland jäivät kokonaan ilman määrärahoja. Niiden hakema osuus määrärahoista oli yhteensä noin 380.000 euroa.

Päätösesitystä perusteltiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisella. Järjestöiltä oli pyydetty yksiselitteinen vastaus, että myös muilla kuin miespuolisilla papeilä olisi lähtökohraisesti mahdollisuus tulla valituksi ja lähetetyiksi tekemään työtä hankkeissa, joihin määrärahoja haetaan. Esittelijän mukaan neljältä järjestöltä ei saatu yksiselitteistä vastausta, vaikka ne vastauksissaan selkeästi kertoivat sitoutuvansa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.