Ihmisiä ja ilmiöitä: Jari Kekäle: ”Ei se varmaan Jumalalle ole mikään tiedonanto, kun kerromme, että nyt tuntuu tältä” Elämäntaito: Jouni Turtiainen on ollut päähän potkittujen uskollinen ystävä

Espoon hiippakunnan Yhdessä-tunnustuspalkinto Olarin seurakunnalle kauppakeskustilan luovasta käytöstä

 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Espoon hiippakunnan Yhdessä-tunnustuspalkinto myönnettiin Olarin seurakunnalle tunnustuksena innovatiivisesta yhdessä tekemisestä kauppakeskus Iso Omenassa sijaitsevan Chapple-tilan toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Seurakunnan tavoitteena oli tilojen suunnitteluvaiheessa saada uudenlainen moderni seurakuntatila keskeiseltä paikalta eli sieltä, missä ihmiset liikkuvat, asioivat ja viettävät vapaa-aikaansa. Suunnittelussa oli apuna palvelumuotoiluyritys Palmu Oy, jonka ohjauksessa kysyttiin alueen ihmisten toiveita ja mielipiteitä sekä tilan ilmeestä että toimintaideoista.

Muunneltava Chapple mahdollistaa monenlaisen toiminnan

Lokakuun alussa 2016 avattu Chapple on käyttöasteeltaan Espoon seurakuntien vilkkain tila, jonka ovet ovat auki kaikille tulijoille aamusta iltaan. Uutta on nuorten avoimen toiminnan suuren määrän ohella tilan sisustuksellinen ilme, eri käyttäjäryhmien yhtäaikaisessa käytössä oleva sali, tapahtumien ja viikkotoiminnan matalakynnyksinen profiili sekä toiminnan ja viestinnän vahva kohdentaminen uusille ja erityisesti seurakuntaa etäällä oleville ihmisille. Chapplessa kokoontuu usein yhtä aikaa lapsiperheitä, nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

Tiloissa toimii arkipäivisin perhekahvila, kahtena päivänä viikossa vauvaryhmä Esikko ja kerran viikossa yksinhuoltaperheiden olohuone. Iltapäivisin ja iltaisin tilan valtaavat nuoremmat monesta eri maasta ja kulttuurista tulevat kävijät runsain joukoin. Uuden tilan ja nuorten avoimen iltatoiminnan lisäämisen myötä nuorisotyön kohtaamisten määrä on jopa nelinkertaistunut. Tilan kävijäjoukko on kaikissa osallistujaryhmissä varsin monikulttuurista. Lähes jokaisena lauantaina järjestetään matalan kynnyksen tapahtuma joko aikuisille, perheille tai nuorille. Sali on vihitty jumalanpalveluspaikaksi ja viikottaiseen Risteys-konseptiin kuuluu torstai-illan messu, joka valmistelaan paikan päälle tulleiden ihmisten kanssa.

Yhteistyö on lisääntynyt

Eri käyttäjäryhmien yhteiskäyttötila on lisännyt yhteistyötä työyhteisössä eri tiimien työntekijöiden kesken, Olarin seurakunnan ja Esbo svenskan nuorisotyön välillä ja Espoon seurakuntayhtymän vieraskielistä työtä tekevien kanssa. Alueen muiden toimijoiden kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Ison Omenan kirjasto, Asukastalo Kylämaja, Espoon kaupungin nuorisotoimi ja kaupungin maahanmuuttajapalvelut ja Emy ry. ovat olleet mukana eri yhteyksissä, samoin monet muut järjestöt ja Palvelutorin toimijat. Kauppakeskuksen liikkeiden kanssa on tehty yhteistyötä mm. kaste- ja vihkipäivien tiimoilta.

Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka myöntää ja jakaa Yhdessä-palkinnon. Palkinnolla halutaan nostaa esiin uusia avauksia ja hyvin toteutettua perustoimintaa, jotka seurakunta on toteuttanut huomattavana yhteistyönä. Vuotuinen tunnustuspalkinto myönnettiin neljännen kerran.

Yhdessä-palkinto jaettiin Espoon tuomiokapitulin istunnon avausmessun ja istunnon yhteydessä 14.1.2020.

Kirkon viestintä