Espanjan parlamentti antoi hyväksyntänsä eutanasian laillistamiselle

 

Kuvituskuva: iStockphoto

Uuden lain on määrä astua voimaan kesäkuussa. Espanja on Euroopassa neljäs maa, joka sallii eutanasian.

Eutanasian salliva laki hyväksyttiin Espanjan parlamentissa torstaina 18.3. Parlamentin 350 edustajasta 202 puolsi laillistamista ja 141 vastusti sitä, ja kaksi äänesti tyhjää.

Kesäkuussa voimaan tuleva laki mahdollistaa sen, että kuolemansairaat ja vakavasti loukkaantuneet ihmiset voivat halutessaan pyytää eutanasiaa. Lain mukaan vain lääketieteen ammattilainen voi toteuttaa eutanasian. Eutanasiapyyntö voidaan myös hylätä, mikäli vaadittavat kriteerit eivät täyty. Pyynnön hyväksyminen edellyttää toisen lääkärin ja asiaa käsittelevän lautakunnan hyväksyntää.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Espanja on neljäs Euroopan maa, joka sallii aktiivisen eutanasian. Muut eutanasian hyväksyneet maat Euroopassa ovat Hollanti, Belgia ja Luxemburg.

Katolinen kirkko on vastustanut lakia jyrkästi, samoin Espanjan oikeistopuolueet ja osa lääketieteen ammattilaisista.

 

 

Aiheet