Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Esitys ulkomailla asuvien lasten perusopetuskustannuksiin vireillä

 

Ulkomailla asuvien suomalaislasten koulukustannuksiin toivotaan valtion tukea. Kuva UTarkisto

Eduskunnassa on vireillä talousarvioesitys, jossa esitetään, että valtio osoittaisi 400 000 euron määrärahan ulkomailla asuvien peruskouluikäisten lasten koulutukseen. Aloitteen taustalla on koulukustannuksiin liittyvä epäkohta.
Talousarvioaloitteen ensimmäisenä allekirjoittaneen kansanedustaja Jouko Jääskeläisen (kd) mielestä kysymys on oikeudenmukaisuudesta.
– Mielestäni näille toiminnan järjestäjille olisi syytä korvata peruskoulutuksen kuluista edes muodollinen osuus, koska nuoret ovat väliaikaisesta ulkomailla asumisestaan huolimatta Suomen kansalaisia ja yleensä palaavat Suomeen vanhempiensa työjakson päätyttyä.

Jos valtio tai yritys lähettää työntekijänsä ulkomaille, se huolehtii yleensä myös työntekijöidensä lasten perusopetuksen kustannuksista. Tämän lisäksi ulkomailla toimii kymmenkunta perusopetusta antavaa yksityistä koulua, jotka saavat valtionavustusta.

Kehitysyhteistyön sekä eri seurakuntatyön piirissä toimivien järjestöjen työntekijöillä on ulkomailla arviolta useampi sata peruskouluikäistä lasta. Näiden lasten koulukustannukset vaihtelevat maan, paikan ja koulutusmuodon mukaan niin, että korkeimmillaan kustannus voi olla jopa kaksikymmentätuhatta euroa vuotta ja lasta kohden.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Vuodelle 2012 määritelty esi- ja perusopetuksen hinta on 7.300,49 euroa kunnan 6-15-vuotiasta asukasta kohti. Esimerkiksi 1000 euron vuosikorvaus olisi vain seitsemäsosa suomalaisen peruskoulun kustannuksista.

Valtion mahdollinen avustus voitaisiin kohdentaa yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen erillisestä anomuksesta niiden 1.-9.vuosiluokan oppilaiden koulutukseen, jotka saavat perusopetusta ulkomailla vähintään seitsemän kuukautta vuodessa.

– Tämä olisi kädenojennus Suomen valtiolta sen ulkomailla työskenteleville kansalaisille, Jääskeläinen pohtii.

 

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie