Ennakkoarvio: Kirkon jäsenmäärä pienentynyt reilulla prosentilla vuonna 2022 – eniten kirkosta eroavat alle kolmekymppiset

 

”Koronapandemian jälkeen kirkosta eronneiden määrä on noussut jonkin verran, mutta myös kirkkoon liittyneiden määrä näyttää kasvaneen”, sanoo tutkija Veli-Matti Salminen. Tikkurilan kirkko tammikuussa 2021. Kuva: Antero Harju/Vantaan seurakunnat

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen ennakkoarvion mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa tulee olemaan noin 3 626 000. Kirkon jäsenten osuus väestöstä olisi tuolloin 65,2 prosenttia.

Vuotta aiemmin kirkon jäsenyys oli 66,5 prosentilla suomalaisista. Tarkka jäsenmäärä 31.12.2021 oli 3 689 998.

Jäsenmäärän muutoksiin vaikuttavat kirkkoon liittyneiden, kirkon jäsenyydestä eronneiden, alle 1-vuotiaiden kastettujen sekä vuoden aikana kuolleiden määrät. Kirkkoon liittyneiksi tilastoidaan myös ne alle 1-vuotiaina kastetut, jotka on ehditty merkitä väestökirjanpitoon ennen kastetoimitusta.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Kirkosta eronneiden määräksi vuonna 2022 arvioidaan noin 59 000, kun se vuotta aiemmin oli noin 56 000. Kasteiden määräksi arvioidaan noin 25 000. Vuoden 2021 aikana kastettiin yli 26 700 alle 1-vuotiasta lasta. Kasteiden määrään vaikuttaa osaltaan myös syntyvyyden kääntyminen laskuun. Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuotta korkeampaa lukua eli noin 50 000.

“Kuluvana vuonna Suomessa havaittu ennätysalhainen syntyvyys ja kasvanut kuolleisuus ovat heijastuneet myös kirkon jäsentilastoihin. Maahanmuutto kasvattaa hieman koko maan väkilukua, mutta kirkon jäsenistö vähenee. Koronapandemian jälkeen kirkosta eronneiden määrä on noussut jonkin verran, mutta myös kirkkoon liittyneiden määrä näyttää kasvaneen”, tutkija Veli-Matti Salminen sanoo.

“Kirkkoon liittyneiden määrä nousee todennäköisesti jälleen yli 20 000:n kuten edellisenäkin vuonna. Ennen korona-aikaa kirkkoon liittyneitä on ollut keskimäärin 16 000–17 000. Kirkkoon liittyneisiin tilastoitiin tänäkin vuonna paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin liitetty väestörekisteriin ja vasta sitten kastettu.”

Taustalla on vaikuttanut koronatilanne. Kirkkoon liittyi kasteen kautta myös rippikoulun käyneitä nuoria. Marraskuun loppuun mennessä kirjattiin lähes 900 kastettua rippikoululaista.

Tammi–marraskuun 2022 luvut – jäsenyydessä suurin liikehdintä alle 40-vuotiaissa

Joulukuun 2022 tilastoinnit ovat seurakunnissa vielä kesken. Tammi–marraskuussa 2022 kirkkoon liittyi 19 158 henkilöä, ja kirkon jäsenyydestä luopui 43 223 henkilöä. Marraskuun loppuun mennessä kasteen oli saanut 23 246 alle 1-vuotiasta lasta. Kuolleiden määrä oli 45 849.

Neljännes (25 %) vuoden aikana kirkkoon liittyneistä on iältään 30–39-vuotiaita eli millenniaalisukupolveen kuuluvia. Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20–29-vuotiaat, joita on yli kolmannes (35 %) eronneista.

Kirkon jäsentietojärjestelmän mukaan marraskuun 2022 lopulla kirkon jäseniä oli 3 643 482 eli 65,5 % väestöstä (Tilastokeskuksen ennakkoväkilukuun suhteutettuna).

Kirkon viestintä