Englannin kirkko julkaisi some-oppaan

 

Kuten Suomessa, myös Englannissa tarvitaan malttia ja hyviä tapoja katsomusten välisissä keskusteluissa. (Wikipedia)

Opas kannustaa keskusteluihin, mutta myös hyviin tapoihin.

Englannin kirkko julkaisi oppaan, jonka on tarkoitus auttaa torjumaan huonoa käytöstä verkossa ja pyrkiä ehkäisemään harhaanjohtavan sisällön julkaisemista. Sosiaalinen media auttaa jakamaan ilosanomaa Kristuksesta, oppaassa todetaan.

Opas kannustaa keskusteluihin, joissa on mahdollista jakaa omia arvojaan. Sosiaalinen media näyttää kuitenkin myös varjopuolensa, jos keskustelijat eivät noudata hyviä tapoja.

Hgin rttukoulu vkot 31 ja 32 Smy

Kirkko toivoo, että ohjeet rohkaisevat ihmisiä, niin kirkossa kävijöitä kuin epäilijöitäkin, olemaan avoimia kristinuskolle. Opas on tehty erityisesti kirkon omilla sivuilla käytäviä keskusteluja varten.