Teologivaihto Unkarin ja Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen kesken on elänyt vilkkaana jo 92 vuotta

 

Asiantuntija Ari Ojellia muistuttaa Unkarista ja teologivaihdosta stipendiaatilta saatu tervehdys, Budapestin luterilaisen teologisen yliopiston muki. Työhuoneen oveen on kiinnitetty kuva Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon tuottamasta Reformaation merkkivuoden Luther-animaatiosta. Kuva: Kirkkohallitus

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on tarjolla stipendiohjelmia kuudessa maassa sekä säännöllisesti hakuja mm. ekumeenisille lyhytkursseille ja kansainvälisten kokousten stuerteiksi.

Juuri nyt voi hakea opiskelemaan Yhdysvaltoihin, Unkariin, Venäjälle, Sveitsiin ja Saksaan.

Myös Ranskassa on tarjolla stipendiohjelma.

Parikanniemisäätiö neliöb. 6.-12.8. MJa

Asiantuntija Ari Ojell Kirkkohallituksen ulkoasiain osastolta välittää stipendejä teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille, tutkijoille, eri kirkollisten alojen toimijoille sekä kirkon henkilöstölle.

Ojell kertoo, että teologivaihto Unkarin ja Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen välillä alkoi jo 92 vuotta sitten.

Syyskuussa 1927 Suomeen saapui lukuvuoden ajaksi Gyula Dedinszky.

Ensimmäinen suomalaisteologi, Toivo Laitinen, puolestaan vietti Unkarissa kalenterivuoden 1929.

Aluksi teologivaihtoon osallistuvat jo valmistuneet papit.

1920-luvulta 1980-luvun loppuun saakka ulottuvalla kaudella ainakin 30 suomalaista pappia opiskeli Unkarissa ja reilut 20 unkarilaista pappia Suomessa.

1990-luvulla tapahtui murros, jonka jälkeen painopiste stipendiaattivaihdossa kääntyi yliopistolliseksi ja vaihtoon osallistuvat pääosin teologian opiskelijat.

– 1990-luvulla vilkkaaseen teologian opiskelijoiden vaihtoon vaikutti vielä tuolloin suomalaiseen identiteettiin vahvasti kuulunut ajatus suomalais-ugrilaisesta sukuyhteydestä unkarilaisten kanssa, mikä on tällä vuosituhannella heikentynyt yhtenäiskulttuurin murentumisen, kansainvälistymisen ja globalisaation myötä.

2000-luvulla unkarilaisopiskelijoiden virta Suomeen on ollut katkeamaton, vaikkakaan Suomesta ei ole joka vuosi löytynyt lähtijää Budapestin luterilaiseen teologiseen yliopistoon.

– Lyhyempiä vierailuja on toteutunut, mutta ennen Noora Mattilaa, joka opiskeli Budapestissa lukuvuoden 2018-2019, suomalaisopiskelija vietti koko lukuvuoden Unkarissa vuosina 2012-13.

– Ilahduttavasti Suomesta on lähdössä teologian opiskelija Budapestiin myös alkavaksi lukuvuodeksi (2019-2020) – ja myös Unkarista on tulossa vaihto-oppilas Helsinkiin kirkkojen välisen vaihdon merkeissä.

Ojellista on tärkeää ja arvokasta, että kirkossa säilyy yhteyksiä ja ”sisänäkyä” Unkariin ja sen luterilaiseen kirkkoon.

– Stipendiaattivaihto on ystävyysseurakuntatoiminnan ohella tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Ajantasainen tieto stipendimahdollisuuksista löytyy verkosta evl.fi/stipendit

Tässä Budapestin luterilaisessa teologisessa yliopistossa on opiskellut viime vuosikymmeninä useita suomalaisia. Kuva: Unkarin evankelis-luterilainen kirkko