Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Dosentti päänsiirtoleikkauksesta: Jos itsetietoisuus säilyy, ihminen pysyy samana

 

Tekoälytutkimusta kiinnostavat tunteet, vuorovaikutus, kieli ja se miten ihmiset navigoivat sosiaalisessa ja moraalisessa todellisuudessa, sanoo Aku Visala. Kuva: Lari Launonen.

Uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala kommentoi Seurakuntalaiselle vuoden 2017 lopulla toteutettavaa päänsiirtoleikkausyritystä.

Yle ja useat muut mediat uutisoivat syyskuun puolivälissä ”äärimmäisen riskialttiista” päänsiirtoleikkauksesta, jonka italialainen hermokirurgi Sergio Canavero aikoo suorittaa venäläiselle Vareri Spiridonoville. Spiridonov sairastaa halvaantumisen aiheuttavaa Werdnig-Hoffmanin tautia.

Leikkauksessa Spiridonovin pää on määrä irroittaa muusta ruumiista ja liittää toisen henkilön ruumiiseen. Leikkauksen arvellaan kestävän 36 tuntia, jonka ajan sekä Spiridonovin pää että luovuttajan ruumis viilennetään, jotta solut kestäisivät hengissä ilman happea.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Pysyykö ihminen samana, jos hänelle vaihdetaan päätä lukuun ottamatta uusi ruumis? Uskonnonfilosofi Aku Visalan mukaan olennainen kysymys on, ”mitä me olemme”.

– Voimme ajatella asiaa kahdella tavalla. Niin sanotun animalismin mukaan ihminen on Homo sapiens –lajiin kuuluva organismi. Homo sapiens ei häviä päänsiirrossa, mutta jää epäselväksi, mitä päänsiirto merkitsee, koska organismin kokonaisuus muuttuu.

– Perinteisemmän ajattelutavan mukaan olemme ajattelevia olioita. Yksi mahdollisuus on ajatella, että olemme sieluja, jotka ovat tavalla tai toisella linkittyneitä ruumiisiin, Visala selittää. Tällöin sielut ajattelisivat aivojen avulla.

– Tällaisen nykydualistisen ajattelun voi tiivistää niin, että sielu on siellä, missä aivot ovat.

Visala edustaa itse niin sanottua konstituutioteoriaa, joka ei sisällä edellä kuvattua ajatusta aineettomasta sielusta. Konstituutioteorian mukaan ihminen on itsetietoisuus, joka koostuu Homo sapiens -organismista. Jos teoria pitää paikkansa, päänsiirtoleikkaus ei välttämättä hävittäisi ihmistä.

– Minä olen minä, jos pystyn muodostamaan käsityksen omasta itsestäni. Aivot mahdollistavat tämän. Ruumiinosat eivät sinänsä ole merkittävä juttu. Kyky itsetietoisuuteen ratkaisee, Visala toteaa.

Lue tästä Ylen juttu aiheesta

 
Artikkelibanneri perussanoma

Aiheet