Digimissiologia etsii keinoja koskettaa sydämiä

 
Piirroskuva ihmisistä Raamatun ympärillä.

Johdantokurssin Raamattuun kohderyhmänä ovat Raamattuun uteliaasti suhtautuvat ihmiset. Kurssin sisältö, rakenne, menetelmä ja kieli ovat suunnattu nuorille aikuisille, joilla on mm. hyvät kielelliset valmiudet, mutta vähäinen ymmärrys Raamatun sisällöistä. Kuva: Shutterstock.

Digitalisaation ajassa kristittyjen on etsittävä uusia keinoja, joilla ikiaikainen sanoma tavoittaa nykyihmisen. Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhkon kirjoitus on kolmiosaisen artikkelisarjan viimeinen osa.

Digimissiologiasta on olemassa vasta vähän tieteellistä tutkimusta. Kyse on digitalisaation ja lähetystyön ymmärtämisestä yhdessä ja siitä, miten nämä kaksi käyvät vuoropuhelua keskenään.

Voisi sanoa, että digiteologia saa käytännön ilmenemismuotoja, joiden kautta kristillistä sanomaa voidaan viedä eteenpäin digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoissa. Se voidaan tehdä tuoreella ja digitalisaation ajan ihmiselle ymmärrettävällä kielellä.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Samalla kun teologit ja globaalikirkko ovat vasta alkaneet tutkia digitalisaation vaikutusta kristilliselle todistukselle ja miettiä digiteologian kysymyksiä, tulevaisuustutkijat pitävät koko digitalisaatio-sanaa menneisyyden käsitteenä. Samaan tapaan tietokone tai älypuhelin kuulostavat vanhanaikaisilta.

Medialähetystyössä on aina hyödynnetty uutta teknologiaa

Digitalisaatio on kytkeytynyt elämäämme tavoilla, joiden laajuutta emme välttämättä kykene vielä tiedostamaan. Puhutaan tietokykykapitalistisesta järjestelmästä, joka kaupallistaa jatkuvasti uusia elämänalueita. Tietokykykapitalismilla tarkoitetaan uutta kapitalistisen kasautumisen muotoa, jossa ihmisen yleiset tietokyvyt ovat taloudellisen hyödyntämisen kohteena.

Medialähetystyössä on aina hyödynnetty uusinta teknologiaa. Välineinä ovat olleet radio, televisio, internet, pelialustat ja mobiililaitteet. Digimissiologiassa on kyse vielä enemmästä. Siinä kristillistä sanomaa pyritään saamaan muotoon, jossa sillä on kosketuspintaa, vuorovaikutusta ja elämää muuttava voima globaalissa digitalisaation maailmassa ja eri yhteiskunnissa.

Elämme maailmassa, jossa valta, talous ja rakenteet ovat muuttuneet digitalisaation myötä radikaalisti. Digimissiologian tarkoitus on vaikuttaa siellä, missä X-, Y- ja Z-sukupolvet elävät.

Luotettavuus digiajassa

Digiteologia ja digimissiologia herättävät monia kysymyksiä. Kuinka teemme tulevaisuuden digitalisaation ajassa luotettavaa ja uskottavaa informaatiovaikuttamista? Miten voimme erottaa uutisvirrasta kristillisiin sisältöihin ja kirkkojen tilanteisiin liittyvät valeuutiset oikeista?

On yleisesti selvää, että uskonnollinen lukutaito on heikentynyt. Tämän rinnalle on tullut vielä astetta haastavampi tehtävä, miten uskonnollista medialukutaitoa voitaisiin kehittää.

Muuttuva todistus ja muuttumaton sanoma

On tärkeä hahmottaa, mistä digitalisaatiossa, jonka keskellä elämme, on kyse. On ymmärrettävä, miten meidän tulee etsiä ja löytää uusia kristillisen uskon ilmentämismuotoja.

Digitalisaation tulevaisuuskuviin liittyy ongelmia ja suuria haasteita niin kristillisen sanoman eteenpäin viemisen, yhteiskuntarakenteiden kuin ihmisyyden kannalta. Digitalisaatio ei ole jotain, mistä voimme kristittyinä jättäytyä pois, ja jatkaa toimintaamme sen ulkopuolella.

Niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä tulisi tehdä työtä, jotta kokonaisvaltainen lähetystyö voisi murtautua haasteiden läpi, tuoda toivoa ja muuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämää myös tulevaisuudessa. Samalla kun maailma muuttuu ja yhtenäiskulttuuri murenee, sanoma ylösnousseesta Kristuksesta on totta, ja se on tarkoitettu jokaiselle.

Opimme, kuinka digitalisaatio on transformatiivista eli muuttavaa. Se muuttaa maailmaa, mutta niin muuttaa myös evankeliumi. Se muuttaa yksittäisten ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja kokonaisten kansojen elämää.

Kuinka sinun työsi ja elämäsi kristittynä tulisi muuttua, kun ymmärrät entistä enemmän digitalisaation maailmaa? Mitkä ovat tulevaisuuden kristillisiä innovaatioita ja millaisilla askelmerkeillä niihin päästään?

”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?” (Room. 10:14)

Mervi Viuhko

Artikkeli on kolmas osa kolmiosaisesta sarjasta, joka on koostettu KLK:n missiologisessa symposiumissa huhtikuussa 2020 pidetyn esitelmän pohjalta. Kirjoitus on julkaistu myös Lähde-lehdessä 1/2021.

Lue artikkelisarjan edelliset osat:

Digitalisaation mahdollisuudet lähetystyössä
Digitalisaatio siivittää lähetystyötä

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa