Casparin verkkokurssi varustaa lapsityöntekijöitä

 

Viimeisten vuosien aikana Caspari-keskuksen sapattikouluseminaarit ovat tavoittaneet arviolta kuutisensataa lapsi- ja nuorisotyön vapaaehtoista 120 messiaanisesta seurakunnasta. Tämä on noin puolet keskuksen tiedossa olevista seurakunnista.

Sanna Erelä, Kylväjän työntekijä Caspari-keskuksessa, iloitsee kurssien suosiosta:

– Seminaarit pidetään perjantaisin, joka on useimmille Israelissa vapaapäivä lauantain ohella. Silti koskaan kaikki halukkaat eivät pääse mukaan. Tämä toimi meille kimmokkeena nykyaikaisen oppimisvälineen, verkkokurssin, kehittämiseen.

Sansa neliöb 15.2-15.3. MJa

– Viime vuoden aikana kurssia valmisteltiin huolella yhdessä paikallisen kumppanimme Medallionin kanssa. Keskeiset aiheet valittiin, mietittiin käsikirjoitusta sekä etsittiin opettajia ja muita ammattilaisia videoiden kuvauksia varten.

Caspari-keskuksen lapsityön projektikoordinaattori Margarita Kantor on positiivisesti yllättynyt yhteistyön sujuvuudesta:

– Kurssi käynnistyi sovitusti, mikä oli saavutus! Kokonaan uuden ohjelman luominen tyhjästä vie aina paljon enemmän aikaa kuin osaisi kuvitella. Tällaiseen projektiin tarvitaan monen ihmisen panos, ja vielä astetta työläämpää valmistelu on Israelissa, missä monet eivät pidä kiinni sopimuksista. Mutta nyt joka tapauksessa 36 hengen kurssi pyörii.

– Kurssi koostuu 20 keskeisestä aihepiiristä, jotka liittyvät lasten kasvattamiseen kotona ja seurakunnassa. Kutakin teemaa käsitellään kuukauden ajan. Opiskelijat saavat linkin opetusvideoihin ja kotitehtäviä. Kuun lopussa opiskelijat kokoontuvat verkkoseminaariin keskustelemaan opettajan kanssa tehtävistä. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen sujui hyvin sekä teknisesti, että sisällön puolesta. Vuorovaikutus oli vilkasta ja avointa, iloitsee Kantor.

Uuden oppimista on edellytetty myös kurssin rakentajilta. Margarita Kantor nauttii haasteista, jotka pakottavat kasvuun ja pitävät työn kiinnostavana. Hän kertaa prosessia:

– Emme osanneet kuvitella, kuinka paljon aikaa ja varoja kuluisi. Olimme kokemattomia verkko-opintojen kehittämisessä. Olemme oppineet matkan varrella valtavasti, ja uskon, että tämä kaikki on satsausta tulevaisuuteen. Itse olen oppinut yllättäviäkin asioita, kuten vaikkapa kuvauksia varten tehtävää maskeerausta.

– Messiaaninen yhteisö Israelissa on pieni. Joukossamme on erinomaisia sapattikoulunopettajia, mutta huomattavasti haasteellisemmaksi osoittautui löytää taitavia opettajia, joilla olisi yksi tai useampi korkeakoulututkinto. Tarvittiin studio ja tekniikan ammattilaisia. Loppujen lopuksi kaikki järjestyi, kiittelee Kantor ja muistelee:

– Erään kerran jännitimme ennen kuvauksia yhden opettajan puolesta, joka ei lue hepreaa kovin tottuneesti. Rukoilimme, että Jumala auttaisi häntä selviämään videoinnista, jossa yhteen katkelmaan ei ehditä käyttää paljon aikaa. Yllättäen tämä henkilö osoittautui yhdeksi parhaimmista: hän luki huolellisesti ja sujuvasti, eikä monia ottoja tarvittu. Tälläkin tavoin voi toteutua sana: ”Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.”

Kuvauspäivät olivat välillä pitkiä.

– Ajatuksissani kuvaukset yhdistyvät huvittavalla tavalla tummaan suklaaseen. Saatoimme viettää jopa 12 tuntia yhteen menoon studiossa, ja vain tumma suklaa, jota kaikki tiimiläiset rakastivat, piti meidät käynnissä.

Hyvän alun jälkeen Caspari-keskuksessa katsotaan innolla eteenpäin. Kehittämishaasteena on luoda kurssia varten omat nettisivut. Margarita Kantor ja Sanna Erelä haastavat esirukoukseen jatkon puolesta:

– Nyt aloittaneen ryhmän rinnalla käynnistyy vuonna 2020 uusi ryhmä. Kotisivujen toivotaan helpottavan opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä sekä lisäävän vuorovaikutusta heidän ja opettajien välillä.

Kuvat: Caspari-keskus

 
Kylvaja artikkelibanneri