Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Avioliittokysymys jakaa arkkipiispaehdokkaita

 

Arkkipiispan talo Turussa. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Viidestä arkkipiispaehdokkaasta Ilkka Kantola kannattaa selkeimmin samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä. Vastakkaista näkemystä edustaa Ville Auvinen, jonka mukaan kristillinen avioliitto on naisen ja miehen välinen.

STT:n tekemän kyselyn mukaan arkkipiispaehdokas SDP:n kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola työskentelisi arkkipiispana sen eteen, että piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa tehtäisiin linjaus siitä, että avioliittoon voitaisiin vihkiä myös samaa sukupuolta oleva pari.

Myös toinen ehdokas, teologian tohtori Heli Inkinen, kannattaa avoimesti samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Hän toivoo, että homo- ja lesboparien kirkollinen vihkiminen tulisi pian mahdolliseksi.

SEKL neliöb. 5.-11.6. MJa

Selkeimmin kielteisen kannan samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen ottaa Sley:n vt. lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen. Auvinen toteaa STT:lle, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomina samanarvoisia, mutta se ei tarkoita sitä, että kirkon tulisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Auvinen kannattaa Raamattuun pohjautuvaa näkemystä, jonka mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen.

Arkkipiispaksi ehdolla olevista piipoista Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström ei halua vastauksessaan ottaa kantaa avioliittokysymykseen. Hänen tiedetään kuitenkin edustavan näkemyksiltään liberaalia teologiaa.

Hieman selkeämmän kannan kysymykseen ottaa Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma, joka ilmoittaa kannattavansa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan kaikenlaisia pareja palvellaan, mutta samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä. Radio Dein kyselytunnilla marraskuussa Luoma arveli, että olisi varmaan valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos kirkko päätyisi sellaiseen ratkaisuun. Hän totesi myös haastattelussa, että päätös ei olisi hänelle helppo.

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään helmikuussa 2018.