Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Asiantuntijaraportti: Kirkon mentävä entistä enemmän ihmisten pariin ja suunnattava resursseja mediavaikuttamiseen

 

Helsingin hiippakunnan piispanvaalitentti 14.8.2017 Sanomatalon Mediatorilla toteutettiin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa.

Kirkon tulee yhä enemmän suunnata voimavaroja rohkeaan teologiseen työskentelyyn, yhteistyöhön eri yhteisöjen kanssa sekä ammattitaitoiseen viestintään ja mediaosaamiseen, piispainkokoukselle esitellyssä raportissa todetaan.

Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä -raportti on laadittu asiantuntijatyönä kirkkohallituksessa, ja siinä tarkastellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystehtävää tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. Piispainkokous käsitteli raporttia istunnossaan 5.-7.2.2018.

Raportissa todetaan, että yhteiskunnallisen muutoksen myötä kirkon kokoava toiminta runsaine tapahtumineen ei enää tavoita laajalti suomalaisia. Siksi kirkon ei kannata perustaa toimintaansa vain seurakunnan tiloissa järjestettäviin tapahtumiin, vaan on panostettava uudella tavalla näkyvyyteen medioissa ja yhteisölähtöiseen työhön esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kauppakeskuksissa. Kirkon on suuntauduttava sinne, missä ihmiset jo käyvät maailmankatsomuksellista keskustelua eli erilaisille – myös digitaalisille – foorumeille.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Raportti muistuttaa, että missiologisen osaamisen eli kirkon tehtävän toteuttamisen tarpeet ja sisällöt ovat hyvin toisenlaiset moniuskontoisessa yhteiskunnassa kuin ne, mihin kirkossa on totuttu. Kirkon tulee työtä uudelleen suunnatessaan turvata riittävä kontekstuaalisen eli toimintaympäristön kanssa vuorovaikutuksessa muodostuvan teologian osaaminen, jotta kirkon sanoma tavoittaa ihmisiä ja elää kussakin paikassa ja ajassa. Raportin mukaan kirkon on myös aktiivisesti etsittävä uusia näkökulmia teologiaan ja toimintaan globaalin vuorovaikutuksen kautta sekä vahvistettava uskontodialogin ja ekumenian osaamista.

Raportin mukaan missiologia tutkii laaja-alaisesti sitä, miten kirkko suhteutuu ympäristöönsä ja edistää siinä Jumalan valtakunnan arvoja.

Raportin taustalla on kirkolliskokouksen edustaja-aloite 2/2016 Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus. Raportti tiivistää aloitteesta käynnistyneen työskentelyn tulokset, ja siinä ehdotetaan useita toimenpiteitä kirkon missiologian vahvistamiseksi ja työn suuntaamiseksi nykytodellisuudessa. Tavoitteena on, että asiasta käydään laajaa keskustelua kirkossa.

Kirkon viestintä