Alef – uskon ensiaskeleita kuuden israelilaisen elämässä

 

Alec Goldberg havaitsi, että lähes kaikki haastatellut messiaaniset juutalaiset olivat tulleet uskoon kristittyjen todistuksen kautta.

Caspari-keskuksen Israelin-työn johtajan, Alec Goldbergin auton kilometrimittari on kerännyt työmatkoja kiivaasti. Kaksi projektia, jotka rakentuvat haastatteluille, ovat vieneet häntä ympäri maata tutustumaan moniin hengellisiin johtajiin.

Caspari-keskuksen mediaprojektissa Alefissa on tallennettu videolle kuuden syntyperäisen israelilaisen uskovan elämäntarina. Jokainen haastattelu kestää noin 25 minuuttia. Ne on tarkoitus ladata Casparin nettisivuille tämän syksyn aikana. Ne ovat hepreankielisiä, mutta myöhemmässä vaiheessa videoihin liitetään englanninkieliset tekstitykset.

Kaikki haastatellut ovat ensimmäisen polven messiaanisia juutalaisia. Videolla kukin kertoo perhetaustastaan, uskoontulostaan ja muun muassa siitä, millaisia reaktioita se herätti lähipiirissä. Näillä haastateltavilla ei ole ollut perheen tukea uskon alkutaipaleella, vaan he ovat joutuneet raivaamaan tiensä monella tapaa hankalassa maastossa.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

– Heidän kertomuksensa ovat todistus evankeliumin voimasta. Caspari-keskus ei yleensä tee varsinaista suoraa evankeliointityötä, mutta toivon, että nämä videot voivat rohkaista monia ja kutsua uusia juutalaisia Jeesuksen seuraan, Goldberg iloitsee.

Messiaanisten juutalaisten asema israelilaisessa yhteiskunnassa ei edelleenkään ole ongelmaton. Monien maallistuneiden juutalaisten mielestä kukin voi uskoa mihin haluaa, mutta uskonnollisille juutalaisille Jeesus on suuri loukkaus. Heidän silmissään messiaaniset juutalaiset ovat kansansa pettureita eivätkä enää juutalaisia.

– Ei ollut ihan helppoa löytää syntyperäisiä ensimmäisen polven uskovia, jotka suostuivat jakamaan elämäänsä julkisesti, Goldberg kertoo ja jatkaa:

– Jotkut kieltäytyivät siksi, että kaikki heidän perheessään eivät vieläkään tiedä, että he uskovat Jeesukseen. Joillakin lähipiiri tietää, mutta he eivät voisi hyväksyä sitä, että asiasta puhutaan julkisuudessa. Jotkut olivat huolissaan työpaikkansa takia.

Ihmisten elämäntarinoiden tallentaminen oli Goldbergille monin tavoin innostava kokemus. Hän teki havainnon, joka ilahduttaa kaikkia juutalaislähetyksen ystäviä:

– Lähes kaikki olivat tulleet uskoon kristittyjen todistuksen kautta, joko ulkomailla tai Israelissa! Paavalin mukaan pakanoiden tehtävänä onkin saada juutalaiset kateellisiksi siitä, että heillä on elävä suhde Israelin Jumalaan. Se pitää paikkansa tässäkin!

Toinen syy, joka ajeluttaa Alec Goldbergia ympäri Israelia vielä pitkään, on tutkimus Israelin messiaanisista seurakunnista. Caspari-keskus julkaisi vuonna 1999 kirjan Facts and Myths About the Messianic Congregations in Israel. Kahdessa vuosikymmenessä tieto on vanhentunut ja nyt on tavoitteena uudistaa teos.

Messiaanisen liikkeen tilasta liikkuu monenlaisia arvioita. Tutkimuksen valmistuttua esimerkiksi jäsenmääristä voidaan antaa aiempaa perustellumpia lukuja. Kirja onkin tarkoitettu palvelemaan erityisesti tutkijoita, jotka tarvitsevat faktoja ja tilastoja. Lisäksi se tulee tarjoamaan tietoa seurakuntien rakenteesta ja teologisesta linjasta. Se voi hyödyttää myös monia israelilaisia.

Projekti rakentuu pastorien haastatteluille. Armoitettuna raamatunopettajana tunnettu Goldberg on saanut opetella kuuntelijan roolia, kun tietoa kerätessä ei ole sopivaa kommentoida mitään.

– Minä vain hymyilen ja nyökyttelen – ja pidän mielipiteeni omana tietonani, Goldberg nauraa.

Kaiken kaikkiaan hänelle on ollut suuri ilo havaita, miten monenlaisia ihmisiä ja seurakuntia Jumala käyttää päämääriensä toteuttamiseen.

– Tämä projekti on hyväksi messiaaniselle liikkeelle ja hyödyttää myös Caspari-keskusta. Kuten edellisestäkin kirjasta, myös tästä meidät tullaan muistamaan kauan, Alec Goldberg kiteyttää.

Caspari-keskus: Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus, joka tarjoaa materiaalia ja koulutusta messiaanisille seurakunnille Israelissa. Kansainvälisesti keskus järjestää kursseja kristillisen uskon juutalaisista juurista ja messiaanisesta liikkeestä sekä haluaa muistuttaa kristittyjä juutalaislähetyksen tärkeydestä.

Alef: heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain.

 
Kylvaja artikkelibanneri