40 vuotta tukea lasten koulunkäynnille – Kummien tukema työ Thaimaassa laajenee 

 
Kaksi thaimaalaista lasta juoksee muovipussit kädessä joissa on vihanneksia.

Thaimaassa tehtävällä kummityöllä on pitkä historia. Jo 80-luvulla suomalaiset lähetystyöntekijät perustivat oppilaskoteja, jotka mahdollistivat koulunkäynnin vuoristossa asuville lapsille. 

Oppilaskotimallista ollaan pikkuhiljaa siirtymässä yhteisölliseen tukeen.

Jo vuosikymmenten ajan sadat suomalaiset ovat tukeneet Thaimaan vuoristokansojen lasten koulunkäyntiä lähetystyöntekijöiden perustamissa oppilaskodeissa. Suomen helluntaiherätyksen työn kautta Pohjois-Thaimaahan syntyi 80- ja 90-luvuilla oppilaskoteja.Ulla ja Verner Raassina sekä Hannu ja Marjatta Kettunen olivat mukana alusta asti.  Myöhemmin Tampereen helluntaiseurakuntien lähetti Meria Jokinen luotsasi ja kehitti oppilaskotityötä Thaimaassa yli 30 vuotta.  

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Fidan kautta oppilaskodeille on voinut ryhtyä kummiksi. Tällä hetkellä Fidan työn piirissä on viisi eri oppilaskotia. Ne ovat vastanneet suureen tarpeeseen: Thaimaassa kaikilla lapsilla ei ole tasavertaista mahdollisuutta koulutukseen. Varakkaat perheet pystyvät järjestämään lapsilleen koulutuksen, mutta vuoristossa, Myanmarin rajan tuntumassa, elää edelleen hyvin köyhiä lapsia, jotka maan hallituskin on unohtanut. Kylissä ei ole terveysasemia eikä kouluja. Monet lapset eivät pääse kouluun pitkän ja vaikeakulkuisen matkan vuoksi. Oppilaskodit ovatkin vuosien aikana antaneet sadoille lapsille mahdollisuuden käydä koulua ja elää turvallisessa ympäristössä.  

Lapset tulevat rikkinäisistä kodeista ja se on haastavaa, sillä heillä on suuri haava sydämessä. Vain Jumala voi parantaa sen täysin.

Apua paperittomien lasten koulunkäyntiin

Thaimaa on teollistunut, kehittyvä maa, joka on edelleen poliittisesti epävakaa. Urbaani Bangkok kasvaa ja kehittyy valtavalla vauhdilla. Samaan aikaan juuri urbanisaatio nostaa esiin uusia tarpeita myös lähetystyössä. Thaimaassa monilla lapsilla on turvattomat kasvuolot. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat slummialueiden lapset. Bangkokin esikaupunkialueilla elää myös paperittomia, esimerkiksi laittomina siirtolaisina Pakistanista tulleita perheitä. Myös pohjoisen vuorilla elää paperittomia lapsia. He ovat usein hyvin syrjäytyneitä ja tarvitsevat erityistä tukea, jotta eivät jää kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Näitä syrjäytymisvaarassa olevia köyhiä lapsia uhkaavat hyväksikäyttö ja huumekauppa. Ilman virallisia papereita ei lapsilla ole mahdollisuutta käydä koulua.  

– Nämä tilanteet ovat todella haastavia. Vaikka periaatteessa kaikkien lasten pitäisi päästä kouluun, eivät kaikki koulut ota paperittomia lapsia. Toisaalta laittomasti maassa olevat vanhemmat eivät edes lähetä lasta kouluun. Ilman koulutusta lapsista tulee liian helposti ihmiskaupan uhreja, kertoo vuosia Bangkokissa asunut Fidan Aasian aluejohtaja Ruut Mononen.

Yli miljoona lasta on vaarassa joutua osaksi ihmiskauppaa. Köyhillä vuoristoseuduilla toimivissa oppilaskodeissa on huomattu, että monet lapset on hylätty, vaikka heillä olisi olemassa perhe ja sukulaisia. Vanhemmat ovat esimerkiksi jättäneet lapset kotikylään mentyään uudelleen naimisiin. 

Lapset tulevat rikkinäisistä kodeista ja se on haastavaa, sillä heillä on suuri haava sydämessä. Vain Jumala voi parantaa sen täysin, Ma La Noin vuoristokylässä Pohjois-Thaimaassa toimivan oppilaskodin johtaja Samran kertoo.

Turvallisempaa lapsuutta rakentamassa

Oppilaskotityöstä ollaan pikkuhiljaa siirtymässä yhteisökeskeiseen malliin. On tärkeää, että lapset saisivat asua oman perheensä luona aina, kun se vain on turvallista ja mahdollista. Tulevaisuuden tavoitteena onkin, että lapset yhä enenevissä määrin voisivat asua kotikylissään omien perheidensä kanssa myös kouluaikana niin pitkään kuin mahdollista. Tärkeää on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö, joka mahdollistaa oppimisen ja tulevaisuuden rakentamisen. Jotta tämä on mahdollista, perheet tarvitsevat tukea vakaamman elinkeinon harjoittamiseen ja esimerkiksi terveydenhuoltoon.

Fidan kummien tukema työ Thaimaassa keskittyy rakentamaan turvallisempaa lapsuutta haavoittumassa asemassa eläville lapsille. Bangkokin alueella olevien paperittomia lapsia tuetaan koulumaksuissa ja muissa koulunkäyntiin liittyvissä kuluissa. Thaimaalaiset seurakunnat ovat mukana työssä. Yksi kumppaniseurakunnista on ottanut erityisesti roolia ihmiskaupan vastaisessa työssä saaden aikaan upeita tuloksia omassa yhteisössään. Seurakunnan työn kautta ennaltaehkäistään lasten joutumista ihmiskauppaan ja nuorille opetetaan hyödyllisiä taitoja kuten leipomista, jotta he voivat varttuessaan ansaita tienestiä. 

Tätä mallia toivomme laajennettavan muuallekin, Fidan diakoniaohjelman työntekijät Maria ja Miika Savola kertovat. 

Diakoniahanke panostaakin lasten parissa toimivien seurakuntien varustamiseen. Fida tekee kummien tuella työtä Bangkokissa, Pohjois-Thaimaan vuoristossa sekä Keski-Thaimaassa eri yhteisöissä. Seurakuntien tavoittavan työn sekä ihmiskauppaa ehkäisevän työn tukeminen ovat isossa roolissa.  

Yhdessä seurakuntien kanssa lasten parhaaksi

Kummien tukemalla diakoniatyöllä on koulunkäynnin tuen lisäksi vaikutusta lasten vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Niin oppilaskodeissa kuin seurakuntien yhteydessä lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkouluun ja lasten tapahtumiin. Kummilapsille on tarjolla myös erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kuten käsitöitä, musiikkia ja englannin opiskelua. Lisäksi lapset oppivat esimerkiksi Internet-turvallisuudesta. 

Kun yhteisöjen jäsenet tietävät paremmin jokaisen lapsen oikeuksista ja esimerkiksi ihmiskaupan vaaroista, pystytään lasten elämää turvaamaan paremmin. Thaimaan upea ja monipuolinen kulttuuri saa näyttää kauniin puolensa.  

 
Fida artikkeli