Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Ylen jumalaton agenda

 

Verovaroillamme rahoitettu kansallinen yleisradioyhtiö jatkaa tapansa mukaan oman antikristillisen agendansa ajamista sen sijaan, että se palvelisi kansan enemmistöä. Joulun alla Yle julkaisi kaksi merkittävää nettiartikkelia, jotka saivat vahvan näkyvyyden kanavan sivustolla ja joita tuettiin lukuisilla yle-mielisten opettajien haastatteluilla.

Uutiset julkaistiin 19.12. otsikoilla Vanhemmat ovat oppineet vaatimaan uskonnottomia joulujuhlia – koulujen juhlissa nähdään Jeesus-lapsen sijaan metsäneläimiä ja tonttu-ukkoja, ja Joulujuhla ja uskonto ovat herkkä yhdistelmä: Opetushallituksen pääjohtaja pahoitteli Twitterissä alaisensa puheita uskonnottomia juhlia vaativista vanhemmista.

Pipliaseura Neliöb. 11.-12.12. (13-14/14pv) MJa

Ensimmäisessä jutussa kerrotan pienen mutta äänekkään vähemmistön voimasta seuraavasti:

Viikko sitten joulujuhlan ohjelma oli hiottu jo hyvälle mallille itäsuomalaisessa koulussa. Sitten koulu sai vanhemmilta nimettömän viestin, jossa vaadittiin muuttamaan juhlan ohjelmaa. Sisältö oli viestin lähettäjän mielestä liian uskonnollista. Ohjelmaa muutettiin rehtorin päätöksellä, vaikka oppilaat ja opettajat kummeksuivat viestin lähettäjän reaktiota. Heidän mielestään juhlan sisällössä ei ollut mitään vikaa.

Aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä rehtori halua koulun nimeä julkisuuteen. Leimaamisen pelkoa kokevat myös uskonnottomat vanhemmat. Harva uskaltaa puhua aiheesta omalla nimellään, koska pelkää lastensa kärsivän seuraukset.

Jutussa haastateltiin myös opetushallituksen opetusneuvos Pekka Iivosta, jonka mukaan osa koululaisten vanhemmista on saanut uskontoallergian.

Tähän ”väärään” lausumaan Ylen oli toki pakko saada vastakommentti, ja se löytyikin helposti opetushallituksen pääjohtajalta Olli-Pekka Heinoselta, joka ehti jo tviitissään yhtyä Ylen käynnistämään kampanjaan: Pahoittelen mielipahaa, jonka Opetushallituksen virkamiehen sanavalinnat ovat aiheuttaneet. Olemme käyneet ko. virkamiehen kanssa palautekeskustelun asiasta.

Aika näyttää minkälainen kurinpidollinen menettely opetusneuvos Iivoseen kohdistetaan.

Heinonen muuten toimi Ylessä vuosina 2002-2012, ensin suomenkielisen television johtajana, sitten Asia- ja kulttuuri -ohjelmistoalueen johtajana, josta hän siirtyi yhtiön vuonna 2011 Yle Julkaisujen johtajaksi.

On surullista, että Ylen lisäksi entinen kodin, uskonnon ja isänmaan vankka tukipuolue Kokoomus kärkipelaajinaan juuri Olli-Pekka Heinonen sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat systemaattisella toiminnallaan häivyttämässä koulujärjestelmästämme kaikki kristinuskon elementit ja siihen perustuvat perhe- ym. arvot.

Ministerin johtamaa, koko hallituskauden kestänyttä kristinuskon alasajoa vasten onkin surkuhupaisaa lukea hänen haastattelunsa Iltalehdestä 19.12., jonka mukaan päiväkotien ja koulujen joulujuhlissa saa laulaa Enkeli taivaan. Tutut jouluperinteet, kuten joulukirkossa käyminen, ovat sallittuja aivan niin kuin ennenkin, Grahn-Laasonen painottaa.

Kansanedustaja Antero Laukkanen summasi kristinuskon tilan suomalaisessa yhteiskunnassa viime juhannuksena Keuruulla pitämässään puheessaan seuraavasti:

Raamatun mukaan kansakunnan menestys ja hyvinvointi rakentuu sen pohjalle, miten me kunnioitamme ja noudatamme Raamatusta nousevia ohjeita. Suomen kansan toivo ja tulevaisuus on Jumalan sanan – Raamatun – tunteminen ja ymmärtäminen.

Tärkeämpää kuin minun näkemykseni Raamatusta, on Raamatun näkemys minusta ja tästä maailmasta, jonka Jumala on meille luonut.

Suomi on syntynyt Raamattua lukemalla, kun Agricola käänsi Raamatun ja me kansakuntana opimme lukemaan Raamattua lukemalla. Tästä lukutaidosta ja Raamatun tuntemisesta on syntynyt sivistyksemme kehityksen pohja ja tämä hyvinvointivaltion ihanne, josta me saamme tänään nauttia.

Tärkeämpää kuin minun näkemykseni Raamatusta, on Raamatun näkemys minusta ja tästä maailmasta, jonka Jumala on meille luonut.

Kun menin 1965 kouluun, oli pulpetissa kaksi kirja: virsikirja ja Raamattu, eikä niitä silloin pidetty maailman kaikkeuden suurimpana uhkana lapsen kehitykselle. Ne nähtiin turvana ja perustana hyvälle elämälle.

Kun Suomi laskee irti hengellisistä juuristaan ja kristillisestä perinnöstä, se astuu kohti moraalin pirstoutumista. Ja kun moraali pirstoutuu, harmaat alueet laajenevat, ja oikean ja väärän raja hämärtyy.

Meiltä halutaan viedä mahdollisuus uskon julkiseen ilmaisemiseen, vaikka se on perusoikeutemme. Kristillisyys ei ole vain uskoa yksityisyydessä, se on tapa ajatella julkisesti. Se on perusoikeus, jonka kaikki ihmisoikeusjulistukset vahvistavat.

Me siis valitsemme opettaa lapsillemme Jumalan sanan ohjeita, elämää suojaavia ohjeita ja periaatteita. Näin me luomme yhteiskunnan, joka on juureva, se uskaltaa katsoa kauas tulevaisuuteen uskoen ja luottaen Jumalan hyvyyteen, täynnä toivoa ja luottamusta, meitä kannattavat ikuiset sanan lupaukset, jotka ovat siirrettävissä tuleville sukupolville.

Voisiko tätä paremmin sanoa.

Mielenkiintoista Ylen agendassa on se, että se kyllä tuottaa vanhemmalle väestölle jonkin verran kristinuskoon perustuvaa ohjelmaa, mutta lasten ja nuorten osalta se on päättänyt toimia toisin. Tämä näkyy Ylen uutisoinnissa paitsi jouluna, myös kevätjuhlan korvilla. Vanhat saavat mennä menojaan, mutta nuoremmista kasvatetaan jumalaton ja liberaali sukupolvi, jonka arvot perustuvat ”suvaitsevaisuuteen”. Näyttää valitettavasti siltä, että kirkkokin on niellyt tämän petollisen taitavasti laaditun strategian, mutta siihen on nyt saatava muutos.

Nyt jos koskaan meidän suuren enemmistön äänellä on merkitys. Puhutaan, kirjoitetaan ja äänestetään.

Siunattua loppujoulua ja Jumalan antamaa menestystä vuoteen 2019.