Vuorisaarnan opeilla kuntavaaleihin?

 

USA:n presidentti Truman totesi radiopuheessaan vuonna 1949, että ”kaikki ongelmat maailmassa voitaisiin ratkaista tänään, jos kaikki eläisivät vanhojen profeettojen ja Vuorisaarnan periaatteiden mukaisesti.” (54.) Näin varmasti tapahtuisi. Mutta se onkin sitten vaikeampi pulma, kuinka saada kaikki ihmiset elämään Vuorisaarnan periaatteiden mukaisesti.

Eräs yhteiskuntatieteilijä tuumasi näin: ”Mikä tahansa yhteiskunta, joka on Amish-yhteisöä suurempi, ei selviäisi kovinkaan kauan pystyssä, jos se pyrkisi elämään Vuorisaarnan mukaisesti.” Amish-kylä jakautuu aina kun se saavuttaa 200 asukkaan rajapyykin. Nykyään ajatellaankin varsin yleisesti, että Vuorisaarna ei ole mikään yhteiskunnallinen peruslaki tai ohjelmajulistus, jolla voi mennä kuntavaaleihin. Vuorisaarna ei ole puolueohjelma eikä mikään yhteiskunnallinen reformiohjelma. Vuorisaarna on enemmänkin inspiroiva tiekartta, kuinka elää Jumalan lapsena myös maan päällä. Vuorisaarnassa mainitaan noin 15 kertaa ”teidän Isänne, joka on taivaissa”. Eli Vuorisaarna on tarkoitettu Jumalan lapsille, lunastetuille ja pelastetuille.

Perheniemi neliöb. 5.3.- MJa
Kuvahaun tulos: mount of the beatitudes
Israel, Galilea, perinteinen autuaaksijulistusten vuori

Galilean vehreällä vuorella, ehkä jossain Betsaidan lähettyvillä, Jeesus piti uskomattoman vaikuttavan puheen väkijoukolle. Puheen seurauksena ”kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.” (Matt. 7:28–29.) Tuossa saarnassa on paljon ”hämmästyksen” aihetta. Otan esille yhden ison huomion. Jeesus sanoo, että hän ei ole tullut ”lakia ja profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: Laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto.” (Matt. 5:17–20.)

Tämän jälkeen Jeesus lausuu kuusi niin kutsuttua antiteesiä. ”Teille on opetettu… Te olette kuulleet sanottavan…, mutta minä sanon teille…” Jeesus ottaa esille tärkeitä käskyjä liittyen toisen surmaamiseen, vihaamiseen ja riitelyyn; liittyen avioliittoon ja avioeroon, vannomiseen, ja kostoon. (Matt. 5.) Jeesus selvästi tiukentaa Mooseksen lakia, kuten kymmenen käskyn kieltoa ”älä tapa”. Nyt ei saa edes sanoa ”sinä hölmö”. Näissä antiteeseissä Jeesus näyttää nousevan Jumalan aiemman ilmoituksen yläpuolelle. Kun Jeesus sanoo, ”teille on opetettu…, olette kuulleet”, hän ei viittaa jonkun tietyn juutalaisen kuppikunnan tulkintalinjaan, jota hän nyt itse haluaa muuttaa. Ei, vaan Jeesus viittaa suoraan Jumalan sanaan, niin kuin se yleisesti tunnettiin kansan parissa. Jeesus viittaa keskeisiin käskyihin Mooseksen laissa: Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä tee väärää valaa. Silmä silmästä.

Jeesus muuttaa näitä lakeja – ”mutta minä sanon teille…” Tuo lausahdus, ”minä sanon teille”, kertoo paljon Jeesuksen itseymmärryksestä. Toisaalta, kuten professori Ulrich Luz (2007) kommentaarissaan toteaa, nämä Jeesuksen antiteesit tuovat esiin hämmästyttävän piirteen, nimittäin sen, että Jeesus ei perustele valtavaa auktoriteettiaan mitenkään. Luz kirjoittaa näin Jeesuksen sanoista: ”Hän ei vetoa johonkin toiseen auktoriteettiin, esimerkiksi Jumalan valta-asemaan, kuten profeetat tekivät … Hän ei viittaa ilmestyksiin, niin kuin apokalyptiset näkijät. Hän ei myöskään viittaa omaan valta-asemaansa, kuten esimerkiksi siihen, että hän on tuleva Ihmisen Poika. Hän ei edes viittaa Jumalan valtakunnan tulemiseen. Hänen valtansa perustuu vain siihen, mitä hän itse sanoo.”

Yleensä rabbit viittasivat toisiin oppimestareihin. Profeetat viittasivat Jumalan sanaan ja Jumalaan. Jeesus ei viittaa kehenkään. Hän vain sanoo: Minä sanon teille. Tässä Jeesus oli hämmästyttävän ainutlaatuinen. Hänellä oli valta. Tuossa saarnassaan Galilean vuorella Jeesus opetti Kristuksen lain – Messiaan tooran (Gal. 6:2). Nyt tulevana perjantaina ja lauantaina (12.–13.2.) Helsingin Raamattukoululla pidetään seminaari tästä maailman kuuluisimmasta puheesta. Opetukseen voi osallistua Zoomin kautta tai paikalle saapuen, mikäli vielä riittää paikkoja koronarajoitukset huomioon ottaen.