Tulvapulmia Intiassa, Iranissa ja Mozambikissa

 

Kosi-joen tulva Intian Biharissa syyskuussa 2017. Kuva: Wikimedia Commons.

Tulva katastrofina on tullut tietoisuuteemme viime aikoina. Mozambikin tulvista on raportoitu kattavasti. Samaan aikaan Iranissa on tulva, josta on tiedotettu vähän, vaikka se koskettaa lähes 2000:ta kaupunkia ja kylää. Maailma ei ole tasa-arvoinen. Samassa kriisitilanteessa olevia voidaan auttaa, kuten Mozambikissa, kun taas toisaalla ihmiset jäävät vaille apua, kuten Iranissa.

Viime kuussa haastattelin Intian Biharissa avainhenkilöitä vuoden 2017 tulvasta. Avainhenkilöihin kuului Intian yleisradion ohjelmapäälliköitä Biharin asemilta sekä hallituksen ja vapaaehtoisten katastrofiapua järjestäneitä henkilöitä.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Opin heiltä monia asioita tulvassa auttamisesta. Helikopterit ovat tuiki tarpeen, koska tulva-alueille ei muuten pääse. Helikoptereiden avulla katastrofiapu pääsee myös syrjäisille ja eristyksissä oleville alueille. Veneet ovat toinen välttämätön kulkuväline. Niiden avulla operoidaan niin kauan kuin vesi on korkealla. Mutta kun tulvavesi laskee, jotkut avustusreiteistä kuivuvat, jolloin veneitä ei enää voi käyttää avustustoimissa.

Puolet avustusjärjestöistä on hyödyllisiä ja toinen puoli tarpeettomia

Opin myös avustusjärjestöistä. Puolet avustusjärjestöistä on hyödyllisiä ja toinen puoli tarpeettomia. Erityisen pettyneitä avainhenkilöt olivat sellaisiin avustusjärjestöihin, jotka tuovat tavaraa, ottavat kuvia avustuksen saapumisesta perille ja lähtevät pois. He eivät välitä tietää, meneekö apu perille vai ei, tai mitä se tulvasta kärsiville ihmisille merkitsee. Heidän keskipisteensä on oma itse ja sen julkistaminen, että apu on mennyt perille – vai onko?

Itse asiassa joskus materiaalista apua ei jaeta, jos sitä on hankala jakaa. Esimerkiksi isoja vaatepaketteja ei heitetä helikopterista tulvasta kärsiville, koska paketin vastaanottaja voi loukkaantua tai jopa kuolla, kun paketti jysähtää päälle. Joskus avustuksina saadaan niin huonosti ravitsevaa ruokaa, että paikalliset eivät jaa sitä, koska he jakavat mieluummin ravitsevaa ruokaa.

Tulvasta kärsivän täytyy olla kärsivällinen

Iranissa apua tarvitsevat kritisoivat maan presidenttiä tulvan huonosta hoitamisesta. Presidentti puolestaan kritisoi Iranille asetettujen pakotteiden haittaavan tulvasta kärsivien auttamista. Iranin avustusjärjestön IRCS:n on ollut mahdotonta hankkia helikoptereita rahan puuttuessa, ja Iraniin on vaikea toimittaa kansainvälistä taloudellista apua.

Tulvasta kärsineet Intiassa, Iranissa ja Mozambikissa kohtaavat samoja ongelmia. Miten taata puhdas juomavesi ja välttyä taudeilta? Miten löytää kadonnet läheiset, mistä saada ruokaa, minne evakuoitua ja milloin palata kotiin…? Kaikki kohtaavat saman tosiasian avun suhteen – avustuksilla on rajansa. Siksi tulvasta kärsivän täytyy olla kärsivällinen.

 
Sansa artikkeliban.12.2.- MJa