Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Uusi kehitysyhteistyöhanke keskittyy heikoimpien lasten auttamiseen

 

Kuvan tytöt käyvät lastenkerhossa Padampurissa Nepalissa. Fida kumppaneineen tukee lastenoikeuksien toteutumista kuten lasten oikeutta vapaa-aikaan, leikkiin ja käydä koulua maan köyhimpien väestöryhmien kuten kastittomien dalitien ja vähemmistökansojen parissa syrjäisillä vuoristoalueilla. Lasten kerhotoimintaa tukevat myös suomalaiskummit. Kuva: Fidan arkisto

Vuoden alussa käynnistyneessä Fidan uudessa kehitysyhteistyöohjelmassa keskeistä on edistää heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa ja oikeuksia.

Lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavat eniten riittävä elintaso, koulutus ja terveys.

Uudessa kehitysyhteistyöohjelmassa kumppaneita rohkaistaan vaikuttamaan laajemminkin lapsenoikeuksien toteutumiseksi 17 maaohjelmassa vuosina 2018-2021.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

–Meille kumppanuus ei ole vain sitä että tehdään sopimus vaan ystävyyttä ja ”perheyhteyttä”, toteaa toiminnanjohtaja Harri Hakola.

Suomen valtio myönsi Fidalle tukea samalla tasolla kuin viime vuonna: kehitysyhteistyöohjelman nelivuotinen tuki on 18,8 miljoonaa eroa.

Ääni kaikkein heikoimmille

–On tärkeää, että emme vain kuvittele ymmärtävämme vammaisia ystäviämme, vaan kuulemme suoraan heiltä, miltä elämä tuntuu ja millaisia ongelmia heillä on. Siksi on hienoa, että vammaisten lasten osuus Lasten parlamentissa on kasvanut, lausui parlamentin puhemies Jema Erasto (12) puheessaan Mwanzassa Tansaniassa.

Tansanian lastenparlamentit olivat syntyessään hieno ja ainutlaatuinen esimerkki Fidan ja kirkkokumppanin työstä lapsenoikeuksien hyväksi. Lapsista ei vain huolehdita, vaan he saavat oman äänen.

Vammaisten lasten ohella haavoittuvassa asemassa ovat köyhimpiin ja syrjittyihin ryhmiin kuuluvat lapset, hiv/aidsin vaikuttamat ja katulapset sekä aseellisten ryhmien vaikutuspiiriin joutuneet lapset. Myös tyttöjen oikeudet ovat läpileikkaavasti osa ohjelmaa.

Myös konfliktialueiden lapset tarvitsevat erityistä tukea. Muun muassa Irak, Kongo ja Myanmar ovat mukana haastavampina työalueina.

Kumppanit moninkertaistavat työn

Kun kumppaneita koulutetaan lapsen oikeuksista, lastensuojelusta sekä perhe- ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisystä, tämä luo lapsille turvallisempaa kasvuympäristöä. Samalla lasten riski joutua eri tavoin hyväksikäytetytyksi, työvoimaksi tai pahimmillaan ihmiskaupan uhriksi pienenee.

Kumppaneita rohkaistaan myös lisäämään vaikuttamistyötä, johon panostetaan nyt myös Suomessa. Maaohjelmat toimivat yhteistyössä esimerkiksi koulujen ja viranomaisten kanssa. Kummilapsityön ohjelma mahdollistaa lisätuen haavoittuville lapsille ja perheille.

Ilmastonmuutos ja konfliktit vaativat ratkaisuja

Esimerkiksi Itäisessä Afrikassa kuivuus ja tulvat vuorottelevat ennakoimattomasti ilmastonmuutoksen vuoksi, ja ihmisten ravinnonsaanti on koetuksella. Maaseudun pienviljelijöiden tukeminen kestävään viljelyyn ja ympäristökasvatus esimerkiksi peruskouluissa on tuottanut hienoja tuloksia jo viime ohjelmakaudella.

Vaikka maailma näyttää turvattomalta ja konfliktien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2010 Ulkoministeriön mukaan, työmme Aasiassa ja Afrikassa kumppaneiden kanssa muuttaa tilannetta pitkäjänteisesti.

Rauha on tavoite, jota kehitysyhteistyö edesauttaa. Rauha voi lisääntyä ja toteutua niin lapsen kuin koko perheen ja yhteisöjen elämässä, kun ymmärrys perusoikeuksista ja niiden puolesta toimiminen lisääntyy.

Artikkeli julkaistu myös Fidan kosivuilla.