Translaki, muunsukupuolisuus ja kirkko

 

Eduskunta on nyt hyväksynyt lain, jonka perusteella sukupuoli on säädetty ilmoitusasiaksi. Tämä on kuitenkin vasta alkua kaltevalla pinnalla. Jatkossa annettaneen myös lapsille suvereeni oikeus päättää sukupuolestaan ja määritellään satojen uusien sukupuolten ja suuntautumisten valintatalo.Jeesuksen opetus, jonka mukaan ”Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi” ei ollutkaan tottaKirkkohallitus kiirehti muutosta ja  päivitti translakilausunnossaan Jumalan kuvan olemuksen seuraavaan tapaan:”Yhteiskunnassa esiintyy vielä paljon vanhentunutta tietoa ja väärinymmärryksiä seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Vanhentuneen tiedon ja väärinymmärrysten aiheuttamaa kärsimystä voidaan lievittää ja korjata jakamalla luotettavaa tietoa…Teologisesti on kyse siitä, että jokaisessa ihmisessä Jumalan kuva ja kaltaisuus näyttäytyy yksilöllisellä ja persoonallisella tavalla. Oman itsenään jokainen ihmisyksilö on ainutlaatuinen ja arvokas kuva Jumalasta. Luomiskertomuksessa kerrotaan, miten Jumala lopuksi katsoi kaikkea luomaansa, ja kaikki oli hyvää (1. Moos. 1:31). Edistämällä tasa-arvoa ja transihmisten asemaa kirkko kunnioittaa Jumalan luomistyön moninaisuutta ja rikkautta…

Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että lain uudistus saatetaan tämän hallituskauden aikana päätökseen”.Pienistäkin kirkkohallitus kantoi huoltaJeesus varoitti viettelemästä pieniä (Matt.18:6). Kirkkohallitus tuo esiin uudistetun lapsinäkökulman:”Lakia uudistettaessa on pyritty huomioimaan lapsen oikeudet ja lapsen edun ensisijaisuus. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, ehdotonta ikärajaa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle ei voida pitää lapsen oikeuksien kanssa sopusoinnussa olevana ratkaisuna. Täysi-ikäisyysvaatimus juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei ole sopusoinnussa asiassa teetetyn selvityksen (…) ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa”.Mutta onko kyseessä lasten hyväksikäyttö ja onko kirkkohallitus pedofiilien asialla?Näin voisi joku perustellusti pohtia. Osaat varmasti tehdä johtopäätökset itse. Omaa kantaani en, vallitsevan sananvapautta rajoittavan lainsäädännön johdosta voi sanoa, sillä minulla ei ole aikaa istua Pasilan poliisitalossa tuntikausia kestävissä kuulusteluissa. Sama pohdinta voidaan käydä myös lakia kannattaneiden kansanedustajien tapauksessa, sillä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntakin pitää tärkeänä, että transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämisestä sukupuolen vahvistamisessa ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista käynnistetään selvitys mahdollisimman pikaisesti. Toimiiko kirkkohallitus Setan äänitorvena?Tämä on ilmeistä. Kirkkohallitus rohkaisi epäröiviä kansanedustajia muuttaessaan kirkon opin Setan opetuksen mukaiseksi. Seta vauhdittaa jo nuorten päätöksentekoa järjestämällä sateenkaariopetusta rippikouluissa. Kouluissahan Setalla on ollut vapaat kädet jo vuosien ajan. Innokkaat järjestöaktiivit väittävät, että 10 prosenttia lapsista olisi epävarmoja sukupuolestaan. Tämä tarkoittaisi, että ”sukupuoliristiriidasta” kärsiviä olisi peruskouluissa peräti 45 000!Kirkolliskokoukselta on yksinkertaisesti kaapattu päätösvalta Kirkon opin määrittely kuuluu kirkolliskokoukselle, mutta paimensauvaa puristavat tahot vaikenevat tästäkin asiasta, jotta eivät menettäisi seksuaalipoliittisten järjestöjen suosiota.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Transfarssissa on kyse medianäytelmästäSiinä vihervasemmisto on valinnut näyttelijät ja kaapannut mikrofonin tilanteessa, missa yli 70% kansasta ei tue translakia. Eivät ihmiset halua, että heidän lapsiaan aivopestään rippikouluissa, peruskouluissa ja päivittäin mediassa. Äänestäjät varmasti muistavat asian tulevissa vaaleissa.Kyseessä on nyky-yhteiskuntaa riivaava murhenäytelmä, missä vähemmistö, eli humanismia edustava media sanelee puheenaiheet ja hovikelpoiset mielipiteet. Ongelmista, kuten takaisinkorjauksen haasteista ei sanota sanaakaan, siitä puhumattakaan, että kerrottaisiin henkilöistä, jotka katuvat nuoruuden päätöksiä tai joille on operatiivisten komplikaatioiden takia tehty kymmeniä kirurgisia korjausleikkauksia.Median olisi syytä muistaa roolinsaMennyt on aika, jolloin asioista voitiin keskustella tasapuolisesti ja esiin tuotiin kaikki näkökulmat. Nyt sallittuja näkökulmia näyttää olevan vain yksi. Harva uskaltaa olla eri mieltä, sillä häntä ei sen jälkeen enää suvaita ja hän joutuu välittömästi seksuaalipoliittisten järjestöjen maalittamisen kohteeksi.Seksuaalipolitiikkaa?Sen juuret ovat syvällä marxilaisuudessa, jonka tavoite on vallankumous, joka toteutetaan tuhoamalla yhteiskunnan perinteiset rakenteet ja luomisjärjestys.Kaiken takana on DarwinLiberaaliteologit, jotka yhä hallitsevat kirkkoa ja teologisia tiedekuntia, tuhosivat messiaanisen juutalaisen, Karl Marxin, uskon. Epätoivoinen Marx luki Darwinin kirjan ja totesi saaneensa tieteellisen perustan teorialleen ja halusi omistaa pääteoksensa Darwinille!Tässä oikea luterilainen näkemys.

Tässä lastenpsykiatrian professori Riittakerttu Kaltialan näkemys