Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Risto A. Ahonen 80 vuotta: Kirkon olemus on missio

 

Suomalaiseen missiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun on vuosikymmenien ajan merkittävällä tavalla vaikuttanut dosentti, teologian tohtori Risto A. Ahonen. Hän on tehnyt pitkän ja ansiokkaan päivätyön monissa merkittävissä viroissa ja tehtävissä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, kansainvälisissä tutkimusyhteyksissä ja erityisesti missiologian ja lähetystyön kysymyksissä.

Risto täytti 80 vuotta 16.11.2023. Merkkipäivän kunniaksi julkaisimme 500-sivuisen juhlakirjan, ”Kirkon olemus on missio”. Siinä 38 tutkijaa, kollegaa ja ystävää tarkastelee Ristolle läheisiä kysymyksiä.

Karas-Sana Neliöb. 4.-10.12. MJa

Riston laajan tuotannon Magnum opus on monille kielille käännetty teos “Lähetys uudella vuosituhannella. Maailmanlähetyksen teologiset perusteet” vuodelta 2000. Siinä heijastuvat kirkkaasti hänen korostuksensa: lähetyksen trinitaarinen perustelu, Kristuksen ainutlaatuisuus, Pyhän Hengen missio, lähetyksen ja ekklesiologian yhteenkuuluvuus, kontekstuaalinen teologia, uskontojen kohtaaminen, diakonia, evankelioiminen sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden kysymykset.

Risto toteaa, että lähetystyö on aina rajojen ylittämistä, niin kulttuuristen, kielellisten, etnisten, rodullisten kuin maantieteellistenkin rajojen ylittämistä. Lähetys suuntautuu kaikkialta kaikkialle, myös omaan lähipiiriin.

“Lähetys ilmenee kristillisen seurakunnan elämässä kutsumisen ja lähettämisen päivittäisessä vuorovaikutuksessa, jossa myös yhteentuleminen jumalanpalveluksessa on luonteeltaan syvän missionaarinen.”

Risto on pitänyt tärkeänä kristillisen kirkon identiteetin selkeää ylläpitämistä ja kristillisen todistustehtävän elävyyttä maailmassa. Kun puhutaan Jumalan lähetyksestä, sen pohja on ekklesiologinen. Kristilliselle kirkolle tieto ja ymmärrys lähettäjästä, kolmiyhteisestä Jumalasta, on kaiken perusta.

Viime vuosina Risto Ahonen on toistuvasti auttanut tutkimuksillaan hahmottamaan globaalin lähetyksen murrosta. Siitä vähäisin ei ole ollut eri tavoin mitattuna kristillisen kirkon painopisteen siirtyminen eteläiselle pallonpuoliskolle. Haasteena on nyt nähdä ja tarkastella sitä, onko myös kristillisen todistuksen vaikuttavuus siirtynyt vanhan mantereen tai pohjoisen pallonpuoliskon ulkopuolelle – ja toisaalta, miten uudenlainen vaikuttavuus ilmenee vaikkapa Euroopassa. Kristittyjen perheessä ympäri maailmaa on vahvistunut käsitys kumppanuudesta. Näissä ja monissa ajankohtaisissa haasteissa Risto Ahonen on seurannut aktiivisesti kansainvälistä ja kotimaista missiologista keskustelua.

Riston poikkeuksellisen vahva, tutkimukseen perustuva ja kirkolle uskollinen missiologinen perintö voi varmasti jatkua. Tärkeää on, että kirkkojen eri tehtävissä toimivilla on hyvät ja perusteelliset tiedot Jumalan lähetyksestä ja sen merkityksestä kristillisen kirkon elämän ytimessä.