Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Miksi ihmeessä kristittyjen suuri enemmistö äänesti Trumpia?

 

Joe Biden on julistautunut Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittajaksi, mutta presidentti Trump ei ole suostunut hyväksymään vaalitulosta. Trumpin kampanja epäilee useita väärinkäytöksiä erityisesti postiäänten laskennassa ja vaatii siksi oikeuden kautta tarkistuslaskentaa useissa osavaltioissa.

Useimmille kristityille ja Israelin ystäville Trumpin tappio olisi luonnollisesti pettymys, sillä monet uskoivat syksyllä 2020 neuvoteltujen Abraham Accords -rauhansopimusten Israelin sekä  Yhdistyneitten Arabiemiirikuntien, Bahrainin ja Sudanin välillä, sekä muiden erityisesti uskonnon-, omantunnon- ja sananvapauteen sekä talouteen liittyvien saavutusten antavan hänelle jatkokauden. Nyt ei näytä tulevan jatkokautta eikä tullut rauhan Nobeliakaan, mistä kirjoitin lokakuussa otsikolla Autuaita ovat rauhantekijät – paitsi Trump.

KRS Krito 10.-23.6.

Myönnän, että olen aivan liian usein joutunut kokemaan myötähäpeää Trumpin esiintymisten ja twiittien suhteen, mutta hänen politiikkansa niin kristittyjä kuin Israeliakin kohtaan on ollut lähes kaikilla mittareilla arvioituna erittäin myönteistä. Erityisenä saavutuksena amerikkalaisten kristittyjen silmissä ovat Trumpin tekemät yli 230 tuomarinimitystä liittohallituksen tuomioistuimiin ja kolmen korkeimman oikeuden tuomarien nimitykset, jotka tulevat muovaamaan amerikkalaista yhteiskuntaa jopa monen vuosikymmenen ajan.

Vaalituloksen käännyttyä suosiolliseksi Bidenille, Jerusalem Postin toimituspäällikkö Maayan Jaffe-Hoffman kysyi 9.11. julkaistussa kirjoituksessaan, onko Jumala kironnut Donald Trumpin, miehen, jonka sanottiin siunanneen Israelia enemmän kuin kukaan muu? Edelleen Jaffe-Hoffman pohti, eikö 1 Moos. 12:3 jae pidäkään paikkaansa: Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille?

Jutussa haastateltu Jerusalemissa asuva juutalaistaustainen evankelinen kirjailija Joel Rosenberg vastasi uskovansa ehdottomasti tuohon periaatteeseen, mutta jatkoi: ”On kuitenkin tärkeää muistaa, että Jumalalla on useita tavoitteita, jotka ovat käynnissä samanaikaisesti… Vain Hän tietää, mitkä niistä Hän nostaa kulloinkin esiin. Jumala oli edelleen suvereeni ja luotettava… Jumala ei ole koskaan väärässä. Ihmiset voivat olla väärässä.”

Näitä väärässä olevia ihmisiä olisivat myös monet aikamme profeetat, jotka ennustivat Trumpille toista kautta.

Trumpin ehdottaessa tammikuussa 2020 joidenkin Juudean ja Samarian alueiden tulevan osaksi suunniteltua palestiinalaisvaltiota, ensireaktioni oli, että tämä ”vuosisadan diili” olisi jotakin sellaista, josta Joelin kirjan jae 4:2 varoittaa: Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani.

Olen useissa puheissani ääneen pohtinut, olisiko tämä jakoehdotus esteenä Trumpin uudelleenvalinnalle, ja samalla toivonut, että olisin väärässä. Joka tapauksessa pidän oikeutettuna kutsua häntä USA:n Israel-myönteisimmäksi presidentiksi sitten Harry Trumanin – demokraatin, joka nousi presidentiksi Franklin Rooseveltin yllättävän kuoleman jälkeen 12.4.1945.

Trumpin saamat yli 72 miljoonaa ääntä – mikä on istuvan presidentin suurin koskaan saama äänimäärä – kertoo, että suurin osa Amerikan kristityistä tuki häntä näissä vaaleissa. Koska tämä tuntuu olevan suurimmalle osalle suomalaisia mahdotonta ymmärtää, pidän tärkeänä avata Joe Bidenin agendaa tässä kirjoituksessani.

Bidenin voiton synnyttämä pelko presidentti Obaman politiikan jatkumosta paitsi Israelin myös erityisesti kristittyjen tärkeänä pitämien asioiden kohdalla on aiheellinen. Tästä antaa viitteitä demokraattien kesällä 2020 julkaistu vaaliohjelma ja Bidenin tiimin muutama päivä sitten julkaisema lista uuden presidentin ensimmäisitä asetuksista ja lainsäädäntöhankkeista. Listalta löytyy useita Raamattuun uskovalle kristitylle vastenmielisiä linjauksia, jotka liittyvät aborttioikeuden äärimmäiseen laajentamiseen ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien nostamiseen lähes kaikkien muiden oikeuksien yläpuolelle sanan- ja uskonnonvapauden kustannuksella. Israelillekaan ei tulisi helpot ajat Bidenin myötä.

Bidenin kampanjan keskeinen slogan oli The Battle for the Soul of the Nation eli taistelu kansakunnan sielusta. Voitonpuheessaan hän sanoi mm. seuraavaa: Olen puhunut pitkään Amerikan sieluun liittyvästä taistelusta. Meidän on ennallistettava Amerikan sielu. Kansakuntaamme muovaa jatkuva taistelu parempien enkeleidemme ja synkimpien impulssien välillä. Parempien enkeleidemme on aika voittaa.

Perustuen demokraattipuolueen vaaliohjelmaan, Biden ei Amerikan sielun ennallistamisella suinkaan tarkoita paluuta maan perustajien ja rakentajien  arvoihin, vaan presidentti Obaman kauden poliittisiin periaatteisiin vv. 2009-2017. En myöskään usko ajatukseen, että kukaan pystyisi arvioimaan parempia enkeleitä tai synkimpiä impulsseja vain kaunopuheisuuden ja hyvän käytöksen kautta, vaikka nekin ovat tärkeitä, vaan meidän on katsottava tarkemmin niin sulavakäytöksisten kuin populististenkin poliitikkojen agendaa ja saavutuksia. Siksi seuraavassa muutamia otteita demokraattipuolueen ohjelmasta:

 • Demokraatit suojelevat aina seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Me uskomme että kattavat terveyspalvelut, mukaan lukien lisääntymishoito- ja aborttipalvelujen saatavuus, ovat elintärkeitä naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Tuemme maailmanlaajuisen gag-säännön (tunnetaan myös nimellä Mexico City Policy) kumoamista ja toimenpiteitä, kuten Helms Amendment, jotka rajoittavat abortin turvallista saatavuutta.
 • Demokraatit edistävät kaikkien ihmisten kykyä elää arvokkaasti, turvallisesti ja kunnioittavasti riippumatta siitä, kuka he ovat tai ketä he rakastavat. Palautamme Yhdysvaltojen johtoaseman LGBTQ + -asioissa hyväksymällä GLOBE-lain ja nimittämällä johtavat johtajat, jotka vastaavat suoraan LGBTQ + -asioiden ajamisesta ja koordinoinnista ulkoministeriössä, USAID:ssä ja kansallisessa turvallisuusneuvostossa. Varmistamme, että maahanmuuttopolitiikassa otetaan huomioon LGBTQ + -pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tarpeet ja että käytämme kaikkia ihmisoikeuksien edistämisen ja vastuuvelvollisuuden välineitä puolustaaksemme LGBTQ + -yleisön yleismaailmallisia oikeuksia. Vahvistamme LGBTQ + -henkilöiden ääniä ympäri maailmaa ja torjumme LGBTQ + -henkilöiden väkivaltaa ja syrjintää missä tahansa.
 • Demokraatit lopettavat Trump-hallinnon häpeälliset pyrkimykset sulkea ovet maailman haavoittuvimmille. Kumotaan syrjivät kiellot ja käytännöt, jotka kieltävät suojelun ryhmiltä, jotka perustuvat uskontoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin.

Moni edellä mainituista asioista kuulostaa hyvältä ja hyväksyttävältä ja etenkin kun puhutaan ihmisoikeuksista, asia kuulostaa tärkeältä, mutta kuten Obaman kausi jo todisti, nämä ”ihmisoikeuskysymykset” ovat usein lähtökohtaisesti Raamatun vastaisia ja kristittyjen oikeuksia suuresti rajoittavia. Kirjoitin näistä säädöksistä ja Trumpin vastatoimenpiteistä helmikuussa 2020 otsikolla Luonnehäiriöinen presidentti ja hänen kristityt kannattajansa, ja seuraavassa muutama lainaus tekstistäni:

 • Antamallaan asetuksella Trump käynnisti prosessin, joka on peruuttanut tai korjannut useita presidentti Obaman antamia määräyksiä, joilla kristittyjen puhe- ja omantunnonoikeuksia oli systemaattisesti kavennettu kahdeksan vuoden ajan. Tämä oli ajanut tuhannet kristilliset seurakunnat, koulut ja järjestöt kalliisiin oikeustaisteluihin Obaman hallintoa vastaan sen pakottaessa toimiluvan peruuttamisen tai verovapauden poistamisen uhalla kristilliset tahot luopumaan Raamattuun perustuvasta opetuksestaan liittyen esim. avioliittoon, homoseksuaalisuuteen ja aborttiin.
 • Trumpin antaman asetuksen nojalla Yhdysvaltojen maatalousministeriö julkaisi marraskuussa 2017 ohjeen, kuinka uskonnon- ja sananvapautta tulee noudattaa maatalouden toimialalla. Ohjeen taustalla oli laajalti uutisoitu tapaus, jossa ministeriön virkamiehet olivat uhanneet sulkea michiganilaisen yrittäjän omistaman lihanpakkaamon, koska tämä oli pitänyt yrityksen taukotilassa esillä perinteistä avioliittoa tukevia esitteitä.
 • Ns. ObamaCare ja siihen sisältyvä ennaltaehkäisevän hoidon velvoite pakotti tuhannet kristilliseltä pohjalta terveydenhuolto- ja sairaalapalveluita tarjoavat organisaatiot suorittamaan abortteja, mikä johti siihen, että monet järjestöt joutuivat supistamaan tai lopettamaan toimintansa. Noin vuosi Trumpin asetuksen voimaantulon jälkeen Family Research Councilin tekemä tutkimus osoitti, että lähes 14 miljoonaa, pääasiassa vähävaraista kansalaista oli palautunut kristillisen terveydenhuollon piiriin. Huomattava osa Yhdysvaltojen kristillispohjaisesta terveydenhuollosta on katolisten sairaaloiden ja klinikoiden käsissä.

Biden on usein korostanut olevansa katolinen, mutta vaalianalyytikkojen mukaan jopa puolet maan katolisista ryhmittyi näissä vaaleissa Trumpin pro life -politiikaan taakse. Merkittävä amerikkalainen katolinen uutissivusto Catholic.org julkaisi vaalien alla isä Ed Meeksin videoidun varoituksen kaikille katolisille ja esitti perusteet, miksi yhdenkään katolisen ei tulisi äänestää Bidenia.

Tässä keskeisimpiä osia isä Meeksin puheesta:

Joe Biden on häpeilemättä abortin puolesta. Tämä tosiasia käy ilmi hänen pitkästä äänestyshistoriastaan, jonka hän julkisti osoittaen uskollisuuttaan ja tukeaan tietyille ​​ryhmille, kuten Planned Parenthood ja Naral, sekä puolueohjelmasta paitsi nyt vaalivuonna, myös vuosikymmeniä sitten. Hän ja he tukevat aborttia mistä tahansa syystä tai ilman syytä syntymähetkeen asti ja jopa sen jälkeen.

Hän ja he vastustivat kongressin pyrkimyksiä hyväksyä lainsäädäntö, joka velvoittaa abortteja tekeviä lääkäreitä tarjoamaan lääketieteellistä hoitoa aborteista selviytyville vauvoille, ja olivat sitä mieltä, että tällaisten vauvojen tulee yksinkertaisesti kuolla kohdun ulkopuolella ilman hoitoa.

Hän ja he pyrkivät kumoamaan ns. Hyde-asetuksen, joka pakottaisi kaikki amerikkalaiset veronmaksajat, myös sinut ja minut, rahoittamaan abortteja, ja muita elämänvastaisia ehdotuksia kuten eutanasiaa, lääkärin avustamia itsemurhia, alkion kantasolututkimusta ym.

Demokraattisesta puolueesta on tullut kuoleman puolue, ja katolinen Joe Biden on heidän lipunkantajansa, tai kuten hän sanoi ensimmäisessä presidenttikeskustelussa, ”minä olen demokraattinen puolue”.

Joe Biden vastustaa kirkon opetusta avioliiton pyhyydestä. Ollessaan varapresidenttinä hän kannatti julkisesti samaa sukupuolta olevien avioliittoa jo vuonna 2012, eli kolme vuotta ennen korkeimman oikeuden päätöstä, ja vuonna 2016 ollessaan edelleen varapresidenttinä, hän toimitti kahden miehen vihkiseremonian ja julkaisi seremoniasta kuvan Twitterissä tekstillä “olen ylpeä kun sain vihkiä Brianin ja Joen talossani. En voisi olla iloisempi, kaksi pitkäaikaista Valkoisen talon työntekijää, kaksi upeaa kaveria”.

Bidenin presidenttikausi olisi vaara muutenkin vähenevälle uskonnonvapaudellemme. Hän ja hänen puolueensa kannattavat sellaisen uskonnonvapautta koskevan lain kumoamista, joka suojaa aborteista kieltäytyvien terveydenhuollon työntekijöiden ja kirkkotaustaisten adoptiotoimistojen uskonnolliseen vakaumukseen perustuvaa toimintaa, jonka puitteissa lapsia sijoitetaan vain naimisissa oleville heteropareille.

Useiden piispojemme pitkäaikainen kyvyttömyys haastaa Biden ja muut katoliset poliitikot, jotka julkisesti vastustavat kirkon tärkeimpiä moraalisia opetuksia, hämmentää monia katolisia ja monia muita yhteiskunnassamme ja saa heidät ajattelemaan, että ”ei kai se, miten hän ajattelee, ole niin pahaa.” Ei kai se, että 61 miljoonaa vauvaa on murhattu kohtuun, mukaan lukien 23 miljoonaa mustaa vauvaa, ole niin pahaa? Eikö se ole pahaa? Kysyn, mikä voisi olla pahempaa?

Eikö olekin myös mielenkiintoista, että sama vasemmistolainen media, joka ylistää Joe Bidenin katolilaisuutta, luonnehtii katolilaisuutta vaaralliseksi ja äärimmäiseksi?

MTV:n muutama päivä sitten julkaisema uutinen republikaani- ja demokraattipuolueiden kannattajien profiileista auttaa ymmärtämään demokraattien asennetta kristittyjä ja kristillisiä arvoja kohtaan. Uutisen mukaan Demokraattien uskonnollisuus on jyrkässä laskussa, kun taas republikaaneista yhä noin 80 prosenttia on kristittyjä, ja määrä on laskenut vain hieman. Demokraateista sen sijaan 38 prosenttia ei tunnusta mitään uskontoa, ja yhdeksän prosenttia harjoittaa jotain muuta kuin kristinuskoa, jättäen kristittyjen osuudeksi hieman yli puolet rekisteröidyistä äänestäjistä. Vielä 2008 demokraateista kolme neljäsosaa oli kristittyjä.

Kristittyjen pelko Obaman kauden Israelin-politiikan jatkumolle on myös aiheellinen, mistä antaa viitteitä demokraattien kesällä 2020 julkaistun vaaliohjelman Lähi-itää koskeva osio:

 • Uskomme, että Iranin kanssa tehty kattava ydinsulkusopimus (JCPOA) on edelleen paras tapa katkaista todennettavasti kaikki Iranin reitit ydinaseen valmistamiseen. Trumpin hallinnon yksipuolinen vetäytyminen JCPOA:sta eristi meidät liittolaisistamme ja avasi oven Iranille jatkamaan marssia kohti ydinasekyvykkyyttä, jonka JCPOA oli lopettanut. Siksi paluu sopimuksen molemminpuoliseen noudattamiseen on niin kiireellistä. Ydinsopimuksen oli aina tarkoitus olla diplomatiamme alku Iranin kanssa, ei loppu. Demokraatit tukevat kattavaa diplomaattista pyrkimystä laajentaa Iranin ydinohjelman rajoituksia ja puuttua Iranin muihin uhkaaviin toimiin, mukaan lukien sen alueellinen aggressio, ballististen ohjusten ohjelma ja kotimaiset alistamistoimet.
 • Demokraatit uskovat vahvan, turvallisen ja demokraattisen Israelin olevan elintärkeä Yhdysvaltojen etujen kannalta. Sitoutumisemme Israelin turvallisuuteen, sen laadulliseen sotilaalliseen ylivoimaan, sen oikeuteen puolustautua ja vuoden 2016 yhteisymmärryspöytäkirjaan on teräksenkova.
 • Demokraatit tunnustavat jokaisen israelilaisen ja jokaisen palestiinalaisen arvon. Siksi pyrimme auttamaan saadaksemme lopun konfliktille, joka on tuonut niin paljon tuskaa niin monille. Tuemme neuvoteltua kahden valtion ratkaisua, joka takaa Israelin tulevaisuuden juutalaisena ja demokraattisena valtiona, jolla on tunnustetut rajat, ja tukee palestiinalaisten oikeutta elää vapaudessa ja turvallisuudessa omassa elinkelpoisessa valtiossaan.
 • Demokraatit vastustavat kummankin osapuolen yksipuolisia toimia – mukaan lukien alueliitokset – jotka heikentävät kahden valtion mahdollisuuksia. Demokraatit vastustavat edelleen vihaan yllyttämistä ja terroria. Vastustamme siirtokuntien laajentamista. Uskomme, että vaikka Jerusalemin asema on lopullisten neuvottelujen kohteena, sen tulisi säilyä Israelin jakamattomana pääkaupunkina, joka on avoin kaikkien uskontojen ihmisille.
 • Demokraatit palauttavat Yhdysvaltain ja Palestiinalaisten väliset diplomaattiset suhteet ja kriittisen avun palestiinalaisille Länsirannalla ja Gazassa Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti.
 • Vastustamme kaikkia epäoikeudenmukaisia yksipuolisesti Israeliin kohdistuvia toimia ja pyrkimyksiä delegitimoida se, mukaan lukien YK ja BDS-boikottikampanja, samalla kun suojelemme kansalaisten perustuslaillista oikeutta sananvapauteen.

Edellä oli Israelin kannalta myös hyvältä kuulostavia linjauksia, joista tärkeimpänä Jerusalemin asema. Julkisuudessa Biden on vahvistanut, ettei hän siirtäisi maansa suurlähetystöä takaisin Tel Aviviin vaan säilyttäisi sen Jerusalemissa. Iran-diiliin liittyminen, mikä käytännössä johtaisi myös Iraniin kohdistuvista pakotteista luopumiseen, taas olisi Israelille painajaismainen skenaario ja vahvistaisi sekä Hisbollahin että Hamasin toimintaa juutalaisvaltion naapurissa. Samoin palestiinalaisten aseman ja diplomaattisuhteiden palauttaminen ilman minkäänlaista vaatimusta esim. terroritoiminnan ja sen palkitsemisen rajoittamisesta tulee merkitsemään Israelille vaikeita aikoja.

Aika näyttää, miten presidentinvaalien ääntenlaskennassa käy ja kenen komennossa Amerikka on seuraavat neljä vuotta. Jos olen ihan rehellinen, välillä pelkään, että tämä Trumpin vaalituloksen viivyttäminen ja tarkistuslaskennan vaatiminen olisi pelkää vedätystä, mutta toivottavast olen tässäkin väärässä.

Joka tapauksessa meidän on luotettava siihen, että Kaikkivaltias alentaa ja korottaa vallanpitäjiä oman suunnitelmansa mukaisesti. Tästä ovat esimerkkeinä mm. presidentit Franklin Roosevelt ja Harry Truman. Ja kuka tietää, jos Trumpille profetoitu toinen kausi tulisi Bidenin kauden jälkeen…

Meidän tehtävänämme on rukoilla kaikissa olosuhteissa paitsi rauhaa Jerusalemille, myös 1. Tim. 2:1–4 ohjeen mukaisesti:

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.