Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirjablogi: Voimakkaasti kasvava kristinusko

 

Risto A. Ahonen,  Kirkot historian murrosvaiheissa, Väyläkirjat 2019

Risto A. Ahosen kirja tarkastelee globaalista näkökulmasta historian murrosvaiheita parin vuosituhannen ajalta. Kirja avaa niitä uudella tavalla ja arvioi murrosvaiheiden vaikutuksia kristinuskon leviämiseen ja kirkkojen toimintaan.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Monet ajattelevat uskontojen elävän iltaruskon vaihetta. Kristinusko on menettämässä asemaansa ja otettaan ihmisten elämästä. Vanhat kirkot kamppailevat laskevien jäsenlukujen kanssa. Myös Risto A. Ahosen aiemmissa kirjoissa on käytetty runsaasti sivuja kirkon haasteiden, näivettymisen ja jopa kuoleman pohtimiseen. Nyt julkaistussa kirjassa hänen otteensa on aivan toinen. Kristinusko on osoittautunut paljon odotettua voimakkaammiksi, sitkeämmiksi ja jopa erittäin kasvuvoimaiseksi.

Oletus, että tiedon ja hyvinvoinnin lisääntyessä ihminen ei enää tarvitse uskontoa, on osoittautunut vääräksi. Tämä tosiasia on yllättänyt sekä uskontojen vastustajat että kannattajat. Esimerkiksi Neuvostoliitossa ja Kiinassa uskonto kyettiin kitkemään ja kukistamaan ainoastaan väliaikaisesti, vaikka molemmissa maissa valtiot käyttivät erittäin kovia ja väkivaltaisia keinoja uskontojen lopulliseksi tukahduttamiseksi.

Kristinuskon painopiste on siirtynyt Euroopasta etelään ja itään. Kirkot kasvavat nopeasti Aasiassa ja Afrikassa. Monien yllätykseksi maa, jossa tällä hetkellä on eniten kristittyjä, on Kiina. Afrikassa kristittyjen määrä on kasvanut sadassa vuodessa 600 miljoonalla.

”Kristillinen kirkko on elänyt alusta lähtien jonkinlaisessa kriisitilanteessa. Ylittäessään kulttuurirajoja se on aina joutunut arvioimaan uudelleen sen, mihin usko perustuu ja mitä evankeliumi merkitsee tämän ajan ihmisille”, Risto A, Ahonen toteaa.

Kirkon elämässä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus vaikuttavat sisäkkäin. Kirkon pahin vastustaja on oman identiteetin hämärtyminen sekä tietämättömyys ja epäselvä kuva kirkon tilanteesta maailmassa. Kristillisen kirkon voima perustuu siihen, että se tietää miksi ja mitä varten se on lähetetty maailmaan. Jos kirkko jää pelkäksi palveluorganisaatioksi, jolla ei ole muista poikkeavaa ainutlaatuista sanottavaa, siitä tulee mauttomaksi käynyt suola.

Risto A. Ahonen on julkaissut runsaasti lähetystä käsitteleviä kirjoja. Niitä on julkaistu myös useilla kielillä. Uusimmassa kirjassaan hän tekee synteesin eli kokoaa yhteen kuudessa aiemmin ilmestyneessä kirjastaan olleita asioita. Samalla hän tarkastelee ja arvioi niitä uusimman tiedon valossa sekä avaa mielenkiintoisia ja rohkaisevia näkymiä tulevaisuuteen.

Tekstin selkeys, laajan kokonaisuuden taitava hallinta ja sanottavan ankkuroiminen Raamattuun ovat kirjan vahvuuksia. Kiitosta kirja saa myös monien aiheen kannalta merkittävien henkilöiden nostamisesta esille.  Alaviitteet, kirjallisuusluettelo ja henkilöhakemisto palvelevat lukijaa hyvin. Pohja ja lähtökohdat tärkeää asiaa koskevalle jatkokeskustelulle on rakennettu hyvin.

Yhteenveto

Oletus, että tiedon ja hyvinvoinnin lisääntyessä ihminen ei enää tarvitse uskontoa, on osoittautunut vääräksi. Tämä tosiasia on yllättänyt sekä uskontojen vastustajat että kannattajat. Risto A. Ahosen kirja tarkastelee globaalista näkökulmasta historian murrosvaiheita parin vuosituhannen ajalta. Kirja avaa niitä uudella tavalla ja arvioi murrosvaiheiden vaikutuksia kristinuskon leviämiseen ja kirkkojen toimintaan. Tältä pohjalta hän kartoittaa kirkkojen tämän hetken tilannetta ja arvioi niiden tulevaisuutta