Jeesus-lapsen odotus ja profeetallinen ilo

 

Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen syntymäkertomus asetetaan selvästi ajan ja paikan kehyksiin: ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn…” Sen lisäksi, että aika ja paikka, ja tuon ajan merkkihenkilöt on mainittu, niin evankelista Luukas on noteerannut myös sen hallitsevan tunteen, joka liittyy Jeesuksen syntymään. Tuo tunne ei ole pelko, turhautuminen tai väsymys, vaan ilo.

Ilo tulee yllättävällä tavalla esille siinä, kuinka enkeli Gabriel tervehtii Mariaa: ”Iloitse Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” (Luuk. 1:28.) ”Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin” ja hän pohti, mitä ne mahtoivat merkitä. Tuo tervehdys olikin erityinen, nimittäin tyypillinen hepreankielinen tervehdys olisi ollut Shalom eli rauhan toivotus. Vanhassa testamentissa, Sakarian kirjan luvussa 9 ja Sefanjan kirjan luvussa 3, lopunajan Israelia ja Jerusalemia tervehditään tuolla ilon toivotuksella. On hyvä huomata, että näissä kohdissa Israel on henkilöitynyt nuoreen neitoon, tytär Siioniin. ”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso kuninkaasi tulee!” (Sak. 9:9.) Sefanjan kirjassa Jumala tervehtii Israelia näin: ”Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta Israel! Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem. Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa… Herra Jumalasi, on sinun kanssasi…” (Sef. 3:14–17.)

Jalohaukat leiri vko 2

Kuvahaun tulos haulle pregnant virgin mary artEvankelista Luukkaan kuvauksen mukaan neitsyt Maria oli viisas ja ajattelevainen neito, joka vastasi ”kyllä” Jumalan kutsuun. ”Tapahtukoon minulle niin kuin sanot.” Hän todella edustaa Israelia sen kutsumuksessa olla Jumalan palvelija – kuuliainen Jumalalle. Maria on todella ”tytär Siion”. Enkeli Gabriel sanoo tuolle neitsyelle: ”sinä tulet raskaaksi kohdussasi ja synnytät pojan…” (Luuk. 1:31.) Nykykäännöksessä tuo itsestään selvä tosiasia, että Maria tuli kohdussaan raskaaksi, on jätetty kääntämättä. Kuitenkin alkuperäisessä kreikankielisessä evankeliumikirjoituksessa asia todetaan juuri näin. ”Sinä tulet raskaaksi kohdussasi” – en gastrii.

Tuo enkeli Gabrielin maininta Marian kohdusta ei ole itsestään selvä sattuma, vaan tarkkaan harkittu sanavalinta. Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että tuo maininta Marian kohdusta luo yhteyden Sefanjan kirjan profetiaan tytär Siionista. Nimittäin tuossa kohdassa todetaan, että tytär Siion saa iloita ja riemuita sillä ”Herra on sinun keskelläsi”. Tuo sana ”keskelläsi” on käännetty hepreankielen sanasta qerebbe-qirbeka. Tämä sana, qereb, on merkitykseltään hyvin rikas. Se voidaan kääntää muun muassa sanoilla sisin, keskus ja kohtu. Näin ollen tuo Sefanjan profetia voidaan kääntää myös siten, että tytär Siion saa nyt olla riemuissaan ja iloissaan sillä ”Herra, Israelin kuningas, on kohdussasi” (Sef. 3:15, 17.) Niinpä neitsyt Marian, tytär Siionin, ei tarvitse enää pelätä yhtään mitään sillä ”Israelin kuningas” ja ”Herra, Jumala” on sinun sisälläsi, kohdussasi ja kanssasi.

Tässä on neitsyt Marian ilon syy. Aivan ihmeellisellä tavalla Jumalan Poika sikisi hänen kohdussaan Pyhästä Hengestä. ”Korkeimman voima peittää sinut varjollaan.” (Luuk. 1:35.) Ilo ei jää vain äidin omaksi iloksi, vaan Poika annetaan kaikille, jotka haluavat ottaa hänet vastaan.  Yöllä paimenet saavat kedolla kuulla enkelien julistuksen: ”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” (Luuk. 2:10.) Myös ulkomaalaiset idän tietäjät saavat osallistua Israelin iloon.

Kirkossa joulua odotetaan neljän adventin ajan. Adventus Dominum tarkoittaa Herran tulemista, paruusiaa. Oikeastaan koko kristillinen elämä on yhtä adventtia. Raamatun viimeisen kirjan, Ilmestyskirjan, viimeinen jae päättyy olennaisimpaan adventtirukoukseen: ”Tule, Herra Jeesus!” (Ilm. 22:20.) Tuleva 4. adventti on omistettu neitsyt Marialle. Kirkossa hiljennytään odottamaan Jeesusta, niin kuin tuo äiti, neitsyt Maria, odottaa esikoispoikaansa.

Iloista joulua ja onnellista uutta vuotta!