Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Jeesuksen luo rakenteita muuttamalla

 

Markus kertoo neljän miehen halusta auttaa toveriaan viemällä hänet Jeesuksen luokse. Mutta auttaminen kohtasikin yllättäviä ongelmia: ”Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi.” (Mark. 2:3–4)

Kovin harvoin Suomessa ketään tuodaan taloon sisään purkamalla katto. Jeesuksen aikaisessa Galileassa sellainen ei kuitenkaan ollut ylivoimaista. Katot päällystettiin savella, joka kovettui auringossa. Savi oli puun oksista rakennetun kerroksen päällä, jota kannattelivat kattoparrut. Saven ja risukerroksen poistaminen kahden kattoparrun välistä ei lopulta ollut kovin vaikeaa, mutta toki sellaisen keinon keksiminen oli vaatinut nokkeluutta ja suurta halua päästä Jeesuksen luo.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Neljä miestä kohtasi monenlaisia esteitä Jeesuksen luo pääsemisessä. Osa niistä johtui toisista ihmisistä, osa liittyi rakenteisiin.

Markuksen kertoma tapaus neljästä auttajasta, jotka vievät apua tarvitsevan Jeesuksen luokse, kertoo myös siitä, millaisia esteitä joudutaan nykyäänkin voittamaan lähetystyössä ja siihen liittyvässä auttamistyössä.

Auttajat tahtoivat osoittaa rakkauttaan ystäväänsä kohtaan ja viedä hänet Jeesuksen luo, koska omin avuin tämä ei olisi voinut sinne päästä. Mutta mitä lähemmäksi he pääsivät määränpäätään, sitä hankalammalta tilanne alkoi näyttää. He kokivat todeksi sen, minkä moni muukin on heidän jälkeensä havainnut. Suurimmaksi esteeksi Jeesuksen luo pääsemisessä tulevatkin toiset ihmiset, ja vieläpä sellaiset ihmiset, jotka ovat itsekin hänestä kiinnostuneita.

Oletko kenties itse kokenut jotakin samaa? Ovatko toiset ihmiset tulleet sinulle esteeksi Jeesuksen luokse pääsemisessä? Olenko itse ollut tai olenko vieläkin esteenä sille, ettei joku Jeesuksen luokse kaipaava pääse hänen luokseen?

Ihmistungos Pietarin talon edessä oli tullut heille läpitunkemattomaksi seinäksi – kuin lihamuuriksi – joka esti pääsyn Jeesuksen luokse.

Paarinkantajat eivät kuitenkaan lannistuneet. He alkoivat miettiä keinoa päästä muurin toiselle puolelle. He olisivat voineet ottaa kyynärpäät ja nyrkitkin avuksi tehdäkseen väkivalloin kulkureitin ihmisten keskeltä. Ehkäpä sellainen toimintatapa olisi onnistunutkin, mutta moni olisi saanut mustelmia, ja vielä useampi olisi pahoittanut mielensä.

Nuo neljä kantajaa eivät tahtoneet saada sellaista aikaan. Olisihan heidän toiminnastaan ollut sitä paitsi seurauksena sekin, että ne ihmiset, jotka olivat päässeet lähelle Jeesusta ja kuulemaan hänen opetustaan, olisivat joutuneet luopumaan paikastaan.

Näin nuo neljä miestä antavat meille tärkeän opetuksen. Vaikka oma halumme päästä lähemmäksi Jeesusta olisi kuinka aito ja perusteltu tahansa, sen ei saa antaa tulla esteeksi toisille ihmisille olla lähellä Jeesusta. Lähimmäisen rakastaminen on myös sen näkemistä, etteivät omat hengelliset tarpeet ja toiveet saa tulla toisille ihmisille esteeksi ja jopa pahennukseksi.

Niinpä neljälle miehelle jää jäljelle sellaisen vaihtoehdon etsiminen, joka toisaalta ei estä muita ihmisiä olemasta Jeesuksen lähellä, mutta joka kuitenkin tuo myös uuden ihmisen Jeesuksen lähelle.

Tämä lienee useimpien hengellisten uudistusten ongelma. Uusia keinoja etsivät eivät aina tule ajatelleeksi, että ne keinot, jotka jo ovat käytössä, voivat palvella hyvinkin joitakuita ihmisiä. Heidän tulee siis antaa pysyä omalla paikallaan.

Neljä kantajaa otti huomioon sekä vanhojen että uusien ihmisten tarpeet. Mutta he näkivät myös uusien keinojen kehittämisen tarpeen.

Mihinkähän suuntaan näiden neljän miehen aloitteellisuus löytää uusia keinoja viedä ihminen Jeesuksen luokse ohjaa omia ajatuksiamme? Mitä mahtavat olla oman aikamme ihmismuurit, joiden yli päästäksemme meidän on keksittävä keinoja?

Neljä auttajaa ei ottanut pois mitään muilta Jeesuksen läheisyyteen hakeutuneilta, vaan he kehittivät kokonaan uuden keinon viedä ihminen hänen luokseen. He alkoivat muuttaa rakenteita, keksiä uusia väyliä tuoda ihminen Jeesuksen luo.

Lähetystyössäkään ei ole aina mahdollista saada nykyisissä rakenteissa ihmisiä Jeesuksen luo. Siksi tarvitaan luovuutta kehittää uusia ratkaisuja, joiden avulla sellaisetkin ihmiset, jotka omin avuin eivät voisi milloinkaan päästä Jeesuksen luo, voisivat kohdata hänet.

Estävätköhän rakenteet, joissa itse työskentelemme, joitakuita ihmisiä pääsemästä Jeesuksen luokse?

Kuva: Kirsi Myllyniemi