Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

YTIMEEN-verkosto kokoaa perinteisen avioliittokäsityksensä vuoksi ahtaalla olevia – Huoli kirkon tulevaisuudesta yhdistää

 

Erimielisyys avioliitosta nostaa esiin laajemman kysymyksen evankeliumin opista. Kirkossa toteutettavan käytännön tulee perustua Raamattuun ja kirkon tunnustukseen, YTIMESSÄ-verkoston julkilausumassa todetaan. Kuva: Pixabay

Ajatus samanhenkisiä kokoavasta verkostosta lähti liikkeelle kokemuksesta ja tarpeesta etsiä yhteyttä, kertovat verkoston ydintiimiin kuuluvat Timi Korhonen, Juha Koivulahti ja Hanna Tolonen.

Alkuvaiheessa verkosto kokoaa kirkon työssä toimivia tai toimineita pappeja, jotka haluavat palvella evankeliumilla Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, mutta kokevat asemansa ahtaaksi perinteisen avioliittokäsityksensä vuoksi.

Verkoston tarkoitus on paitsi tarjota vertaistukea, mutta myös osoittaa, että verkoston julkilausumaan sitoutuneiden joukko on laaja.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

”Kannamme juuri tässä tilanteessa huolta siitä, että Jumalan sanan ja kirkkomme opin mukaista avioliittokäsitystä tukevat kirkkoherrat ja papit ovat vaarassa joutua alisteiseen, jopa syrjittyyn asemaan rinnakkaisessa esityksessä. Huolestuttavana tulevaisuudennäkymänä pidämme sitä, ettei kirkon nykyisen avioliittokäsityksen kannalla olevia pappeja ja muita hengellisen työn tekijöitä enää tulevaisuudessa rekrytoida kirkon virkoihin. Vaikka olemme eri mieltä piispojen esityksen kanssa, kunnioitamme heitä, heidän tavoitettaan säilyttää kirkon ykseys ja taivumme edelleen heidän kaitsentaansa”, sanovat YTIMEEN-verkoston työryhmän jäsenet Timi Korhonen, Juha Koivulahti ja Hanna Tolonen.

Julkilausuma

Seurakuntalainen julkaisee YTIMEEN-verkoston julkilausuman kokonaisuudessaan:

”’Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat.’ (Matt 12:25)

Suomen ev.-lut. kirkon ykseys on kriisissä. Kuilu vastakkaisilla tavoilla ajattelevien välillä on kasvanut. Työrauhan ja omantunnon vapauden takaaminen on vaikeaa.

Piispojen esitys kahden avioliittokäsityksen rinnakkainelosta on jakanut kirkon rivejä entisestään. Ymmärrämme piispojen tarpeen löytää tapa elää samassa kirkossa eri käsityksistä huolimatta. Kuitenkin pidämme heidän ehdotustaan avioliitosta vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi monella tavalla riittämättömästi perusteltuna.

Erimielisyys avioliitosta nostaa esiin laajemman kysymyksen evankeliumin opista. Kirkossa toteutettavan käytännön tulee perustua Raamattuun ja kirkon tunnustukseen. Kirkon tunnustuksen mukaan kirkon ”todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta”. Liitymme piispa Matti Salomäen peräänkuuluttamaan tarpeeseen määritellä tarkemmin se, mihin ykseytemme perustuu. Tähän tarvittaisiin kirkon sisäisiä ”ekumeenisia” neuvotteluita.

Haluamme myös nostaa esiin tavallisen seurakuntaelämän näkökulman. Juuri seurakunnissa ratkaistaan mikä kirkko on ja mihin se on tulevaisuudessa menossa. Piispojen esityksessä on keskitytty pappien ja kirkkoherrojen rooliin, mutta lähes unohdettu muut työntekijät. Tarve verkostoitua ja löytää yhteys niihin, jotka kantavat huolta kirkon opista, julistuksesta ja elämästä, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Teologian rinnalle tarvitaan käytännöllisiä ratkaisuja erilaisten käsitysten ja niiden taustalla vaikuttavien hengellisten painotusten rakentavaan yhteiseloon. Seurakuntarakenteen uudistus voisi tarjota edellytykset ratkaisujen löytämiseen.

Periaatteemme:

1. Kirkolla on Kristuksen ristiin ja ylösnousemukseen perustuva missio. Haluamme toimia niin, että tämä kirkon perustehtävä toteutuu.

2. Sitoudumme evankeliumin oppiin ja sakramentteihin.

3. Haluamme vahvistaa kirkon hengellistä identiteettiä.

4. Haluamme edistää kirkossamme rakenteita, jotka mahdollistavat yhteisöjen perustamisen ja hoitamisen hengellisen elämän moninaisuuden toteutumiseksi.

5. Tunnustamme sen Raamatusta nousevan opetuksen, jonka mukaan Jumala tarkoitti avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi elämänkestäväksi liitoksi.

Kutsumme verkostoomme kaikkia niitä, jotka haluavat toimia yllä esitettyjen periaatteiden mukaan.

Toimintatapamme:

1. Verkoston luominen

2. Kokoontumiset ja tapahtumat

3. Rukous

4. Sisällön tuottaminen

5. Haluamme olla luomassa ekumeenista metodia soveltavan teologisen prosessin, joka kokoaa yhteen eri tavalla ajattelevat.

 

Yhteydenotot YTIMEEN-verkoston työryhmään:

Arto Antturi, vs. khra, kirkolliskokousedustaja, arto.antturi@evl.fi, p. 0400 554 615

Jari Kemppainen, khra, kirkolliskokousedustaja, jari.kemppainen@evl.fi

Juha Koivulahti, khra, juha.koivulahti@evl.fi

Timi Korhonen, vs. khra, timi.korhonen@evl.fi

Mirja Lassila, seurakuntapastori, mirja.lassila@evl.fi

Jussi Mäkelä, khra, rovasti, jussi.makela@evl.fi

Hanna Tolonen, seurakuntapastori, YTIMEEN-verkoston sihteeri, hanna.tolonen@evl.fi

Jouni Turtiainen, rovasti, jouni.turtiainen@evl.fi

 

YTIMEEN -verkoston julkilausumalle julkisesti tukensa antaneet allekirjoittajat aakkosjärjestyksessä:

Alhainen Risto-Pekka, seurakuntapastori

Aurén Aija, seurakuntapastori

Forsberg Juhani, pastori, TT

Hassinen Taneli, pastori, VTM

Jokinen Kalevi, seurakuntapastori

Juntunen Sammeli, kirkkoherra

Järnvall Esa, seurakuntapastori

Kallio Miika, seurakuntapastori

Kalpio Erja, seurakuntapastori

Koivunen Pirkko, seurakuntapastori

Kokko Esa, pastori

Kruus Antti, kappalainen

Kunnamo Ari, kappalainen

Kärhä Heikki, seurakuntapastori

Latomäki Ulla, pastori

Leskelä Vihtori, seurakuntapastori

Markkula Juhana, kirkkoherra

Martikainen Jouko N., prof.emer.

Niemi Yrjö, rovasti

Norro Ari, pastori

Paattiniemi Timo, pastori

Pihlajamaa Marko, toiminnanjohtaja, pastori

Pitkänen Jorma, kirkkoherra

Rantavuori-Kähärä Soile, kappalainen

Rissanen Juha-Pekka, kappalainen, rovasti

Riuttala Johannes, kappalainen

Rossi Yrjö, pastori

Sagulin Marko, seurakuntapastori

Selkee Pauli, kappalainen

Tarvainen Juhana, pastori

Tervonen Janne, seurakuntapastori

Teräväinen Minna, seurakuntapastori

Uronen Jaakko, rovasti

Viljasjärvi Seppo, kappalainen

Virtanen Simi, seurakuntapastori

Ylikangas-Annola Marja-Riitta, kappalainen

 

Verkostoon kutsuttiin aluksi vain pastoreita, mutta ryhmä on avoin muillekin seurakunnan työntekijöille. Verkoston sähköpostilistalle voi ilmoittautua hanna.tolonen@evl.fi. Verkoston ensimmäinen tapaaminen on 6.8. Pornaisissa.

*

Tekstiä editoitu 27.5. klo 11.16, Jaakko Urosen nimi ja titteli korjattu.