Yliopistossa hämmennettiin kirkon sukupuolikeskustelua

 

Helsingin yliopistossa kysyttiin

Keskustelu sukupuolen ja kristinuskon suhteesta jatkuu. Edes sukupuolikäsitteen määritteleminen ei näytä olevan yksiselitteinen asia. Seurakuntalainen.fi uutisoi perjantaina uskontoon ja sukupuoleen liittyvien kysymysten kiinnostavan kotimaista teatteriyleisöä. Aiheesta keskustellaan myös yliopistossa.

– Sukupuolelle saattaa tulevaisuudessa olla enemmän määritelmiä kuin mitä tällä hetkellä on. Ihmisen tulisi saada olla sitä sukupuolta, joka hän kokee olevansa, sanoo seksuaalineuvoja Monika Pensar-Granrooth.

Helsingin yliopistossa tasa-arvonpäivänä järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistunut Pensar-Granrooth totesi yliopistossa, ettei biologia automaattisesti määrää ihmisen seksuaalista suuntautuneisuutta. Paneeli keskittyi sukupuolikäsitteen määrittelyyn ja sukupuolen vaikutukseen teologiassa ja kirkossa.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

– Ihminen ei automaattisesti tunne vetoa vastakkaiseen sukupuoleen, esitti seksuaalineuvojan työn lisäksi lastentarhanopettajana työskennellyt Pensar-Granrooth.

”Raamattua käytetään väärin”

Paneelikeskusteluun osallistunut Opiskelija- ja Koululaislähetyksen (OPKO) koulutussuunnittelija Soili Haverinen oli kriittinen Pensar-Granroothin väitteitä kohtaan. Haverinen muistutti kirkon perustavansa näkemyksensä Raamattuun. Luomiskertomuksessa Jumala luo sekä miehen että naisen omaksi kuvakseen.

Naistutkimukseen erikoistunut tutkija Sari Roman-Lagerspetz arvosteli konservatiivista raamattukäsitystä siitä, että siinä naista pidetään miestä lapsellisempana ja vähäisempänä sukupuolena. Hän korosti sukupuoliodotusten olevan kulttuurisidonnaisia ja kieleen sidottuja.

Soili Haverinen muistutti, että raamatunkohtaa, jossa miehen kerrotaan olevan perheen pää, käytetään usein väärin.

– Samassa kohdassa miestä kehotetaan rakastamaan naista kuten Kristus rakasti seurakuntaa, eikä siinä jää tilaa minkäänlaiselle alistamiselle. Mies ja nainen ovat tasa-arvoisia. Heidän tehtävänsä vain ovat erilaiset, ja miehen tehtävä on huolehtia perheestä ja olla rakastava perheen pää.

”Sukupuoli ei vain kielellinen määritelmä”

Sari Roman-Lagerspetzin mukaan Raamattu ei puhu yksiselitteisesti naisen ja miehen asemasta. Myöskään Monika Pensar-Granroothin mielestä ei ole selvää, että mies olisi luotu perheen johtajaksi.

– Kun luomiskertomuksessa nainen luotiin miehen avuksi, käyttää Raamattu samaa apu-sanaa, kuin mitä käytetään Jumalan avusta ihmiselle. Kyseessä ei ole siis millään tavalla naisen alisteinen asema, Monika Pensar-Granroth pohti.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentin ja Suomen teologisen instituutin tutkijan Timo Eskolan mielestä sukupuolta ei pitäisi käsitellä kielellisenä terminä.

– Olen  ehdoton tasa-arvon kannattaja. Kaikkia epätasa-arvoistavia kulttuuritekijöitä vastaan tulisi taistella, mutta kun sukupuolesta tehdään pelkkä kielellinen termi, ollaan kaltevalla pinnalla, arvioi Eskola.

Lue myös:Teatterissa ratkotaan kirkon kiistoja