Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Ylen kysely: Suomalaiset pääosin tyytyväisiä elämäänsä, mutta kotimaan asioita koskevat huolet ovat kasvaneet

 
piirroskuva seteleistä, joista on tehty raketti, joka lentää yläviistoon.

Hintojen nousu huolestuttaa kaikista ikäryhmistä eniten 15–29-vuotiaita. Gerd Altamann/Pixabay

Suomalaisten pelot ja haaveet -tutkimus toteutettiin jo viidennen kerran, tammikuussa 2023. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan teettämässä tutkimuksessa näkyy, että suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä (81%).

Kotimaan asioita koskevat huolet ovat kuitenkin kasvaneet.

Tutkimuksella kartoitettiin, miten tyytyväisiä suomalaiset ovat elämäänsä, mitä hyvä elämä heille tarkoittaa, millaisia toiveita ja huolia heillä on ja mitä he ajattelevat demokratiasta ja vaikuttamisesta.

SEKL neliöb. 13.-16.6.

Tuoreessa tutkimuksessa näkyy, että 81 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisyys elämään nousi viime vuodesta (79%). Myös erittäin tyytyväisten määrä kasvoi, sillä heitä on nyt 19 prosenttia (2022 14%). Ikäryhmistä kaikkein tyytymättömimpiä omaan elämäänsä ovat 15–29-vuotiaat naiset ja 30–44-vuotiaat miehet. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat yli 60–vuotiaat.

Niissä, jotka kokevat, että voivat vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan oman elämänsä kulkuun, korostuvat nuoret naiset.

Nuoret ovat myös enemmän huolissaan omaan elämäänsä liittyvistä asioista kuin muut ikäryhmät.

Globaalit huolet esimerkiksi sodan uhasta ovat pienentyneet, mutta kotimaan asioita koskevat huolet ovat puolestaan kasvaneet. Vanhusten hoito, hintojen nousu ja terveyspalvelujen saatavuus ovat sodan uhan huolta suurempia. Hintojen nousu huolestuttaa kaikista ikäryhmistä eniten 15–29-vuotiaita. Omaan elämään liittyvistä huolista oma toimeentulo on myös ykkösenä nuorilla. Nuoret ovat myös enemmän huolissaan omaan elämäänsä liittyvistä asioista kuin muut ikäryhmät.

Tärkeimpiä asioita suomalaisten elämässä ovat terveys, rauha, luotettava tieto ja vapaus olla sellainen kuin olen. Nuorilla korostuvat lisäksi ystävät ja tasa-arvo.

46 prosenttia suomalaisista sanoo oman maailmankuvansa muuttuneen kahden viime vuoden aikana. Syissä korostuvat koronatoimet, sota ja eriarvoisuuden kasvaminen. Osa vastaajista kuvailee luottamuksen päättäjiin, mediaan ja muihin ihmisiin pienentyneen.  Lisäksi jopa kolmasosa suomalaisista on huolissaan eriarvoisuuden ja vastakkainasettelujen lisääntymisestä ja suomalaisen yhteiskunnan jakaantumisesta. Kuitenkin 75 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä siihen, miten demokratia toimii Suomessa. Tyytymättömiä on 22 prosenttia. 30–44-vuotiaat miehet korostuvat tyytymättömissä (30 %).