Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Yksityislahjoitusten merkitys vahvistuu lähetysjärjestöissä

 

Ykistyislahjoituksin tuetaan mm. tyttojä koulussa Mauritaniassa Suomen Lähetysseuran kautta. KUVA: Teija Laine

– Julkinen ja seurakuntien lähetyskannatus on kokonaisuudessaan koko maassa suurissa vaikeuksissa ja vaipumassa, Medialähetys Sanansaattajista todetaan.

Uusi Tie -lehden selvityksestä käy ilmi, kuinka paljon eri lähetysjärjestöt saivat vuonna 2015 varoja yksityishenkilöiden lahjoituksista ja mikä tällaisten lahjoitusten merkitys on järjestöjen toiminnalle. Tietoa saatiin Lähetysyhdistys Kylväjältä, Suomen ev.-lut. Kansanlähetykseltä, Suomen Lähetysseuralta, Patmokselta ja Medialähetys Sanansaattajilta. Tavoitelluista järjestöistä Fida Internationalilta ja Operaatio Mobilisaatiolta ei saatu tietoja vastaamisajan puitteissa.

Yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa lähetysjärjestöjen toiminnan ylläpitämisessä. Patmoksen talousjohtaja Pekka Haapasaari toteaa, ettei heille tule juurikaan varoja muualta.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

 – Esimeriksi ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea olemme saaneet viime vuosien aikana vain yhteen projektiin, vammaisten lasten kuntoutuskeskukseen Armeniassa. Varainhankinta kohdentuu pääsääntöisesti yksityisiin lahjoittajiin. Miltei ainoana poikkeuksena on Operaatio Joulun Lapsi -työ, jossa on mukana seurakuntia, yhteisöjä ja liikeyrityksiä.

Kylväjän talousjohtaja Petri Javanainen kertoo, että heillä lähetyskannatuksesta yksityiset lahjoitukset ovat noin yksi kolmasosa. Lisäksi yksityishenkilöiden tukea kanavoituu seurakuntien kautta lähetysrenkaista ja -piireistä sekä tapahtumien ja kolehtien kautta. Yksityinen kannatus kaikissa muodoissaan on siis yli 55 prosenttia kokonaiskannatuksesta.

– Yksityinen kannatus on hyvin tärkeää, ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. Viime vuoden aikana on muun muassa uudistettu lähettäjäkirjeitä ja panostettu kausikeräyksiin.

Lähetysseuran keräys- ja kampanjapäällikkö Henriikka Lindroos painottaa, että ilman yksityislahjoituksia moni jäisi ilman apua.

– Esimerkiksi pelkästään kummiohjelman avulla tuetaan vuosittain yli 4000:ta lasta ja nuorta.

 Medialähetys Sanansaattajien hallintopalvelujohtaja Timo Lankinen uskoo, että kaikki kristilliset järjestöt joutuvat entistä enemmän panostamaan varainhankintaan.

– Julkinen ja seurakuntien lähetyskannatus on kokonaisuudessaan koko maassa suurissa vaikeuksissa ja vaipumassa. Sitä halutaan korvata yksityispuolella, ja mekin mietimme varainhankintaa joka päivä. Olemme ymmärtäneet, ettei asia hoidu itsestään, vaan siihen pitää keskittää resursseja ja tehdä sitä päämäärätietoisesti.

 

Patmos keräsi eniten yksityislahjoituksia

Kyselyyn vastanneista järjestöistä Patmos keräsi yksityishenkilöiden lahjoituksilla eniten varoja viime vuonna. Summa oli noin 6,45 miljoonaa euroa. Lähetysseuran vuoden 2015 lukema oli toiseksi suurin, noin 5 miljoonaa euroa. Järjestö myös ilmoitti yksityislahjoitusten määrän kasvaneen viime vuonna.

Kansanlähetyksen ja Kylväjän yksityislahjoitussummat olivat suunnilleen samat, molemmilla noin 1,2 miljoonaa euroa. Kansanlähetyksen varainhankinnan kehittäjä Salla Kurppa-Silvan mukaan heidän lukemansa käsittää suoraan järjestölle tulleet lahjoitukset sekä testamenttilahjoitukset. Mukana laskussa ei ole Kansanlähetyspiireihin tullutta kannatusta, joka on merkittävä osa yksityisestä kannatuksesta.

– Piirit myös keräävät enemmän yksityistä kannatusta kuin antavat Kansanlähetykselle, koska osa siitä kattaa piirin paikallisen toiminnan kulut.

Lähetysjärjestöt kertoivat myös, mihin heidän työssään yksityishenkilöt erityisesti lahjoittivat vuonna 2015. Esimerkiksi Kansanlähetyksessä maahanmuuttajatyö Euroopassa, ihmiskaupan vastainen työ ja evankelioimistyö Suomessa saivat eniten tukea. Lähetysseurassa taas kummityö ja Nepalin maanjäristyksen uhrien auttaminen sai lahjoittajat liikkeelle. Patmoksessa Israel ja työ juutalaisten keskuudessa sekä lastenavun kohteet eri maissa vetosivat lahjoittajiin. Kylväjässä kannatus on lisääntynyt erityisesti yksittäisten lähettien renkaissa.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie