Yhteinen pöytä -hanke on korvannut Vantaan ruokajonot yhteisillä aterioilla

 

Kuvituskuva: Kirkon kuvapankki / Joanna Lindén-Montes

Hanke tarjoaa viikoittain hävikkiruokaa 5000 vantaalaiselle. Nyt Vantaan seurakuntayhtymän ja kaupungin yhteisöllisen ruoka-aputoiminnan malli leviää Sitran tukemana muualle Suomeen.

Yhteinen pöytä -hankkeen tavoitteena on vähentää paitsi ruokahävikkiä, myös sosiaalista syrjäytymistä. Sitran asiantuntija Merja Rehnin (Kirkko ja Kaupunki 13.12.) mukaan syrjäytyminen, vähäosaisuus ja yksinäisyys ovat ilmiöitä, joita Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ei pitäisi olla. Koska ruoka-apua kuitenkin tarvitaan, sitä tulee antaa inhimillisellä ja ihmisen yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla. Yhteisen pöydän ydintavoitteena onkin kehittää vantaalaista ruoka-apua yhteisölliseksi siten, että ruoka-apua hakeva ihminen tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja kunnioittavasti. Hävikistä tehtyjen yhteisölounaiden avulla Yhteisen pöydän verkoston kansalaistoiminnan paikkoihin syntyy yhteisöjä, joita vahvistetaan hankkeen tarjoamilla yhteisönrakentajavalmennuksilla.

Hävikkiruokaa kierretään päivittäin hakemassa vähittäistavarakaupoista, tukkuliikkeistä ja elintarviketehtaista. Sitä kuljetetaan kymmeniin paikkoihin. Yhteisöllisiä ruokailuja järjestetään noin 20 paikassa: ruoka-apua jakavien järjestöjen tiloissa, kaupungin asukastiloissa ja seurakunnissa. Ruokaa saa noin 5000 ihmistä viikossa ja sitä kuluu viikoittain 30 000 kiloa. Hanke on työllistänyt vuoden aikana 20 henkilöä.

Sansa neliöb 15.11.-15.12. MJa

Idea Yhteinen pöytä –hankkeesta lähti liikkeelle Vantaan kirkkoherrojen ja yhteisen seurakuntatyön johtajan Pontus Salmen Berliinin-matkasta 2012, kirjoittaa Kirkko ja Kaupunki (13.12.) Matkalaiset tutustuivat yhteisöllistä ruoka-apua hyödyntävään ja hävikkiruokaa kierrättävään Berliner Tafel -järjestöön. Kaupunki ja seurakunnat lähtivät kehittämään Vantaalle mallia, joka korvaisi ruokajononot, lisäisi yhteisöllisyyttä ja kansalaistoimintaa sekä työllistäisi ihmisiä. Ruoan jakelusta vastaava, pitkäaikaistyöttömiä työllistävä, hävikkiruokaterminaali avattiin kesällä 2015. Hankkeessa on seurakuntayhtymän ja kaupungin lisäksi mukana myös monia järjestötoimijoita ja yrityksiä sekä vapaaehtoistoimijoita.

Sitra – eduskunnan  alaisuudessa toimiva rahasto, jonka tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä – ja  Yhteinen pöytä -hanke aloittivat joulukuun alussa puolitoistavuotisen yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena on levittää toimintamallia eri puolille Suomea. Kiinnostusta hanketta kohtaan on jo kymmenellä paikkakunnalla, muun muassa Helsingissä.