Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Aito Avioliitto ry:tä syrjittiin Educa-tapauksessa

 

Aito Avioliitto ry:llä ei ollut asiaa vuoden 2019 Educa-messuille. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen mukaan kyseessä oli syrjintä. (Unsplahs)

OAJ:n mukaan ”useat” järjestön jäsenet uhkasivat Educa-messujen boikotoimisella, jos Aito Avioliitto ry osallistuu tapahtumaan.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi 26.11.2020 päivätyssä päätöksessään, että Suomen Messut Oy sekä opetusalan henkilöstön etujärjestö OAJ syyllistyivät Aito Avioliitto ry:n syrjimiseen kieltäessään sen osallistumisen vuoden 2019 Educa-messuille, ja peruessaan jo sovitun ja maksetun esittelypisteen.

Yhdistys oli jo aikanaan saanut luvan messuille osallistumiseen, ja oli maksanut myös paikkamaksunsa. Opettajien yhdistyskentässä osallistumisesta syntyi porua, ja OAJ päätyi perumaan Aito Avioliitto ry:n osallistumisen.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

–Jäseniltä, järjestön aktiiveilta ja muilta osallistujilta saamamme laajan palautteen perusteella oli selvää, että OAJ:n oli arvioitava tilanne uudestaan. Kuuntelimme, kävimme kokonaisuuden läpi ja tulimme siihen lopputulokseen, että Aito avioliitto ry ei osallistu Educa-messuille, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi talvella 2019 julkaistussa tiedotteessa ja Ylen uutisessa.

Aito Avioliitto ry sekä tapahtuma-aikaan yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Susanna Koivula hakivat lautakunnalta päätöstä, jossa todetaan Suomen Messut Oy:n ja OAJ:n syrjineen messuja järjestettäessä, ja kielletään vastaajaa jatkamasta ja uusimasta syrjintää.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta päätyi päätöksessään hakijan kannalle.

Asiasta uutisoi muun muassa Turun Sanomat.

OAJ vetosi ”turvallisuuteen”, ”uhkan kokemiseen” ja mahdolliseen boikottiin

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle toimittamassaan vastineessa OAJ oli tuonut myös esiin, että ”useat OAJ:n jäsenet ja messuille aikoneet olivat ilmoittaneet jättävänsä osallistumatta messuille hakijayhdistyksen [Aito Avioliitto ry] osallistumisen vuoksi”, ja katsonut messujen onnistumisen vaarantuvan. Lautakunta katsoi kuitenkin, ”ettei vastaaja voi vedota mahdolliseen kävijämäärän laskuun sen menettelyn oikeuttavana perusteena”.

OAJ oli omassa selvityksessään, että ”tapahtuman järjestämisessä on äärimmäisen tärkeää ennakoida mahdollisia häiriötilanteita ja varautua niihin kaikilla käytössä olevilla keinoilla”, joiksi OAJ mielsi myös Aito Avioliitto ry:n osallistumisen kieltämisen. Lautakunta totesi tähän, että ”asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hakijayhdistyksen osallistumisen voisi katsoa aiheuttaneen vaaraa tapahtuman turvalliselle toteutumiselle”.

OAJ ennakoi vielä vastineessaan, että messukävijät olisivat saattaneet kokea ”heidän perus- ja ihmisoikeuksiinsa kohdistuvaa uhkaa”. Tähänkin lautakunta totesi, ”ettei vastaajan [OAJ] selvityksestä ilmene, mitä konkreettista uhkaa yhdistyksen osallistuminen olisi aiheuttanut”.

Yhdistys painottaa oikeutta pitää omaa mielipidettä esillä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös on otettu yhdistyksessä luonnollisesti tyytyväisinä vastaan.

– Kannustakoon se kaikkia perinteisen perhe- ja sukupuolikäsityksen omaavia jatkossakin käyttämään päättäväisesti laillista oikeuttaan ilmaista mielipiteensä sekä vaatimaan tasavertaista kohtelua niin yksityisissä kuin julkisissa yhteyksissä, Aito Avioliitto ry:n puheenjohtaja Arto Jääskeläinen totesi yhdistyksen tiedotteessa.

– Päätöksen tekstistä ilmenee, että osallistumisen peruutus johtui hakijayhdistyksen edustamista arvoista ja mielipiteistä sekä siitä julkisesta kritiikistä, minkä yhdistyksen mahdollinen osallistuminen oli herättänyt, vaikka yhdistyksen sääntöjen mukaisessa toiminnassa ei ollut mitään lain tai hyvän tavan vastaista. Messujärjestäjien tekemä nopea peruutuspäätös oli kohtuuton ja liioiteltu reaktio, joka syrji hakijayhdistystä ja sen jäseniä.

Yhdistyksen mukaan Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu osoittaa, että ”ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan mielipiteen vuoksi”.

– Jokaisella on oikeus omaan vakaumukseen ja mielipiteeseen. Jokaisella on oikeus vapaasti ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä, vaikka joku kokisi mielipiteen epämiellyttäväksi.

 

 

 

Aiheet