Vuoteen 2040 mennessä yli puolet maailman protestanteista asuu Afrikassa

 

Kuva: Istockphoto

Viidessä sadassa vuodessa protestanttisuuden painopiste on siirtynyt Euroopasta muille mantereille.

Kristillisyyttä tutkivan The Center for the Study of Global Christianityn mukaan protestanttisia kristittyjä on tällä hetkellä maailmassa 560 miljoonaa kertoo Christianity Today. Heitä on lähes kaikissa maailman maissa. Reformaatio eli uskonpuhdistus käynnistyi vuonna 1517, kun Luther naulasi teesinsä aneiden väärinkäyttö vastaan. Reformaation seurauksena syntyi useita protestanttisia suuntauksia kuten luterilaisuus, kalvinismi, anglikaanisuus ja metodismi. Myös helluntailiike kuuluu protestanttisuuteen. Alun perin Lutherin tarkoituksena ei suinkaan ollut synnyttää uutta kirkkokuntaa vaan yksinkertaisesti puhdistaa katolista kirkkoa sinne pesiintyneistä vääristä opeista.

1600-luvulla lähes kaikki protestantit asuivat Euroopassa. Vuonna 2017 eurooppalaisten osuus kaikista protestanteista on enää 16 prosenttia. Vuoteen 2050 mennessä Euroopassa asuvien protestanttien arvioidaan olevan enää alle kymmenen prosenttia maailman protestanteista. 1900-luvun alussa afrikkalaisten protestanttien osuus oli vain 1,7 prosenttia. Heistäkin suurin osa oli Etelä-Afrikassa asuvia eurooppalaisia. Reilu sata vuotta myöhemmin afrikkalaiset edustavat jo 41 prosenttia maailman protestanteista. Heidän osuuden arvioidaan nousevan 53 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä kerrotaan Global Christianityn raportissa.

IK-opisto vuosisop. Neliöb. 18.-31.10.MJa

Protestanttinen kristillisyys alkoi levitä Euroopan ulkopuolelle kunnolla vasta 1800-luvulla, jolloin Euroopasta muutti paljon siirtolaisia Yhdysvaltoihin. 1900-luvun puolivälistä lähtien protestanttisuus on levinnyt laajemmin myös muille mantereille.

Vuonna 2015 maailman kolme suurinta protestanttista seurakuntaa olivat Kolmen itsen kirkko Kiinassa, helluntailainen Assembléias de Deus Brasiliassa ja Saksan Evankelinen kirkko.