Viranomaiset kieltävät Kirkkonummea järjestämästä yhteisiä uskontotunteja eri katsomussuunnille

 

Kuva: pixabay

Kirkkonummen kunta on saanut huomautuksen viranomaisilta uskonnonopetuksesta, koska sitä on annettu samassa ryhmässä eri katsomussuunnan oppilaille.

Kirkkonummen ruotsikielisessä opetustoimessa on päätetty järjestää yhteiset tunnit luterilaisille, ortodoksisille ja elämänkatsomustietoa opiskeleville lapsille. Ortodoksivanhemmat olivat tehneet valituksen viranomaisille. He vaativat lapsilleen omaa uskonnonopetusta eri ryhmässä. Heidän mukaansa Kirkkonummella on kehitetty käytännössä aivan oma aine.

Kyrkpressen-lehti uutisoi, että aluehallintovirasto (avi) on tehnyt valituksen pohjalta ratkaisun ja todennut, ettei Kirkkonummi-malli ole lainmukainen. Lehden mukaan vastaavia kanteluita on tehty muuallakin Suomessa.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Eri katsomussuunnilla on koulussa omat opetussuunnitelmansa, mutta sama opettaja on antanut opetusta yhteisessä ryhmässä. Avin mukaan yhteisiä tunteja voi järjestää teemoissa, joissa asiat ovat selkeästi yhteisiä. Kuitenkin eri katsomussuuntien ja uskontojen erityispiirteet on käytävä erikseen läpi omassa ryhmässä.

Uskonto tai elämänkatsomustieto on peruskoulussa pakollinen oppiaine. Jos ryhmään tulee vähintään kolme oppilasta ja huoltajat haluavat erillistä opetusta, silloin oppilaille on tarjottava omaa uskonnonopetusta.