Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Viisikielisen ensimmäiset laulut valittiin yksissä tuumin

 

Viidennen herätysliikkeen yhteisen laulukirjan viisi ensimmäistä laulua on valittu. Ehdotuksia laulukirjan lauluiksi on netin kautta tähän mennessä tullut jo yli seitsemänsataa.

Kirjan toimituskuntaan kuuluva muusikko Mikko Nikula kertoo, että nyt valittujen laulujen suhteen kirjan kokoajien ja suuren yleisön välillä vallitsi suuri yhteisymmärrys.

Mikko Nikulan mukaan epäselvyyttä laulujen suhteen ei päässyt syntymään.

– Näitä lauluja suositeltiin todella paljon netissä ja toimituskunta piti niiden mukaanottoa hyvin perusteltuina.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

– Oli myös mukavaa, että heti alkuun saatiin sekä perinteisiä että uudempia lauluja. Kaikissa perusevankeliumi on vieläpä hyvin esillä.

Viisikielisen toimituskunta päätti ottaa kirjaan yleisön ehdottamat laulut Golgatan veressä voima on (Paavo Virtanen / trad), Ristin luona paras paikka on (Jukka Salminen / Erkki Leminen), Kun joku on lähellä Jeesusta (Tommi Kalenius / Anna-Mari Kaskinen), Yksi nimi yliste muiden (Pekka Simojoki) ja Armolaulu (Kari Tikka).

Viides herätysliike on koonnut voimansa historialliseen hankkeeseen koota liikkeelle yhteinen laulukirja. Laulukirjan toimitustyö etenee vaiheittain niin, että tavoitteena on saada laulukirjan ensimmäinen versio valmiiksi kesällä 2012.

Hankkeessa ovat mukana Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Opiskelija- ja koululaislähetys, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto ja Kansan Raamattuseura.

Laulukirjan sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa vielä vuoden loppuun asti. Lauluja voi ehdottaa osoitteessa www.viisikielinen.fi. Ehdotuksia voi lähettää myös järjestöjen keskustoimistoihin, kuoreen otsikko ”Viisikielinen”.