Ihmisiä ja ilmiöitä: Koronatartuna oli viedä äänen lisäksi koko Tom Bollströmin elämän – ”Koin olevani Jumalan kanssa kasvokkain” Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Vihkikaavaan ei tule muutoksia uusperheille

 

Kirkolliskokous jätti raukeamaan keväällä tehdyn edustaja-aloitteen, jossa esitettiin nykyisten vihkikysymysten oheen lisäkysymyksiä avioliittoon vihkimisen kaavaan uusperheiden vihkimisiä varten.

Kirkolliskokous käsitteli istunnossaan käsikirjavaliokunnan mietintöä, jolle piispainkokous ja perustevaliokunta olivat antaneet lausuntonsa.

Edustaja-aloitteen todettiin nostavan hyvin esiin kysymyksiä, jotka liittyvät vihittäviin, joissa toisella tai molemmilla on lapsia. Samoin todettiin, että kirkossa on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota uusperheiden ja lasten keskinäiseen tukemiseen.

Kirkolliskokous lähetti kirkkohallitukselle jatkotoimenpiteitä varten vihkitoimituksissa käytettävän lisämateriaalin valmistelun. Kirkkohallituksen tehtävänä on tuottaa muun muassa rukousaineistoa uusperheiden vihkitoimitukseen. Materiaalissa tulisi lasten lisäksi huomioida myös muut perheelle tärkeät ihmiset, kuten kummit ja isovanhemmat.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

 
Artikkelibanneri perussanoma