Veritas Forumissa pohditaan, onko Jumalaan uskominen ilman argumentteja järkevää

 

Lari Launonen (vas.) ja Ilmari Hirvonen

Tohtorikoulutettavat Ilmari Hirvonen ja Lari Launonen keskustelevat uskon järkevyydestä Jyväskylän yliopistolla 23. lokakuuta.

“On aina, kaikkialla ja keneltä tahansa väärin uskoa mitään ilman riittävää todistusaineistoa”, kirjoitti filosofi William Kingdon Clifford noin 150 vuotta sitten. Kuitenkin moni uskonnollinen ihminen päätyy uskoonsa usein ilman kummoistakaan todistelua. Tyypillistä on, että uskoa kuvataan jonkinlaisena aistimuksena tai tuntemuksena, eikä sitä liitetä ensi sijassa järkevyyteen. Monet kirkotkin kastavat uskoonsa vauvoja, joilta on turha edellyttää päättelyketjuja.

Jumalauskon järkevyydestä keskustellaan Jyväskylän yliopistossa järjestettävässä Veritas Forum-tilaisuudessa. Teologian tohtorikoulutettava Lari Launosen mukaan viimeaikaisessa filosofisessa tutkimuksessa on kuitenkin esitetty uusia, hyviä syitä, miksi moista ”päätelmätöntä” uskoa voi pitää järkevänä.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

– Esimerkiksi filosofi Alvin Plantingan mukaan tällainen uskonnollinen vakaumus voi olla niin sanottu perususkomus, joita meillä kaikilla joka tapauksessa muutenkin on. Jumala ei aseta ihmisiä älykkyysjärjestykseen.

Launosen keskustelukumppani, filosofian tohtorikoulutettava Ilmari Hirvonen suhtautuu kuitenkin varauksella kyseiseen filosofiseen projektiin.

– Vaikuttaa siltä, että teismin lisäksi kaikenlaiset kummalliset uskomukset, joita tuskin Plantinga itsekään pitäisi järkevinä, ovat puolustettavissa hänen argumenteillaan.

Vaikka uskon järkevyys näyttäisikin siis lupaavalta, niin tilanne on samalla uskonnolle haastava. Esimerkiksi kristillinen usko pitäisi Jeesuksen lähetyskäskyn vuoksi olla helposti omaksuttavissa, jotta se voisi olla mahdollisimman suuren ihmisjoukon saatavilla. Toisaalta usko ei taas saisi olla täysin järjenvastaistakaan, koska silloin suuri joukko ihmisiä ei pidä sitä uskottavana.

Tilaisuuden moderoi filosofian akatemiatutkija Jussi Backman. Veritas Forum -tapahtumaan 23.10. on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopistolla yhteistyössä Veritas Forum Finlandin, Jyväskylän Hehkun (KRS) ja Jyväskylän Opkon kesken.