Vapaakirkko panostaa väärinkäytöksien ehkäisemiseen täydennyskoulutuksilla

 

Itsekin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut Marjo Mitsutomi johtaa elokuussa #turvallinenseurakunta-symposiumia, jonka tavoitteena on varustaa seurakuntien vastuunkantajia, työntekijöitä ja vapaaehtoisia toimimaan väärinkäytöksiä ehkäisevällä tavalla. Kuva: Karoliina Leikkari

#metoo-kampanja nosti esiin seurakuntien lisäkoulutustarpeen. Suomen teologisella opistolla järjestetään 30.–31.8. #turvallinenseurakunta-symposiumi, jonka tavoitteena on varustaa ja antaa työkaluja turvallisen seurakunnan rakentamiseksi.

Suomessakin suuressa nosteessa ollut #metoo-kampanja on herättänyt Suomen Vapaakirkon vastuunkantajat huomaamaan seurakuntien lisäkoulutustarpeen.

Seksuaalisen hyväksikäytön uhrit pitävä traumansa usein salassa koko elämänsä ajan. Kristillinen viitekehys saattaa lisätä uhrin taakkaa, vääristää käsityksiä tapahtuneesta ja aiheuttaa vääränlaista syyllisyydentuntoa, jolloin haavoittunut voi käsittää väärinkäytöksen tai synnin olevan hänestä itsestään johtuva. Symposiumissa havainnollistetaan, miten seksuaalinen hyväksikäyttö voi säilyä havaitsemattomana ja väärinkäytöksiin syyllistynyt voi piileksiä kirkonpenkissä tai puhujapöntössä vuosikymmenien ajan järjestelmällisen tai tahattoman toimintahäiriön vuoksi.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Miten määritellään soveliaan kanssakäymisen rajat seurakunnassa? Mistä ohjeita ja työkaluja seurakuntien vastuullisille toisen ihmisen tilan ja reviirin kunnioittamiseen? Miten kohdata ihminen, jonka rajoja on rikottu?

Symposiumin osallistujat oppivat, mitä on seksuaalinen hyväksikäyttö ja miksi sen ennaltaehkäisemiseen tulee kiinnittää huomiota. Järjestäjien tavoitteena on johtaa osallistujat käytännönläheisesti, faktoihin ja tutkimuksiin pohjautuen, rakentavaan keskusteluun seksuaalisesta hyväksikäytöstä kristillisessä yhteisössä. Seminaarin aihe #turvallinen seurakunta antaa ymmärtää, että seksuaalinen häirintä ja -hyväksikäyttö on todellinen, mutta ehkäistävissä, oleva ilmiö. Sen lisäksi, että saadaan aikaan järjestelmällinen ja asianmukainen käyttäytymisohje organisaatioille, järjestäjien tavoitteena on myös edesauttaa uhrien psyykkistä ja henkistä tervehtymistä. 

Halu auttaa muita nousi omasta kokemuksesta

Symposiumia johtaa tohtori Marjo Mitsutomi, jolla on omakohtaista kokemusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
– Oman tarinani uudelleen kertominen ja eläminen on ollut rankkaa, mutta olen saanut sisäisen pakotteen auttaa muita, jotka ovat kokeneet samaa. Olen vihainen, että vielä tänäänkin naisten asiat ovat niin huonosti. Toki muutkin kokevat seksuaalista loukkaamista, mutta minun kohdallani tekijät olivat uskovaisia miehiä, ainakin he sitä sanoivat olevansa. Joukossa oli saarnaajia, julistajia, miehiä, joilla oli jonkinlainen valtakirja olla ihmisten edessä julistamassa sanaa. Mitä he tekivät ja sanoivat, kun muut eivät kuulleet, oli kaikkea muuta kuin esimerkillistä. Olen varma, että siitä tiedettiin, mutta minä nuorena naisena sain kantaa salaisuuteni yksin ja kauan, Mitsutomi kertoo.

Tohtori Marjo Mitsutomin lisäksi kouluttajina ovat tohtorit Tracy Covington, Jerry Platt, Margaret Green ja Kurt Bickford sekä Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, nuorisotyönjohtaja Tommi Koivunen, Suomen teologisen opiston rehtori Timo Lehikoinen.

Symposiumi on suunnattu Suomen Vapaakirkon työntekijöille, vastuunkantajille ja vapaaehtoistyöntekijöille, mutta se on avoin myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille yli kirkkokuntarajojen. Kouluttajat ovat psykologeja, professoreita, pastoreita ja muita hengellisen työn johtajia. Tapahtuma on kaksikielinen (suomi ja englanti, simultaanitulkkaus on järjestetty) ja sen järjestävät yhteistyössä Suomen teologinen opisto, Suomen Vapaakirkko, Päivä Osakeyhtiö, The Sisu Advantage sekä Bickford Covington & Associates.