Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Valtaosa viestinnän ammattilaisista kokee tv-väkivallan raaistuneen

 

Mediapsykologi Anu Mustonen

Viestintä- ja mainosmaailman ammattilaiset kokevat television ohjelma- ja uutistarjonnan aikaisempaa väkivaltaisemmaksi. Asia käy ilmi tuoreesta alan työntekijöiden piirissä tehdystä kyselytutkimuksesta. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä pelkää väkivaltaisen viihteen vaikuttavan lasten ja nuorten käyttäytymiseen.

Viestintäyhtiäö Sopranon sähköisesti toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 1440 henkilöä 27.1-2.2.2010 välisenä aikana. Vastaajat olivat Suomessa toimivien yritysten johtoa sekä viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä vastaavia henkilöitä.

Kolme vastaajaa neljästä ilmoitti television ohjelma- ja uutistuotannon raaistuneen. Naisista 82 prosenttia piti television mediatarjontaa aikaisempaa raaempana. Miehistä saman arvion antoi 70 prosenttia.

Pipliaseura Neliöb. 25.9.-8.10. MJa

Naiset pelkäävät miehiä enemmän väkivaltaviihteen vaikutuksia tulevaan sukupolveen. Naisista 94 prosenttia ja miehistä 88 prosenttia arvioi väkivaltaisen viihteen vaikuttavan lapsiin ja nuoriin.

 – Taistelu katsojien pitämiseksi kanavalla on koventunut. Koko ajan pitää olla hurjempaa ja hurjempaa tarjontaa, arvioi mediapsykologiaan erikoistunut psykologian tohtori Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta.

Erityisesti yli 50-vuotiaat kokevat selvästi television tarjonnan muuttuneen väkivaltaisemmaksi (76 %) ja pelkäävät sen vaikuttavan lasten ja nuorten käyttäytymiseen (95 %). Videoiden ja tietokonepelien parissa kasvaneet alle kolmikymppiset ovat eri mieltä – ikäryhmästä alle puolet (44 %) arvioi televisotarjonnan muuttuneen aiempaa väkivaötaisemmaksi.

– Mediakasvatuksen suurimpia haasteita on kriittisen ajattelun ja eettisen tietoisuuden herättäminen lapsille ja nuorille. Median tulisi tarjota vaihtoehtoja väkivaltaiselle viihteelle, mediapsykologi Anu Mustonen toteaa.