Valokuvakilpailu ja laskujenmaksuapu uudet diakonia-ideat

 

Kuopion diakoniapäivillä palkittiin lauantaina 6.10.2012 kaksi uutta diakonia-ideaa. Palkinto myönnettiin Turussa järjestetylle valokuvauskilpailulle, joka oli kohdennettu yli 70-vuotiaille. Palkinnon sai myös porilaisten idea eläkeläisten avustamisesta verkkopankin käytössä.
Diakonia-idea-kilpailussa keskeistä on saada hyviä käytäntöjä arkeen ja yhdessä jaettavaksi. Tärkeintä on rohkaista kaikkia osallistumaan toisten ihmisten auttamiseen.
Diakonia-idea-kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Tänä vuonna kilpailuun tuli 21 ehdotusta.

Valokuvat antavat puheenvuoron vanhuksille itselleen

Turussa kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 toteutettu valokuvauskilpailu yli 70-vuotiaille oli Diakonia-idean palkintoraadin mielestä yhteiskuntapoliittisesti merkittävä. Idea on jatkossa helposti toteutettavissa erikokoisissa seurakunnissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Se ei vaadi valtavia tai kalliita resursseja, ja siinä toteutuu osallistaminen. Vanhukset ovat hankkeessa itse tekijöinä, eivät kohteina.

Kauneus ei katoa – näin näen ikäpolveni -kilpailun valokuvat antoivat puheenvuoron vanhuksille itselleen. He joko itse kuvasivat tai ideoivat kuvan ja olivat kuvattavina. Kilpailukuvien aihepiirit vaihtelivat iloisesta aherruksesta luopumisen tunteisiin. Vanhuus näyttäytyi kuvien kautta monimuotoisena. Kuvatut vanhukset olivat vahvasti ja arvokkaasti läsnä tässä päivässä. Kuvista välittyi lämpöä ja sukupolvirajat ylittävää ystävyyttä huumoriakaan unohtamatta.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Kilpailun järjestivät Turun tuomiokirkkoseurakunta sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskus. Valokuvat ovat olleet esillä useissa näyttelyissä.

Idea palkittiin 3000 eurolla.

Eläkkeellä oleva pankkitoimihenkilö jakaa työkokemustaan vapaaehtoistyössä

Toisen palkinnon sai Länsi-Porin diakoniatyön idea eläkeläisten laskujenmaksuavusta. Länsi-Porin seurakunnan vapaaehtoiskahvila Olotuvalle on hankittu tietokoneita viivakoodilukijoineen. Eläkkeellä oleva vapaaehtoinen pankkitoimihenkilö avustaa vanhuksia kerran viikossa laskujen maksussa ja verkkopankin käytössä yleisesti. Vanhempi väki voi kiireettä sekä turvallisesti oppia käyttämään verkkopankkia. Samalla eläkeläisille opetetaan muutenkin tietokoneen ja netin käyttöä.

Palkintoraati piti avustamista vanhojen ihmisten laskujenmaksussa tärkeänä ja ajankohtaisena. Idealla osaltaan ehkäistään tietokoneita käyttämättömien vanhusten syrjäytyminen jokapäiväisistä arkisista asioista. Auttaminen tarjoaa mielekästä tekemistä myös vapaaehtoisille.

Kilpailuidea sai 1000 euron palkinnon.

Lähde: KT