Vakaumustahdon ilmoittaminen hoitolaitokselle säästää omaiset arvailuilta

 
Vakaumustahdon ilmoittava lomake ja kynä sitä täyttämässä.

Vakaumustahdon ilmoittava lomake ja sen täyttöohje on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi.

Vakaumustahto-lomake on uusi työkalu, joka tarjoaa välineen oman vakaumuksen ilmaisemiseen hoivapalveluissa. 

– Vakaumustahto on kuin hoitotahto, mutta vakaumuksen näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa. Lomake on täysin vapaaehtoinen ja tarkoitettu kaikille, joille vakaumus on tärkeä osa hyvinvointia, kertoo Vakaumustahto-lomakkeen kehittänyt oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti.

Vakaumustahto-lomake on kehitetty yhteistyössä USKOT-foorumin kanssa, Kirkon viestintä kertoo tiedotteessaan. USKOT-foorumi on kuutta uskontokuntaa edustava uskontojen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

– Työmme tavoitteena on edistää uskontojen yhdenvertaisuutta. Meillä kaikilla on erilaisia identiteettejä – olivat ne uskonnollisia tai eivät – ja meillä on oikeus tuoda ne näkyväksi. On tärkeää, että erilaisista uskonnoista ja vakaumuksista uskalletaan puhua erilaisten todellisuuksien ymmärtämiseksi, sanoo USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio.

Asiassa on konsultoitu myös uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestöä Vapaa-ajattelijain liittoa.

– Ihmisiä tulee kohdella yksilöllisesti niin että yhdenvertaisuus uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta toteutuu. On tärkeää, että uskonnottomat ja ei-uskonnolliset ihmiset, joiden elämään ei uskonnonharjoitus ole kuulunut, eivät joudu esimerkiksi hoivakodeissa tai sairaaloissakaan osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin, sanoo Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa Ylikoski.

Vakaumustahto korostaa potilaan oikeuksia

Hoivapalveluissa potilaan vakaumus jää usein huomiotta, vaikka potilaan oikeuksia koskevassa laissa sekä sosiaalihuoltolaissa korostetaan sen kunnioittamista.

– Jokainen etsii elämän peruskysymyksiin vastauksia oman vakaumuksensa puitteissa. Vakaumus on merkittävä voimavara elämän muutostilanteissa, vakavassa sairaudessa tai kuoleman läheisyydessä. Vakaumuksen mukainen henkinen ja hengellinen tuki vahvistaa toivoa, toteaa asiantuntija, TtT, sairaalapappi Virpi Sipola Kirkkohallituksesta.

Vakaumustahto mahdollistaa yksilön vakaumuksen tukemisen etukäteen ilmaistujen tietojen pohjalta. Hoito voidaan toteuttaa henkilön arvoja ja vakaumusta kunnioittaen. Täytetty lomake kannattaa säilyttää paikassa, josta se löytyy tarvittaessa. On hyvä kertoa läheisille missä säilyttää tärkeitä papereita.

Vakaumustahtonsa voi liittää myös hoitotahdon yhteyteen OmaKanta-palveluun. OmaKannan Hoitotahto-osioon ei ole mahdollista tuoda tekstiä liitetiedostona, kuten pdf-tiedostona. OmaKannan hoitotahtoon voi kuitenkin tuoda valmista tekstiä muualta esimerkiksi kopioimalla. Kannattaa huomioida myös se, että jos kopioi tekstiä toisesta tekstinkäsittelyohjelmasta OmaKantaan, siihen saattaa jäädä ”piilomerkkejä”, jotka estävät tallennuksen.

Hoitotahdon voi tehdä OmaKannassa milloin tahansa. Myös terveydenhuollossa voi tallentaa tai muokata hoitotahtoa.

OmaKannassa tehty hoitotahto on tällä hetkellä nähtävillä terveydenhuollon ammattilaisille. Hoitotahdon ilmaisu velvoittaa terveydenhuollon henkilöstöä toimimaan sen mukaisesti. Hoitotahdossa voi määritellä toiveita esimerkiksi kivunhoidosta, elvyttämisestä ja elämänarvojen tai vakaumuksen huomioimisesta.

Hoitotahdon voi OmaKannassa tehdä vain yhdelle lomakkeelle, joten vakaumusasiat täytyy palvelussa liittää samaan yhteyteen.

”Läheisetkään eivät aina tiedä vakaumuksesta, jolloin asia jää arvailujen varaan. Vakaumustahto luo selkeyttä ja avoimuutta.”

Vakaumustahto on oikeudellisen ennakoinnin asiantuntijan Tiina Kuopanportin toteuttama. Kuopanportti on toiminut pitkään muistisairaiden hoitajana sekä ikääntyvien kotihoidossa. Hän on erityisen kiinnostunut itsemääräämisoikeuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumisesta hoivapalveluissa.

Kuopanportti on viimeisten seitsemän vuoden aikana luennoinut edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta lukuisille eläkeläisryhmille sekä kouluttanut hoitoalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Useat Kuopanportin tapaamista ihmisistä mainitsivat itselleen tärkeäksi elämää kannattelevaksi voimaksi uskonnon. Jos se sairauden tai muun syyn vuoksi jää pois elämästä, voi elämänlaatu romahtaa.

– Vakaumustahto ei ole uskontojen tuputtamista, korostaa Kuopanportti.

– Se on mahdollisuus ilmaista oma vakaumus ja kertoa siitä toisille. Läheisetkään eivät aina tiedä vakaumuksesta, jolloin asia jää arvailujen varaan. Vakaumustahto luo selkeyttä ja avoimuutta.

Juttua päivitetty 1.9.2023 tarkentamalla sitä, kuinka tiedon vakaumustahdosta voi liittää OmaKanta-palveluun.