Väitös: Papit ratkaisevat kantansa samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin elämänkokemuksellaan

 

Maria Buchert ennustaa pappien myötäilevän yleistä mielipidettä.

Piispojen kannanotot tai kirkolliskokouksen linjaukset eivät vaikuta pappien suhtautumiseen homoseksuaalisuuteen. Sen sijaan pappien oma elämänkokemus sekä kokemukset perhe- ja lähipiiristä vaikuttavat voimakkaasti siihen, kuinka papit suhtautuvat samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin.

– Papit soveltavat kirkon uskosta omaan ajatteluunsa ja elämänkokemukseensa sopivia aineksia, sanoo pappien perhe- ja seksuaalikäsityksiä tutkinut Maria Buchert.

Buchert selvittää ensi perjantaina tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, miten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit rakentavat identiteettiään perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajina. Tutkimuksen mukaan papit varovat julkisissa julistustilanteissa ottamasta kantaa homoseksuaalisuuteen.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

– Papit ratkaisevat kirkon opetuksen ja oman kokemuksensa välisen ristiriidan välttelemällä aiheen käsittelyä, toteaa Buchert.

Hän päätyy pappien haastatteluihin ja elämänkertomuksiin pohjautuvassa väitöstutkimuksessaan päätelmään, jonka mukaan papit suhtautuvat homoseksuaalisuuteen ymmärtäväisemmin ja sovittelevammin yksityisissä sielunhoitokeskusteluissa kuin julkisessa puheessaan.

Yleinen mielipide ohjaa pastoreita

Buchert ennustaa, että pappien suhtautuminen erityisesti rekisteröityihin parisuhteisiin tulee muuttumaan sitä sallivammaksi mitä myönteisemmäksi yleinen mielipide homoseksuaaleja kohtaan yhteiskunnassa muuttuu. Buchert perustelee ennustustaan sillä, että papit nojautuvat seksuaalieettisissä käsityksissään vahvasti omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa, kun taas kirkon ja Raamatun perinteisille opinkohdille ja tulkinnoille jää yhä vähemmän painoarvoa.

– Papit eivät halua aiheuttaa epäsopua, joten he eivät suoranaisesti riko ohjeita tai tuo esille yleisestä mielipiteestä poikkeavia näkemyksiä.
Papeilla voi Buchertin mukaan kuitenkin olla hyvin erilaisia näkemyksiä asioista, koska evankelis-luterilainen kirkko sallii erilaisia mahdollisuuksia kirkon uskon soveltamiseen perhe- ja seksuaalikysymyksissä.

Väitöstutkimuksen ainesto koostuu 19 papin haastattelusta sekä kolmen haastatellun papin kirjallisesta elämänkertomuksesta.

Maria Buchert väittelee Helsingin yliopistossa perjantaina 11.6. klo 12 teologian alaan kuuluvasta aiheesta Rakkauden välittäjä vai moraalin vartija? Narratiivinen tutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeista perhe- ja seksuaalikysymysten äärellä.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6272-8.