Tokiossa pohdittiin lähetyksen nykytilaa ja visioitiin tulevaa

 

Tokion lähetyskokouksessa todettiin, että maailman evankelioiminen on lähempänä päätöstään kuin koskaan aiemmin. – Olemme kulkemassa viimeistä mailia ennen Jeesuksen toista tulemista, kokoukseen osallistunut Jorma Pihkala sanoo.

Tokion lähetyskokous kokosi maailman lähetysjärjestöjen edustajia 11.-14. toukokuuta. Tapahtumaan osallistunut Kansanlähetyksen pitkäaikainen Japanin-lähetti Jorma Pihkala koki rohkaisevana kolmannen maailman runsaan osallistumisen kokoukseen.
– Tokiossa länsimaisten osuus oli noin 10-15 prosenttia osallistujista. Kyseessä oli siis selkeästi enemmistömaailman lähetysten kokous, Pihkala kuvailee.

Lähetystehtävä on mahdollista viedä päätökseen

Kokouksen jälkeisessä julkilausumassa huomioitiin erityisesti kaksi näkökohtaa lähetystyön nykytilasta. Ensimmäisenä todettiin, että maailman evankelioimisoperaatio on lähempänä päätöstään kuin milloinkaan aikaisemmin historiassa. Toisena näkökulmana huomioitiin nykyisen lähetyssukupolven käytössä olevat mittavat tiedolliset ja viestinnälliset resurssit.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Lähetyksen nykytilaa pohdittaessa erityistä huomiota kiinnitettiin ihmisryhmiin, jotka ovat vielä kokonaan tavoittamatta. Tokion kokouksen valmisteluasiakirjan arvion mukaan noin 632 yli 50 000 hengen kansanryhmää on vielä evankeliumin tavoittamattomissa. Jorma Pihkalan kertoman mukaan kokouksessa eri lähetysten edustajat antoivat lupauksensa uuden työn aloittamisesta tavoittamattomien kansanryhmien parissa. Pihkala luonnehtii kokouksen ilmapiiriä optimistiseksi.

– Puheenvuoroissa tuotiin esiin, että lähetystehtävä on mahdollista viedä päätökseen. Olemme kulkemassa viimeistä mailia ennen Jeesuksen toista tulemista.

– Samalla korostettiin myös sitä, että tehtävän suorittamiseksi tarvitaan ykseyttä, yhteyttä ja yhteistyötä. On voitava nähdä yli tunnustuskuntien rajojen sekä unohdettava kaikenlaiset kilpailuasetelmat, Pihkala kertaa kokouksen antia.

Kristillinen opetus on tärkeää

Tokion kokouksessa korostettiin voimakkaasti lähetyksen raamatullista perustaa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota lähetyskäskyn kohtaan ”tehdä opetuslapsiksi”. Evankeliumin julistamisen ohella korostettiin ihmisten kasvattamista Jeesuksen opetuslapsiksi.

Kokouksen jälkeisen julkilausuman mukaan uudet uskovat tarvitsevat tukea raamatulliselle maailmankuvalleen ja moraalilleen. Parhaimmillaan Kristuksen tunteminen tulee esille kaikilla elämänalueilla, kuten maan hallinnossa, taloudessa, koulutuksessa ja tieteessä. Kokonaiset maat ja yhteisöt voivat hyötyä evankeliumin muuttavasta voimasta. Siksi tarvitaan myös opetusta.

Tokion kokoukseen osallistui 2 000 henkeä, ja se on ensimmäinen neljästä tänä vuonna vietettävästä vastaavasta tapahtumasta. Kokouksen järjesti kolme suurta kansainvälistä verkostoa, Third World Mission Association, Global Network of Missions Structures ja CrossGlobal Link.