Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Vähemmistön edustajana vähemmistöjä auttamassa – hanketyö Mongoliassa luo roolimalleja maan kristitylle vähemmistölle

 
kolme_naista_juttelee_hymyilee_pöydän_äärellä_pyörätuoli

Tserendolgor ”Tseggy” Lkhagva (oik.) pitää erityisenä vahvuutenaan ihmissuhdetaitoja.
– Koen olevani hyvä auttamaan muita kasvamaan ja oppimaan tekemään asioita itse. Kuva: Tegsh Tusgalin arkisto.

Lähetysyhdistys Kylväjän mongolialaisen kumppanijärjestön työntekijöistä on tullut esikuvia maan pienelle kristittyjen yhteisölle.

”Apua tarvitsevat ihmiset eivät ole vain edunsaajia vaan aktiivisia oman hyvinvointinsa edistäjiä ja kumppaneita koko yhteisön kehittämisessä.”

Näin nykyaikaisen yhteisökehitysfilosofian kiteyttää mongolialaisen Tegsh Tusgal -järjestön ohjelmapäällikkö Tserendolgor ”Tseggy” Lkhagva.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Tegsh Tusgal eli Tasa-arvoinen valo on Kylväjän Mongolian-maatoimiston henkilöstön vuonna 2019 perustama itsenäinen sosiaalialan järjestö, joka nykyään vastaa Kylväjän hanketyöstä Mongoliassa.

Kotimaassaan järjestön työntekijät tunnetaan erityisesti vammaisuusekspertteinä, ja organisaatiosta on kasvanut kansallisesti merkittävä vammaisten henkilöiden voimaannuttaja ja heidän elinolojensa edistäjä. Vuonna 2021 järjestön palvelukseen tulleella, sosiaali- ja yhteisökehitystyön eri sektoreilla pitkään työskennelleellä Tseggyllä on tässä kasvussa keskeinen rooli.

Järjestön projekteja valvoessaan ja hanketyöntekijöitä kouluttaessaan hän muun muassa korostaa avunsaajien ja heidän tilanteensa ymmärtämisen tärkeyttä.

– Ihmisten ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että sanomme ”kyllä” kaikkiin heidän tilanteisiinsa tai hyväksymme kaikki heidän vaatimuksensa ja pyyntönsä. Sen sijaan se tarkoittaa muun muassa sitä, että pyrimme aistimaan myös heidän sanattomia viestejään, sillä kaikki eivät ilmaise itseään avoimesti. Vain silloin voimme ymmärtää kunkin henkilön tilanteen ja sen, mitä hän kokee, Tseggy selventää.

Toinen keskeinen näkökulma on avunsaajien aktivoiminen muutokseen niin, että motivaatio siihen nousee heistä itsestään.

– Emme tee asioita muiden puolesta, vaan autamme heitä johtamaan itseään ja toteuttamaan toimia itse. Tavoitteena on saada heidät tuntemaan, että he itse ovat aloitteentekijöitä ja tekevät asiat siksi, että he haluavat, eivätkä siksi, että joku on ohjannut heitä tekemään niin. Tämä motivaation synnyttäminen edellyttää meiltä osaamista.

Emme tee asioita muiden puolesta, vaan autamme heitä johtamaan itseään ja toteuttamaan toimia itse.

Englanninopettajien tärkein opetus

Kylväjän työ Mongoliassa käynnistyi vuonna 1997 yhdessä Norjan Luterilaisen Lähetysliiton kanssa. Pian alkoivat myös ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet, joissa muun muassa opetettiin terveystietoutta, autettiin paikallista terveyskeskusta kehittämään toimintaansa sekä vähennettiin köyhyyttä pienyrittäjyyskoulutuksen kautta.

Neuvostoliiton vasalleihin lukeutunut kommunistimaa oli avautunut lähetystyölle muutamia vuosia aiemmin. Tuolloin evankeliumin kuuli myös yläkouluikäinen, pääkaupungissa Ulaanbaatarissa kasvanut Tseggy. Hänelle Jeesuksesta kertoivat amerikkalaiset kristityt opettajat, joiden pitämille englannin tunneille hän kesälomallaan osallistui.

2000-luvun alussa nuori nainen sai työpaikan Mongolian World Visionilta. Kokemus ruohonjuuritason sosiaalityöstä vaikeissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi vahvisti orastanutta kiinnostusta sosiaalialaa ja yhteisökehitystyötä kohtaan.

Sen jälkeen työura jatkui muiden kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten kehitysorganisaatioiden palveluksessa. Työtehtävät liittyivät terveysprojekteihin, ihmisten toimeentulon kehittämiseen, ihmisoikeuksiin ja vammaisuuteen.

2010-luvulla Tseggy suoritti sosiaalialan maisterintutkinnon Soulissa Etelä-Koreassa.

Kokoaan isompi vaikuttaja

Tällä hetkellä Tegsh Tusgal ja Kylväjä toteuttavat Mongoliassa kolmea Suomen ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyöhanketta. Työntekijöitä hankkeissa ja Tegsh Tusgalin hallinnossa on yhteensä parikymmentä. Osa heistä on itsekin vammaisia.

Uusin, vuonna 2023 aloitettu hanke edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia täysipainoiseen elämään heitä itseään aktivoimalla, viranomaisia kouluttamalla sekä vahvistamalla vammaisjärjestöjen itseymmärrystä ja asiakaslähtöisyyttä.

Hankkeeseen osallistuu kahdeksan vammaisjärjestöä sekä niiden kansallinen kattojärjestö. Tegsh Tusgal toimii hankkeen toteuttajana. Hanke on esimerkki järjestön kokoaan isommasta vaikuttavuudesta.

Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa toimintaa muun muassa perheväkivallan ja alkoholismin torjumiseen ja niistä kärsivien auttamiseen.

– Kehitämme koko ajan hankeryhmissä käytettäviä välineitä ja materiaaleja, parannamme viestintäämme ja edistämme oppimiskulttuuria henkilökunnan keskuudessa. Olen kiitollinen ja iloinen nähdessäni, miten Tegsh Tusgal oppii ja kasvaa, Tseggy sanoo.

Ohjelmapäällikkö lähettää kiitokset myös Kylväjälle ja sen tukijoille.

– Olen uusi Tegsh Tusgalissa, mutta olen nähnyt, kuinka täällä arvostetaan suomalaisia teidän sitoutumisestanne ja työstänne, jolla te tuotte positiivisia muutoksia tuhansien mongolialaisten elämään.

Jeesuksen seuraaja voi olla merkittävässä roolissa tuomassa positiivista muutosta koko yhteiskuntaan.

Esimerkkinä muille

Noin kolmen miljoonan asukkaan Mongolian pääuskonto on buddhalaisuus. Kristittyjä on vain 1–2 prosenttia väestöstä.

Buddhalaisenemmistöisessä maassa kristillisen toimijan rekisteröiminen on vaikeaa, joten Tegsh Tusgal rekisteröitiin aatteellisesti neutraaliksi järjestöksi. Järjestön henkilökunnasta merkittävä osa on kuitenkin kristittyjä.

Tseggy ja hänen kollegansa toimivat roolimalleina maan kristitylle vähemmistölle siitä, miten Jeesuksen seuraaja voi olla merkittävässä roolissa tuomassa positiivista muutosta koko yhteiskuntaan.

– Näen, miten kristityt Mongoliassa rakastavat Jumalaa, palvelevat häntä nöyrästi ja omistautuvat työlleen vilpittömästi, olipa kyse sitten hengellisestä tai maallisesta työstä. En sano, että kristityt ovat täydellisiä tai että ei-kristityt eivät työskentele vilpittömästi, mutta näen, että sitoutuneet kristityt eivät työskentele vain ihmisten tai oman etunsa vuoksi vaan Jumalan vuoksi, Tseggy luonnehtii.

– Tegsh Tusgalin kristittyinä työntekijöinä palvelemme intohimoisesti jakaaksemme ilomme ja toivomme muiden kanssa. Ehkä Jumala halusi minun olevan tässä työssä juuri nyt, ja haluan omalta osaltani tehdä parhaani sen mukaan kuin hän johdattaa.

Tseggyn aviomies Ugi työskentelee pastorina paikallisessa evankelisessa seurakunnassa. Avioparilla on kaksi aikuista lasta, tytär ja poika.

Tseggy ja Ugi ovat ystäviä Suomessa vierailleen Mongolian evankelis-luterilaisen kirkon johtajan Purevdorz ”Puze” Zamsran ja tämän vaimon kanssa.

– Koen, että Jumala on pehmentänyt sydäntäni viime vuosina ja vetänyt minua lähemmäs itseään. Toivon, että hän auttaa minua entisestään kasvamaan uskossa, Tseggy sanoo.

Teksti: Heikki Salmela

Artikkeli on julkaistu Kylväjä-lehden juhlanumerossa 1/24. Tilaa maksuton Kylväjä-lehti täältä!

Tutustu Tegsh Tusgal -järjestön toiminnanjohtajan tarinaan.

 
Kylvaja artikkelibanneri