UUT: Helluntailaiset eivät ymmärrä liikkeestä eroavia

 

Uskontojen uhrien mukaan Juhannuskonferenssin ylistysteltassa \”tavattomia eivät ole voimakas itku tai nauru

”Syntisestä elämästä vapautuneet helluntailaiset pyrkivät usein antamaan moitteettoman kuvan elämästään ulospäin. Tämä on hankaloittanut vaikeuksien käsittelyä”, Uskontojen Uhrien tuki ry esittää.

Vaikka helluntaiseurakunnat tunnustavat hengellistä väkivaltaa esiintyvän, heillä on vähän ymmärrystä niitä kohtaan, jotka valitsevatkin erilaisen tien, kirjoittavat Eeva Veteläinen, Joni Valkila ja Katriina Järvinen Uskontojen uhrien tuki ry:n internetsivuilla julkaistussa arviossa, jossa kartoitetaan helluntaiseurakuntien oppia ja elämää ”kriittisestä näkökulmasta”.
– Seurakunnat ovat itsenäisiä ja erilaisia, ongelmallisten ilmiöiden kuten hengellisen väkivallan esiintyminen riippuu paljon siitä, minkälaisia johtajia seurakunnalla on. Vapaan toiminnan huono puoli on kontrollin vähyys silloin kun johtajat syyllistyvät väärinkäytöksiin tai ylilyönteihin, kirjoituksessa esitetään.

Ystävät vain evankelioinnin kohteita

Uskonnon uhrien tuki ry:n kritiikki painottuu jo aiemmin tutuksi tulleisiin teemoihin: naisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaan, rajoittavina koettuihin käsityksiin sukupuolielämästä ja perheestä sekä käsitykseen siitä, että yhteisö langettaa jäsenilleen vaikeasti lunastettavia odotuksia.
Arvion kirjoittajat eivät nimeä helluntailaisuutta lahkoksi, eivätkä esimerkiksi väitä helluntailaisten pyrkivän rajoittamaan yhteydenpitoa ei-uskoviin.
– Yhteisö kuitenkin eristäytyy jossain määrin muista ihmisistä siten, että ystäväpiiri muodostuu usein toisista ”uudestisyntyneistä”. Uskovan tulisi olla ei-uskovaisten kanssa tekemisissä lähinnä vain todistaakseen näille uskostaan, arviossa väitetään.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

Jeesuksen odotusta vauvasta asti

Kirjoituksen mukaan ”Hengellisen väkivallan juuret ovat usein käsityksissä, joiden mukaan oma yhteisö on ainutlaatuinen ja ainoa oikea ja jonka normeihin kaikkien on alistuttava hinnalla millä hyvänsä”.
Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, ajattelevatko helluntailaiset olevansa ainoita oikeita, ja vain helluntailaisten pääsevän taivaaseen?
– Ei tuohon ajatteluun ole millään yhteisöllä varaa, eikä sellaista opetusta pitäisi olla missään helluntaiseurakunnassa – enkä usko että seurakunnissa näin opetetaankaan. Harvojen yksilöjäsenten näkemyksistä ääriajattelua varmaankin löytyy, Matikainen sanoo.
Arvion mukaan ”helluntailaislapset kasvavat vauvasta lähtien tietoisuuteen Jeesuksen toisesta tulemisesta, joka voi tapahtua milloin tahansa”.
– Jeesuksen tuloa odotetaan edelleenkin, mutta siihen ei enää liity 1960-70 lukujen ahdistavaa ”kelpoisuusvaatimusta”. Jeesuksen tuleminen on ystävän kohtaamista, jota jokainen saa odottaa ilman pelkoa, Matikainen kommentoi.

Lue Uskontojen uhrien tuki ry:n arvio helluntailaisuudesta tästä.