Uusi verkkolehti pureutuu uskon ja tieteen suhteeseen

 

Areiopagi.fi on viime viikolla aloittanut uusi tieteen, filosofian ja teologian suhdetta pohdiskeleva verkkolehti. Lehden ensimmäiset artikkelit käsittelevät muun muassa uusateismin syntyä, uskonnonfilosofi William Lane Craigin käymiä väittelyjä, uskonnon ja luonnontieteiden vastakkainasettelua ja tieteen ja uskon suhdetta koskevassa keskustelussa esiintyvää ”aukkojen Jumala” käsitettä.

Lehden päätoimittaja, diplomi-insinööri Miikka Niirasen mukaan verkkolehden perustamisen taustalla oli kolme syytä.

– Ensimmäinen on uusateismin synty. Uusateismi nosti julkisuuteen pitkään muhinutta keskustelua uskon ja tieteen suhteesta. Uusateistit väittävät, että tiede pystyisi vastaamaan sellaisiin väitteisiin, joihin teologia on perinteisesti pyrkinyt vastaamaan.

Hgin rttukoulu vkot 31 ja 32 Smy

– Toinen syy on viime vuosikymmeninä tapahtunut kehitys uskonnonfilosofiassa. Kristityt filosofit ovat nostaneet esimerkiksi klassiset jumalatodistukset uudelleen keskusteluun ja osoittaneet, että ne ovat edelleen vakavasti otettavia. He ovat puolustaneet kristinuskon järkevyyttä ateismia vastaan.

– Kolmanneksi, Suomessa ja länsimaissa yleisemminkin on ollut pitkään vastakkainasettelu niin sanottujen kovien ja pehmeiden tieteiden välillä. Varsinkin luonnontieteitä opiskelleiden keskuudessa on vahvana ajatus, että kaikki todellinen tieto saadaan vain kovien tieteiden eli luonnontieteiden avulla. Meillä on muun muassa tarkoitus haastaa tämä itsekin ”pehmeän tieteen” alaan kuuluva filosofinen näkemys, Niiranen kertoo Seurakuntalainen.fi:lle.

Areiopagi.fi julkaisee artikkeleja viikoittain. Miikka Niirasen lisäksi toisena päätoimittajana toimii teologian lisensiaatti Rope Kojonen. Lehden vakituisiin kirjoittajiin kuuluvat muun muassa teologian ja filosofian maisteri Emil Anton, teologian tohtori Olli-Pekka Vainio, fyysikko Vesa Palonen ja teologian tohtori Aku Visala.

www.areiopagi.fi

 

 
Uusi Tie ilmainen