Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Uusi testamentti kääntyy mobiiliksi

 

Suomen Pipliaseura on kääntänyt Uutta testamenttia alkukielestä mobiilikäyttäjille alkuvuodesta 2018 lähtien. Huhtikuussa kaikki Uuden testamentin kirjat on kertaalleen käännetty suomeksi. Valmis käännös julkaistaan lokakuussa 2020.

Uusi testamentti 2020:n voi nähdä raamatunkäännöstyön uranuurtajana kahdella tapaa: se on ensimmäinen käännös alkukielestä mobiilikäyttäjille ja ensimmäinen käyttäjäkeskeinen raamatunkäännös, myös kansainvälisesti.

Kevään jälkeen työ jatkuu vielä tiiviinä asiantuntijatyönä useiden läpilukujen ja viimeistelyjen parissa keskikesälle asti. Tulossa on edelleen myös useita lukijatestauksia ja niiden tulosten analysointia ennen viimeistä pistettä ja tekstin äänityksiä. Valmista on lokakuussa 2020, kun UT2020 julkaistaan Piplia-sovelluksessa ja osoitteessa www.raamattu.fi.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Miksi uusi käännös?

UT2020 tehdään uudenlaisille lukijoille. Käännöksen ei ole tarkoitus korvata vuoden 1992 kirkkoraamattua, mutta 92:n ilmestymisen jälkeen, lähes kolmessakymmenessä vuodessa maailma on ottanut valtavan digiloikan. Lähes jokaisen taskussa on älypuhelin, eikä Raamattuakaan nähdä vain kahden kannen väliin asettuvana kirjana. UT2020 toimii paitsi uutena suomennoksena, myös digitaalisena tekstikorpuksena täydentäen nykykäyttäjien tarpeita ja tottumuksia.

Mutta onhan meillä jo nyt tuhansia raamatunkäännöksiä digitaalisesti ladattavissa eri kielillä, eikö olekin! Totta, mutta niissä kaikissa erona on se, että ne on ensin käännetty kirjaksi ja sitten viety jaeltavaksi digitaalisiin kanaviin. Niissä digitaalisuus toimii jakelukanavana, kun taas UT2020 käännetään alusta alkaen mobiilikäyttöä varten: digitaalisuus kietoutuu itse käännökseen.

Kenelle käännetään?

UT2020:n kääntämistä ohjaa nykysuomalaisten, etenkin 15–25-vuotiaiden kielentaju. Kääntäjien apuna on toiminut rekonstruoitu mallilukija, jonka taustalla on tutkimuspohjaista tietoa mm. ikäluokan arvoista ja kielellisestä osaamisesta. Kääntämisen aikana käännösratkaisuja peilataan mallilukija Elisan arvioituun ymmärrykseen ja tyylitajuun. Samalla oletetaan, että se mikä on ymmärrettävää parikymppisille, on ymmärrettävää myös sitä vanhemmille. Kielentaju on siten eri asia kuin kohderyhmä.

Varsinaista kohderyhmää määrittelee käyttötilanne: halu lukea tai kuunnella sanaa puhelimesta – iästä riippumatta. Käännös on tarkoitettu kaikenikäisille suomea osaaville, joilla puhelin pysyy kädessä. Lisäksi käännöksestä tehdään myös äänite, jota voi helposti kuunnella. Audio on hyvä myös niille, joille lukeminen on hankalaa.

Kääntäjille tekstin muotoilemisessa oman kriteerinsä asettaa siten myös se, että tekstin tulee toimia samanaikaisesti sekä käyttäjälle, lukijalle että kuulijalle.

Mikä muuttuu?

Käännöksessä näkyy myös kielen muuttuminen. Aiemmat käännökset vaikuttavat kyllä edelleen ymmärrettäviltä, mutta lähemmin tarkasteltuna huomaamme, että monet sanat, etenkin luonto- ja maataloussanat sekä tietyt uskonnolliset termit ovat vieraita, vanhahtavia tai saavat parikymppisten mielessä eri merkityksen, tässä vain muutamia mainiten: ies, viskain, kuurna, seimi, leili, autuas, armo ja vanhurskas. Kuriositeettina toimii Agricolan suomeen kehittämä sana orjantappura – kasvi, jota ei ole olemassa. Samalla myös virkerakenteet – tekstin rakentuminen puhelimen näytölle – sekä tyylikysymykset vaativat oman huomionsa.

UT2020:n päätavoite on välittää alkutekstin merkityksiä nykylukijalle ymmärrettävästi ja rikkaalla suomen kielellä. Sanasanainen raakateksti olisi vaikeaa ja mahdotonta kieltä: paino on hyvän ja tarkan sanomisen tavan löytämisessä. Käännös välittää paikoin alkutekstin merkityksiä myös aiempaa tarkemmin.

Keneltä kysytään?

UT2020:n fokuksessa on käyttäjä. Tämä tarkoittaa, että käännösvalinnoissa kuulostellaan nykylukijoiden kielentajua ja sen lisäksi käännöksiä testataan todellisilla käyttäjillä. Palautteen kerääminen erilaisilta ja eri-ikäisiltä käyttäjäryhmiltä on ollut tärkeä osa käännösprosessia. Testausryhmiä on ollut varusmiehistä ilmaisutaidon lukiolaisiin, opiskelijoihin ja eri-ikäisiin aiheesta kiinnostuneisiin netinkäyttäjiin.

Toukokuussa on luvassa avoin nettikysely, jossa kaikki halukkaat kutsutaan mukaan raamatunkäännöstyöhön. Kysely toimii itsenäisesti esimerkkien kautta, joten siihen vastaaminen ei edellytä raamatunkirjojen lukemista kokonaisuudessaan. Kyselyn ohessa julkaistaan kuitenkin myös muutama kokonainen käännösteksti luettavaksi niistä kiinnostuneille. Kyselystä saadut palautteet otetaan huomioon käännöksen viimeistelyvaiheessa.

Koko prosessissa tärkeä rooli on myös UT2020:n ekumeenisella ohjausryhmällä, joka on linjannut ja kommentoinut kaikkia käännöstekstejä alusta alkaen ja läpi koko prosessin.

Lue lisää

Uuden testamentin 2020 käännöstyö

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-