Uusi identiteettiasiakirja linjaa, mitä Suomen Raamattuopisto opettaa: ”Sitoudumme ristin teologiaan”

 

Myös opetusta armonvälineistä on asiakirjan laatijoiden mukaan terävöitetty.

”Täällä maailmassa Jumalan voima on usein kätkettynä heikkouteen. Kaikkein kirkkaimmin tämä näkyy Jeesuksen Kristuksen ristissä. Hän, joka oli täydellinen ja synnitön, luopui kirkkaudestaan ja otti orjan muodon pelastaakseen langenneen ihmiskunnan. Kuten Jeesuksen elämässä, myös hänen omiensa elämässä kärsimys on läsnä. Myös kristityn elämää leimaa risti. Vasta taivaan kirkkaudessa on kaikki kärsimys ja ahdistus pyyhitty pois”, todetaan Raamattuopiston uudessa identiteettiasiakirjassa, joka on otsikoitu Raamattu keskelle elämää.

Asiakirja luo katsauksen Suomen Raamattuopiston historiaan ja linjaa talon nykyiset teologiset painotukset. Dokumentti jakautuu kolmeen pääosaan, joissa vastataan kysymyksiin ”Mitä olemme?”, ”Mitä teemme?” ja ”Mitä opetamme?”.

TV7 neliöb 24.11.-10.12.MJa

– Dokumentti on paikallaan, koska Raamattuopisto on tunnettu, mutta kaikilla ei ole kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea teemme, Suomen Raamattuopiston Säätiön toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen perustelee.

Asiakirjan ensimmäinen pääosa ”Mitä olemme” kertoo lyhyesti Raamattuopiston historian ja vaiheet muutamien välähdysten kautta. Toinen osa ”Mitä teemme” kuvaa laajemmin Raamattuopiston Säätiön tämänhetkisestä toimintaa ja työnäkyä. Viimeisenä osana on ”Mitä opetamme”. Siinä on esitelty säätiön hengellisen opetuksen keskeiset painopistealueet muutamien aiheeseen liittyvien raamatunkohtien täydentämänä.

– Selvästi laajin osio on ”Mitä opetamme”, ja se on tärkeää. Liian paljon tänä aikana lasketaan kokoontumisten osallistujalukuja tai kirkon jäseniä, vaikka oleellisin kysymys se, mitä opetetaan ja julistetaan. Raamattuopiston edustama usko sitoutuu vakaasti Raamattuun ja on samalla ihmistä ja elämää ymmärtävää. Koska ympäristö ideologisoituu ja radikalisoituu, huomaamme raamatullisen luterilaisuuden olevankin viestiltään yllättäen entistä radikaalimpi, toteaa metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja.

– Tänä päivänä Suomen Raamattuopiston teologia on luterilaista herätyskristillisyyttä. Se on siis armonvälinekristillisyyttä. Tätä on opetuksessamme terävöitetty. Sakramentit otetaan vakavasti ja samaan aikaan pidetään kiinni uskon ja epäuskon erosta. Haluamme sananjulistuksella kutsua ihmisiä uskoon – tai takaisin siihen armoon, joka jo kasteessa vuodatetaan, kuvaa Raamattuopiston julistustyönjohtaja Petri Kortelahti.

Suomen Raamattuopiston Säätiön hallitus nimesi pari vuotta sitten työryhmän uudistamaan Raamattuopiston identiteettiasiakirjan, jonka aiempi versio palveli 1980-luvulta 2000-luvun alkuun. Työryhmän puheenjohtajana toimi Suomen Raamattuopiston Säätiön hallituksen puheenjohtaja Keijo Rainerma. Lisäksi mukana oli Lauri Vartiainen ja edellinen toiminnanjohtaja Timo Junkkaala, Raamattuopiston rehtori Marja-Kaarina Marttila, julistustyön johtaja Petri Kortelahti ja metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja.

Tutustu identiteettiasiakirjaan tästä