USKOT-foorumin Vasko ja Hiltunen: ”Eri uskonnoilla yhteistyömahdollisuuksia eettisellä alueella”

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry:n perustajajäsenet painottavat, että uskontojen välisessä kanssakäymisessä on olennaisinta toisin uskovan tunteminen. Totuuskysymyksissä uskontojen erot on kuitenkin syytä tunnustaa.
Foorumi perustettiin eilen Helsingissä. Perustajajäsenyhteisöt edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia.

– Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä, uskontokasvatussihteeri Pekka Y. Hiltunen ja  lähetysteologi, dosentti Timo Vasko määrittelevät. Hiltunen ja Vasko edustavat foorumissa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. He vastasivat Seurakuntalaisen esittämiin kysymyksiin.

Miksi uskontojen täytyy pitää yhtä Suomessa?

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Uskonnot ovat totuusyhteisöjä, jotka eivät tyhjene toisiinsa eivätkä yhteiseen kattavaan yleisnäkemykseen. Uskonnollisuudella on totuutta koskeva luovuttamaton aspekti mutta myös eettinen ulottuvuus. Eettisellä alueella löytyy yhteistyömahdollisuuksia. Ihmisten yhteinen hyvä antaa yhteisiä tarttumapintoja, vaikka etiikka motivoituukin kussakin uskontotraditiossa kullekin taustayhteisölle tyypillisellä tavalla.

Minkälaista on mielekäs islamin ja kristinuskon välinen yhteistyö?

Toisen tunteminen vähentää ennakkoluuloja. Samalla se paljastaa myös oleelliset erot. Eroja ei ole tarve liudentaa – ne voi tunnistaa ja tunnustaa.

”Mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa” (Room. 12:18) Kristityn perusasenne kaikkiin ihmisiin on lähimmäisenrakkauden periaatteen toteuttaminen.

Minkälaisia haasteita hankkeeseen liittyy?

Haaste on totuudellisuus. Uskontojen välistä kanssakäymistä loppujen lopuksi estää asenne: ”On niin kivaa olla mukava”. Haasteena on säilyttää totuudellinen puhe itsestä ja toisesta, vieraanvaraisuuden hengessä.

Entä jos uskontojen välisen vuoropuhelun voimistuessa käykin niin, että etsijät valitsevat islamin?

Kristitty ei evankeliumia levittäessään usko omaan kykyynsä, vaan Jumalan voimaan. Uuden testamentin kohta Hyvää uutista esillä pidettäessä on osuva: ”Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassatunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. (2. Kor. 4:2)” Etsijä voi siis päätyä myös kristityksi ja se on silloin hänessä Pyhän Hengen aikaansaama mielenmuutos.

Toivotteko että foorumi voisi olla väylä ”markkinoida” kristinuskoa muiden uskontojen edustajille?

Parhaimmillaan dialogi antaa mahdollisuuden oman totuuden esilletuomiseen. Sama mahdollisuus tasapuolisessa vuorovaikutuksessa tulee olla kaikilla. USKOT-foorumi -yhdistyksen ensisijainen tarkoitus ei kuitenkaan ole teologinen dialogi, vaan yhteiskuntarauhan kannalta keskeisten käytännön asioiden ajaminen.

 

USKOT-foorumi hoitaa jäsenyhteisöjensä asioita viranomaisten kanssa, järjestää neuvotteluja sekä toimittaa julkaisuja.

Vuonna 2009 USKOT-foorumi laati yhteisen Lasten oikeuksien juhlavuoden julkilausuman, jossa painotettiin lapsen oikeutta uskonnolliseen kasvatukseen.

Yhdistyksen perustivat Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry.

 

 

 
Artikkelibanneri perussanoma